Aalto-yliopiston tutkimus: Oma Lääkärisi Espoontorin tulokset erinomaisia

Mehiläinen-konserniin kuuluva Oma Lääkärisi Espoontorin terveysasema on ollut mukana Espoon kaupungin vuosina 2013-2015 tekemässä terveysasemapilotissa, jossa on kokeiltu vaihtoehtoisia tapoja tuottaa terveysasemapalveluja. Aalto-yliopisto on toteuttanut pilotista tutkimuksen, jossa verrataan Espoossa neljän eri terveysaseman tuloksia, terveysasemien pärjäämistä toisiinsa verrattuna sekä verrataan asemia Espoon terveysasemien keskimääräiseen toimintaan. Pilotoinnissa mukana ovat olleet Samarian ja Kalajärven terveysasemat sekä Kivenlahden ja Oma Lääkärisi Espoontorin terveysasemat.

Mediverkon Oma Lääkärisi Espoontori pärjäsi vertailussa hyvin kaikilla tutkimuksen mittareilla. Oma Lääkärisi Espoontorilla palveluita on tuotettu väestövastuullisesti eniten asukasta kohden, hoitoon pääsy on ollut keskimääräistä parempaa ja asiakkaat ovat olleet keskiarvoa tyytyväisempiä koko toiminnan ajan. Oma Lääkärisi Espoontorin terveysasemalle on lisäksi kirjautunut vertailuasemista eniten terveysasemien vaihtajia. Kustannuksiltaan Oma Lääkärisi Espoontorin terveysaseman toiminta on ollut Espoon keskiarvoa, mutta asema on pystynyt tuottamaan enemmän käyntejä, jolloin käynti- ja asiakaskohtaiset kustannukset ovat olleet selkeästi muita terveysasemia matalammat.

"Olemme erittäin tyytyväisiä syventyneeseen yhteistyöhön Espoon kaupungin kanssa sekä pilotin tuloksiin, jotka ovat olleet erinomaisia niin asukkaiden, Espoon kaupungin kuin meidänkin näkökulmastamme. Espoo on ennakkoluulottomasti etsinyt parhaita toimintamalleja terveyspalveluiden järjestämiseksi laadukkaasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Asukaspohjaan perustuvalla kapitaatiomallilla toteutettu kilpailutus on johtanut laatutavoitteiden saavuttamisen lisäksi tehokkuuden paranemiseen, kuten Aalto-yliopiston tutkimuksesta käy ilmi", toteaa Mediverkon perusterveydenhuollon johtaja Markku Näreneva.

"Haluamme jatkossakin panostaa aitoon kumppanuuteen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja terveysasemien keskinäiseen positiiviseen kilpailuun tähtäävään yhteistyöhön Espoon kaupungin kanssa. Palveluiden kustannustehokkuuden, laadun ja saavutettavuuden ohella olemmekin aloittaneet kattavan vaikuttavuustyön Espoossa sijaitsevilla terveysasemillamme. Pyrimme mittaamaan pitkäaikaissairaiden hoidon vaikuttavuutta aiempaa tarkemmin ja monistamaan toimintamalleja, jotka parantavat todennetusti hoidon vaikuttavuutta", kertoo tulevaisuuden suunnitelmista Oma Lääkärisi asemien toiminnasta vastaava palvelujohtaja Lasse Männistö.

Lisätietoja:
Mehiläinen Oy, perusterveydenhuollon johtaja Markku Näreneva, p. 044 598 6560, markku.nareneva@mehilainen.fi
Mehiläinen Oy, perusterveydenhuollon palvelujohtaja Lasse Männistö, p. 044 016 382, lasse.mannisto@mehilainen.fi

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Suomessa. Mehiläinen ja siihen vuonna 2015 yhdistynyt Mediverkko tarjoavat laaja-alaisimmat palvelut yksityis-, yritys- ja kunta-asiakkaille. Mehiläisessä ja Mediverkossa palveluita tuottaa yhteensä noin 9 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.


Uutinen julkaistu 9.6.2015