68 % työssäkäyvistä tutkimuksessa: Vaativa työelämä verottaa jaksamista

Suuri osa työssäkäyvistä suomalaisista sanoo arjen olevan tasapainossa huolimatta työssä koetuista muutoksista. Työelämä kuitenkin myös rassaa: työ verottaa jaksamista 68 %:lla ja 35 % toteaa stressin haittaavan keskittymistä. Työterveyshuollolta kaivattaisiinkin tukea myös henkiseen hyvinvointiin ja mielen tasapainoon. Jopa 37 % toteaa, että tällainen tuki auttaisi jaksamaan töissä yli virallisen eläkeiän.

Taloustutkimus selvitti Mehiläisen toimeksiannosta suomalaisten kokemuksia työelämän ilmiöistä ja odotuksista työterveyshuoltoa kohtaan. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internet-paneelissa helmikuussa 2016, ja siihen vastasi 1100 työssäkäyvää.

Työ ja arki tasapainossa muutoksesta huolimatta

Tutkimus piirtää suomalaisista työssäkäyvistä tyyntä kuvaa. 72 % tutkimuksen vastaajista kokee työelämän muuttuneen kahden viimeisen vuoden aikana. Muutos on otettu myönteisesti vastaan.

- 34 % vastaajista on kokenut työelämän muutoksen vähintään melko myönteisenä. 74 % vastaajista myös toteaa arjen ja työn olevan vähintään melko hyvin tasapainossa, sanoo Mehiläisen Työelämäpalveluista vastaava johtaja Antti Miettinen.
Myönteisinä piirteinä vastaajat pitivät mm. työn monipuolistumista, teknologian työelämään tuomaa helpotusta sekä oman työn sisältöön liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisääntymistä.

Levottomuus ja stressi näkyvät lääkärin vastanotolla

Tutkimuksessa nousee esiin myös huolestuttavia tuloksia. 68 % vastaajista arvioi vaativan työelämän verottavan jaksamista vapaa-ajalla. 35 % puolestaan totesi stressin haittaavan keskittymistä työhön.

- 30 % suomalaisista kokee työelämän muuttuneen negatiivisesti muun muassa siten, että kiireen tuntu on lisääntynyt. Omasta itsestä haluttaisiin pitää paremmin huolta, Miettinen kuvailee.

Työterveyshuollon erikoislääkäri Sirkku Martti Mehiläisestä näkee kiivaan työelämän vaikutukset myös vastaanotollaan.

- Uusien sairauksien ilmaantuvuus ei sinänsä ole lisääntynyt, mutta vastaanotoilla näkyvät niskajumit, uniongelmat, levottomuus ja keskittymiskyvyn puute. Nämä ovat usein oireita siitä, että elämä ei kaikilta osin ole tasapainossa.

37 % pidentäisi työuraa, jos saisi tukea työhyvinvointiin

Työterveyshuollolta tutkimuksen vastaajista 62 % kaipaa ennen kaikkea nopeaa hoitoon pääsyä silloin, kun sairaus iskee. Perinteisten työterveyshuollon palvelujen lisäksi kaivataan tukea hyvinvointiin. Jopa 37 % vastanneista uskoisi jatkavansa työssään yli virallisen eläkeiän, jos työnantaja tarjoaa tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

- Työelämän vaatimukset muuttavat työterveyshuollon roolia. Jatkossa meidän täytyy yhä enemmän panostaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siten tukea koko henkilöstön työ- ja toimintakykyä, Martti toteaa.

Tämä näkyy tutkimuksen tuloksissa, sillä jopa 28 % työssäkäyvistä kaipaa työterveyshuollosta tukea myös henkiseen hyvinvointiin ja mielen tasapainoon.

- Henkilöstön yksilölliset tekijät huomioivalla tuella on positiivisia vaikutuksia suorituskykykyyn ja sitä kautta yrityksen menestymiseen, summaa Miettinen.


Uutinen julkaistu 12.4.2016