KHO ei myöntänyt valituslupaa Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeen verovähennysasiassa

3.4.2020

Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeen korkojen verovähennyskelpoisuutta koskeva valitusprosessi on saatu päätökseen. Verohallinto oli katsonut Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeelle verovuosina 2006 – 2012 allokoidut korkokulut sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelvottomiksi kuluiksi vuosina 2012 ja 2013 tekemissään Verohallinnon oikaisuissa. Sivuliike valitti oikaisuista ja useita vuosia kestänyt prosessi on nyt päättynyt. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Mehiläinen Oy:lle, johon Ambea Finland AB on sulautunut, valituslupaa asiaa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. Päätöksellä ei ole vaikutusta Mehiläisen tulokseen, kassavirtaan eikä verotukseen vuodelle 2020.


Uutinen julkaistu 3.4.2020