Digiklinikalta saa apua koronapandemian aikana

20.3.2020

Koronavirus on asettanut suomalaisen yhteiskunnan poikkeuksellisen tilanteen eteen. Virus uhkaa suomalaisten terveyttä ja aiheuttaa huolta sekä omasta että läheisten pärjäämisestä. Huolta saattavat aiheuttaa myös ohjeet sairastamisesta kotona ilman, että hoitohenkilöstöön välttämättä saa yhteyttä. Terveyskeskukset ja sairaalat supistavat kiireettömiä vastaanottoaikoja varautuessaan covid-19-pandemiahuippuun. Kansalaisten sairaudet ja terveyshuolet säilyvät kuitenkin myös pandemian aikana.

Etävastaanottopalvelut ovat kuluneina päivinä osoittautuneet välttämättömiksi hengitystieoireisten potilaiden neuvonnassa ja potilasohjauksessa. Mehiläinen on lisännyt Digiklinikan kapasiteettia merkittävästi vastatakseen kasvaneeseen tarpeeseen sekä rakentanut palveluun koronaepidemian hoitoa palvelevia lisätoimintoja, kuten koronavirusinfektioriskin määrittelemistä helpottavan oirekartoituksen. Digiklinikan lääkäririnkiin on jalkautettu suuri määrä koronaviruksen ja hengitystieinfektioiden hoitoon perehtyneitä ammattilaisia varmistamaan hoidon sujuvuutta. On tärkeää, että pystymme tarkasti ja sujuvasti määrittelemään kullekin potilaalle oikeat hoidolliset ohjeet ja tarvittavat jatkotutkimukset.

Pystymme tällä hetkellä hoitamaan Digiklinikalla päivittäin jo yli 5 000 yhteydenottoa. Apua saa tällä hetkellä kasvaneista yhteydenottomääristä huolimatta nopeasti. Pyrimme lisäämään ja ylläpitämään kapasiteettia koko pandemian ajan tarpeen mukaan, ja tukemaan näin koko suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää.

Reaaliaikainen näkymä Digiklinikan kävijämääriin ja odotusaikaan löytyy osoitteesta digiklinikka.mehilainen.fi  

Lisätietoja medialle:

  • Mehiläinen, Essi Kainonen, Digiklinikan vastaava lääkäri
  • Mehiläinen, Kaisla Lahdensuo, lääketieteellinen johtaja
  • Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Laura Martinsuon kautta, puh. 040 1962 892, laura.martinsuo@mehilainen.fi

Uutinen julkaistu 20.3.2020