63 % nuorista naisista huolissaan omista terveysvaivoistaan

Mehiläisen kyselytutkimuksen 1 mukaan 63 % nuorista naisista miettii usein ovatko omat terveysvaivat normaaleja. Yli 70 % naisista on kiinnostunut ruokavalion vaikutuksista terveyteen sekä ulkonäköön vaikuttavista tekijöistä. ”Raamit hyvään ulkonäköön ja ihanteellisen terveelliseen elämäntapaan ovat monilla tiukat. Tämä johtaa jatkuvaan huoleen ja huonommuudentunteeseen”, toteaa lääkäri Noora Kerosuo-Koskimaa.

Mehiläisen kyselytutkimuksen tuloksista piirtyy kuva 15-30 vuotiaista nuorista naisista terveydestä, omasta kehosta ja ulkonäöstä kiinnostuneina. Huolet tuntuvat seuraavan naisia yleisesti: tutkimuksen vastaajista jopa 63 % miettii usein ovatko heidän terveysvaivansa normaaleja. Samoin 64 % myös huolestuu helposti, jos huomaa terveydessään jotain poikkeavaa.

Lääkäri Noora Kerosuo-Koskimaan vastaanotolla nuorten naisten huolet näkyvät selvästi. On yleistä, että vastaanotolle tullaan pikkuvaivan kanssa ja siinä yhteydessä otetaan esille isompi kysymys, jota on mietitty pitkään.

”Kyseessä voi olla esimerkiksi mielialaan liittyvä huoli, masennus, epäonnistumisen tunne, gynekologinen kysymys tai vaikka ruokavalioon liittyvä epävarmuus. Monesti isommat kysymykset kumpuavat siitä ajatuksesta, että sovinko minä muottiin?”

”Nuoruus on monelle epävarmaa aikaa, jolloin etsitään itseä ja pohditaan valintoja. Usein ajatellaan, että ihanne on olla varhain hyvin itsenäinen. Se saattaa heijastua paitsi ulkonäköasioihin, mutta myös tuntua kovina suorituspaineina opiskelupaikan saamisessa ja työelämään sijoittumisessa”, kuvailee Kerosuo-Koskimaa.

Huolia lisäävät ulkonäölle asetetut paineet

Jopa 81 % vastaajista oli Mehiläisen tutkimuksessa samaa tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä ”Olen kiinnostunut asioista, jotka saavat minut näyttämään hyvältä”. Kerosuo-Koskimaan mukaan on hyvin inhimillistä haluta olla kaunis ja tehdä hyvä vaikutelma - kulttuurissamme kauneusnormit ovat kuitenkin liian tarkkaan raamitettu.

”Se, mikä nykyään katsotaan riittävän hyväksi ulkonäöksi, on ideaali, johon hyvin harva meistä voi päästä edes ankarien elämäntapojen kautta. Ruumiinmuotojen tarkkailu on mennyt liian pitkälle. Saavuttamattomista tavoitteista seuraa monille paljon tuskaa”, sanoo Kerosuo-Koskimaa.

Hän kannustaa naisia hyväksymään itsensä. ”Näille raameille tarvitaan vastaääniä, jotka painottavat, että yksilöllisyys on sallittua ja jokainen meistä on kaunis sellaisena kuin on.”

Ruokavalion vaikutus terveyteen kiinnostaa 71 % naisista

Ruokavalion vaikutus terveyteen kiinnostaa 71 % tutkimukseen vastaajista, 73 % myötäilee väitettä ”Olen kiinnostunut painonhallinnasta”. Terveellinen ruokavalio on hyvien elämäntapojen peruselementtejä, mutta myös tässä mennään lääkärin mukaan ääripäähän.

”Trendinä äärimmäinen ruokavalion tarkkailu ei ole tervettä, vaan syömishäiriön muoto. Ruokavalion tarkkailuun liittyy usein tietynlaisen vartalomuodon tavoittelu, joka johtaa kokonaisuudessaan epäterveeseen, äärimmäisen kontrolloituun elämäntapaan.”

Oman kehon tarkkailu on kuitenkin nuorille naisille ominaista, sillä 78 % vastaajista haluaa tietää, miten heidän kehonsa voi, vaikkei mikään sairaus vaivaisikaan juuri sillä hetkellä. Kerosuo-Koskimaan mukaan olisikin tarpeen puhua erikseen terveydestä ja ulkonäöstä.

”Kukin voi olla omassa painossaan terve ja vartalotyypissään viehättävä”, Kerosuo-Koskimaa toteaa. Hän rohkaisee naisia kyseenalaistamaan normeja ja puhumaan huolistaan. ”Lääkärin vastaanotolla voi ottaa huoletta mieltä painavat kysymykset esille. Kaikilla meillä on omat epävarmuutemme.”

1 Research Insight toteutti ’Nuoret naiset ja terveyspalvelut’ -web-kyselytutkimuksen Mehiläisen toimeksiannosta helmi-maaliskuussa 2016. Vastaajina oli yhteensä 888 iältään 15-30 -vuotiasta naista.


Uutinen julkaistu 31.10.2016