Sormivammat

Sormien nivelsidevammat

Sormien nivelsidevammat ovat yleisimpiä sormivammoja. Nivelsiteet vahingoittuvat useimmiten käsi-, lento- ja koripallossa. Tyypillisin vammamekanismi on suora isku pallosta sormen kärkeen, jolloin sormi vääntyy ja nivelside venyttyy tai repeää kokonaan.

Sormen nivelsidevamman oireet

Oireena voi olla kipua ja turvotusta vahingoittuneessa sormessa, liikevajausta, ja mikäli repeämä on täydellinen, epävakautta nivelessä. Osittaisen vaurion ollessa kyseessä sormea voi alkaa heti käyttää, mutta hankalammissa tapauksissa sormi voidaan joko teipata viereiseen sormeen kiinni tai lastoittaa 1-3 viikoksi. Joskus myös leikkaushoito on aiheellinen.

Peukalon nivelsiteen repeämä

Peukalon keskinivelen sisemmän nivelsiteen repeämä (ulnaarikollateraalivamma) eli "hiihtäjän peukalo", syntyy tyypillisesti kaaduttaessa hiihtosauva kädessä. Usein vamma voi syntyä myös jääkiekossa ja palloilulajeissa, kun peukalo vääntyy sivulle jäädessään kiinni vastustajaan tai urheiluvälineeseen muun kehon jatkaessa liikettään. Mikäli mukana on murtuma tai nivelside tuntuu testattaessa täysin epävakaalta, hoitona on leikkaus ja sen jälkeen 6 vkon lastoitus. Osittaiset "hiihtäjän peukalon" vammat hoidetaan lastoituksella.

Ojentajajänteen vamma sormessa

Sormen ojentajajänne kiinnittyy luuhun kärkiniveltasolla heti kynnen juuressa. Se saattaa revetä irti luusta esim. pallon osuessa sormen kärkeen. Joskus osa luuta repeää mukana, jolloin vamma on havaittavissa myös röntgenkuvasta. Tällöin sormen kärkinivel alkaa roikkua (ns. mallet finger). Mikäli kyseessä on pelkkä jännevamma, tai irti revennyt luukappale on läpimitaltaan alle puolet kärkijäsenen nivelpinnasta, hoitona on lastahoito 6 viikon ajan yötä päivää ja sen jälkeen vielä 6 viikon ajan öisin. Jos luukappale on kooltaan yli puolet nivelpinnasta, voidaan harkita leikkausta. Joissain maissa mallet finger -vammoja ei leikata enää lainkaan lastahoidon hyvän ennusteen vuoksi.

Sormien murtumat

Sormimurtumat voivat olla poikkimurtumia, viistoja tai kierteisiä, tai hyvin pirstaleisia ja nivelpintaan asti ulottuvia. Kyseessä voi myös olla avomurtuma, jolloin luuvamman lisäksi iho on rikki. Murtuman hoito vaihtelee paljon riippuen siitä, mikä edellä mainituista murtumatyypeistä on kyseessä ja missä osassa sormea murtuma sijaitsee. Pääsääntönä on kuitenkin, että jos murtumassa on huomattava virheasento, se pitäisi vetää paikalleen mahdollisimman pian ja lastoittaa. Lastan pitäisi yltää murtuneen luun ja viereisten nivelten yli, ja mukaan otetaan tarvittaessa viereinen sormi tueksi, Kaikki mahdolliset nivelet kuitenkin pyritään jättämään liikkuviksi, koska nivelet jäykistyvät aina kipsatessa. Tätä jäykistymistä on mahdollista ehkäistä kipsaamalla käsi oikeaan asentoon (ns. safe-asento eli suoja-asento). Mikäli murtumakappaleiden asento on hyväksyttävä, voidaan hoitoa jatkaa kipsillä tai lastalla.

Murtuma kontrolloidaan röntgenkuvauksella, 1–2 viikon kuluttua murtumasta. Tarvittaessa murtuman huonontunut asento voidaan korjata vetämällä virheasento uudelleen paikalleen tai tapauskohtaisesti tehdään leikkauspäätös. Avomurtumat olisi syytä leikata 12 tunnin kuluessa vammasta, koska niissä tulehdusriski on suuri. Poikkeuksena tähän ovat hyvin pienet ihovauriot, joihin ei liity hermo- eikä verisuonivammoja. Luutuminen kestää murtumasta riippuen 3–6 viikkoa. Niveleen ulottuvien murtumien hoito on haasteellisinta, ja niissä liikkuvuus saattaa jäädä pysyvästi huonommaksi kuin terveessä sormessa.

Mitä nopeammin asiantuntija pääsee aloittamaan sormivamman hoidon, sitä parempi lopputulos saavutetaan. Myöhäisvaiheen sormivammojen korjauksissa pysyvää haittaa jää yleensä aina jonkin verran.

Lue lisää:

Tietoa urheiluvammoista

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tiina Ikävalko
LL, käsikirurgian erikoislääkäri
9.8
Timo Raatikainen
PROF, käsikirurgian ja ortopedian erik.lääkäri
9.6
Nonna Saarela
LL, Käsikirurgian erikoislääkäri
9.6
Martti Vastamäki
Professori, käsikirurgian Dosentti