Urheilu Mehiläisestä kokonaisvaltaista valmennusta golfkuntotiimille

Urheilu Mehiläinen on rakentanut yhdessä Golf Digest -lehden kanssa valmennusmallin, jossa otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon eri osa-alueiden merkitys golfissa kehittymiselle.

– Pilotiksi valikoitui golf, koska sen harjoittelussa keskitytään helposti lajitekniikkaan ja unohdetaan fyysisen kunnon ja henkisen hyvinvoinnin vaikutus suorituskykyyn, kertoo liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukka Mehiläisestä.

Uutta valmennusmallia sovelletaan Golfkuntotiimissä, johon valittiin seitsemän valmennettavaa noin 80 hakijasta. Tiimiin haluttiin mahdollisimman heterogeeninen ryhmä, jonka jäsenet sitoutuivat raportoimaan kokemuksiaan Golfpiste.com-sivuston  blogeissa.

Lajista riippumatta lähes kaikkien huippu-urheilijoiden taustalla on valmennustiimi, johon kuuluvat lajivalmentajien lisäksi lääketieteelliseen osaamiseen, ravintoon, henkiseen suorituskykyyn ja fysioterapiaan perehtyneitä asiantuntijoita. Jokaisen harrastajan tarpeet ovat lähtökohtaisesti samanlaiset, mutta asiantuntijoiden järjestäminen eri osa-alueille on hankalaa. Urheilu Mehiläinen toimii harrastajalle vastaavanlaisena tiiminä ja auttaa liikkujaa kokonaisvaltaisesti. Sen palveluihin voi hakeutua esimerkiksi työterveyshuollon kautta, mutta klinikka palvelee kaikkia liikkujia.

Golfkuntotiimiläisten valmennus alkoi helmikuussa ja jatkuu lokakuuhun. Mehiläisestä tiimiä valmentavat liikuntalääkärit Pippa Laukka ja fysioterapeutit Ville Suomalainen ja Antti Aitasalo.

Kaikille tiimiläisille on tehty kokonaisvaltainen terveystarkastus laboratoriokokeineen. Samalla on selvitetty sairaushistoria, koska se vaikuttaa tavoitteiden asetteluun ja harjoitusohjelmien suunnitteluun.

Tiimiläiset ovat saaneet myös ravinto-ohjausta, ja psykologi on tehnyt henkisen hyvinvoinnin kartoituksen. Sen apuna on käytetty sykevaihtelumittausta, joka antaa tietoa stressitasosta.

Mehiläisen fysioterapeutit ovat testanneet yhdessä fysiikkaguruna tunnetun Matti Lindholmin kanssa tiimin jäsenten fyysisen kunnon, laatineet yksilölliset harjoitusohjelmat ja vetävät myös yhteisiä golfspesifejä fysiikkaharjoituksia.

Lajivalmennuksesta vastaa maamme arvostetuimpiin golfvalmentajiin kuuluva Mika Pilz, joka on luonut lähtötilanteen pohjalta etenemissuunnitelman.

Golf on hyvä vaihtoehto painonhallinnan ja terveysvaikutusten kannalta, mutta mikä tahansa liikunta edistää hyvinvointia työssä ja vapaa-aikana. Jokaisen lajin harrastaja hyötyy kokonaisvaltaisesta valmennuksesta.

– Meillä on nyt valmius ohjata kaikenlaisia liikkujia eri osatekijät huomioivaan harjoitteluun. Olemme rakentaneet verkoston, johon asiakkaiden ei tarvitse muuta kuin heittäytyä, Laukka sanoo.