KTM Niklas Härus mielenterveys- ja vammaispalveluiden liiketoimintajohtajaksi 1.5.2015 alkaen

KTM Niklas Härus on nimitetty Mehiläinen-konsernin mielenterveys- ja vammaispalveluiden liiketoimintajohtajaksi 1.5.2015 alkaen. Hän on aiemmin toiminut yhtiössä palvelujohtajana vastaten terveydenhuollon ulkoistuspalveluista, kuten muun muassa Lahden ja Espoon Oma Lääkärisi terveysasemien toiminnoista. Härus on aiemmin vastannut myös kuntien sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistushankkeista.

Mehiläisen mielenterveys- ja vammaispalvelut koostuvat 26 mielenterveyspalveluiden ja kuudesta vammaispalveluiden yksiköistä, jotka tarjoavat yhteensä yli 750 asukaspaikkaa eri puolella Suomea. Yksiköissä työskentelee yli 400 työntekijää. Mehiläisen mielenterveys- ja vammaispalvelut tarjoavat palveluitaan kunnille ja palveluiden tavoitteena on tarjota tarvittavat tuki- ja hoivapalvelut mielenterveys- ja vammaispalveluita tarvitsevien asiakkaiden hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi ja tukemiseksi.

"Mehiläinen on mielenterveys- ja vammaispalveluissa valtakunnallisesti johtava toimija, joka on keskittynyt palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen. Mielenterveys- ja vammaispalveluiden asiakkaat tarvitsevat aitoa läsnäoloa, oman elämäntilanteen mukaista kuntoutusta ja turvallisen ympäristön. On hienoa päästä kehittämään toimintaa edelleen”, kertoo Mehiläisen mielenterveys-. ja vammaispalveluiden liiketoimintajohtajaksi nimitetty Niklas Härus.

”Niklas Häruksella on vahva kokemus terveysasemapalveluidemme johtamisesta ja hän on perehtynyt kuntien sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistushankkeissa myös sosiaalipalveluiden laajoihin kokonaisuuksiin. Kokemus yhteistyöstä kunnallisten tilaaja-asiakkaiden kanssa antaa hyvät lähtökohdat mielenterveys- ja vammaispalveluiden asiakasyhteistyölle”, sanoo Janne-Olli Järvenpää, Mehiläinen Oy:n toimitusjohtaja.

Mehiläisen mielenterveys- ja vammaispalvelut

Lisätietoja:
Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy, p. 040 761 1588
Niklas Härus, liiketoimintajohtaja, Mehiläinen Oy, p. 041 536 97 96

Mehiläinen-konserni on tunnetuin ja arvostetuin yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 12.5.2015