Aalto-yliopiston tutkimus: Oma Lääkärisi Espoontorin tulokset erinomaisia

Mehiläinen Kuntapalvelut haluaa olla kuntien innovatiivinen kumppani tuottamalla aitoa lisäarvoa asiakkaalle luovilla ja joustavilla ratkaisuillaan. Tämän innoittamana Mehiläinen Kuntapalvelut on päättänyt käynnistää uuden liiketoiminnan henkilöstövuokrauksen sektorilla. Henkilöstövuokrauksen sektorijohtajana aloittaa 1.6. alkaen Pirjo Surenkin.

Henkilöstövuokraus on ollut terveydenhuoltosektorilla yksi nopeimmin kasvaneita toiminta-alueita 2000-luvulla Suomessa. Henkilöstövuokrauksen määrä suhteutettuna koko sektorilla toimivaan henkilöstön määrään on edelleen kansainvälisesti vertailtuna alhainen. Henkilöstövuokrauksen lisäksi enenevässä määrin myös muiden henkilöstöpalveluiden tarve on merkittävästi kasvanut.

"Mehiläisellä on pitkät perinteet suomalaisessa terveydenhuollossa ja sen sitoutuminen pitkäjänteiseen kehittämiseen sai minut tarttumaan uuteen haasteeseen", henkilöstövuokrauksen sektorijohtaja Pirjo Surenkin kertoo.

"Mehiläinen on Suomen tunnetuin ja arvostetuin terveydenhuollon brändi ja uskon sen auttavan merkittävästi asiakkuuksien luomisessa ja henkilöstön saatavuudessa. Valtakunnallinen palveluverkostomme kaikilla lääketieteellisen tiedekunnan yliopistopaikkakunnilla ja isoimmissa kasvukeskuksissa takaa meille jo lähtötilanteessa vahvan läsnäolon paikallisella tasolla ja suorat kontaktit tärkeimpään voimavaraamme eli henkilöstöön", Surenkin jatkaa.

"Kuluvan vuoden aikana tulemme vahvistamaan tiimiäni merkittävästi osaavien avainhenkilöiden rekrytoinneilla, millä rakennamme kilpailukykyämme markkinoilla", Surenkin päättää.

"Terveydenhuollon henkilöstöpalvelut ovat vahvassa kasvu- ja kehitysvaiheessa. Omana liiketoimintasektorina se vahvistaa erinomaisesti Mehiläinen Kuntapalveluiden kokonaisvaltaista kehitystä ja toimii tukena esimerkiksi perusterveydenhuollon ulkoistuksissa", Mehiläinen Kuntapalveluiden liiketoimintajohtaja Teemu Annala aloittaa.

"Pirjon yli kymmenen vuoden laaja-alainen kokemus kotimaisesta ja kansainvälisestä henkilöstöpalvelumarkkinasta vahvistaa erinomaisesti osaamistamme uudella liiketoimintasektorilla ja uskomme vahvasti sen hyvään kehitykseen Mehiläisessä. Uskomme, että asiakkaamme näkevät positiivisena alalla lisääntyvän kilpailun ja uudet varteenotettavat vaihtoehdot", Annala jatkaa.

"Henkilöstövuokrauksen avulla pystymme tarjoamaan Mehiläisestä kiinnostuneille työntekijöille uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia kunkin osaajan omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Monipuoliset työskentelymallit luovat lisäarvoa myös asiakkaille, minkä uskon vahvistavan asemaamme olla terveyspalveluiden ykkösvaihtoehto myös tulevaisuudessa", Annala toteaa.

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Teemu Annala, p. 040 533 7568


Uutinen julkaistu 9.6.2015