Joonas Turunen liiketoiminnan kehityspäälliköksi Mehiläiseen

Joonas Turunen on nimitetty 18.10.2016 alkaen liiketoiminnan kehityspäälliköksi Mehiläisen Perusterveydenhuolto ja ulkoistukset –liiketoimintayksikköön. Turunen siirtyy Mehiläiseen Kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan tehtävästä.

Uudessa tehtävässään Joonas Turunen työskentelee liiketoiminnan kehitys- ja myyntityössä työelämäpalveluiden ja ulkoistuspalveluiden alueilla. Turusen vastuulla on erityisesti terveyspalveluiden, työterveyshuollon ja sairaalapalveluiden ulkoistuksiin liittyvä myynti julkiselle sektorille. Hän raportoi tehtävässään liiketoimintajohtaja Markku Närenevalle.

Aiemmin Turunen on työskennellyt useiden vuosien ajan politiikan taustatehtävissä eri ministerien erityisavustajana - viimeisimpänä valtiovarainministeri Orpon erityisavustajana. Lisäksi Turunen on työskennellyt yksityisellä sektorilla teknologiayhtiö IBM:n ulkoistuspalveluyksikössä sekä rahoitusalalla Citibankin kuluttajaliiketoiminnassa. Koulutukseltaan Turunen on kauppatieteiden maisteri.

”Turusessa analyyttinen mielenlaatu yhdistyy kovaan työmotivaatioon ja tuloshakuisuuteen. Lisäksi hänellä on laaja-alaista kokemusta niin julkishallinnosta kuin yksityiseltä sektorilta. Uskon, että tämä tausta antaa hänelle vahvan pohjan kehityspäällikön tehtävissä menestymiseen”, kommentoi Näreneva nimitystä.

”Tartun innolla uusiin haasteisiin työurallani. Sosiaali- ja terveysalan merkitys korostuu entisestään tulevina vuosina, kun palveluiden tarve väestön ikääntymisen myötä kasvaa ja laadulle asetetaan entistä enemmän odotuksia. Mehiläinen on tämän alan johtava yritys, joka on kiinnostavassa kehitysvaiheessa. On hienoa päästä rakentamaan suomalaisille parempaa terveyttä ja hyvinvointia Suomeen osana sitä”, toteaa Turunen.


Uutinen julkaistu 28.9.2016