Asiantuntijan vinkit: Näin autat ylläpitämään nuoren urheilumotivaatiota

Nuoren urheilumotivaation ylläpito on tärkeää myös silloin, kun urheiluseuran tavalliset treenit ovat tauolla. Valmentajat ja vanhemmat voivat vahvistaa nuoren motivaatiota auttamalla tavoitteiden asettelussa, rohkaisemalla ja palkitsemalla onnistumisista. On myös tärkeää, että lapsella ja nuorella on sanavaltaa omiin harrastuksiinsa.

Motivaatio jaetaan kahteen osaan.

– Ihmistä ohjaavat sekä ulkoiset että sisäiset motivaattorit. Ulkoinen motivaatio kumpuaa siitä, että tekemisestä saa jonkin palkkion tai välttää rangaistuksen. Sisäiseen motivaatioon taas vaikuttavat psykologiset perustarpeet, eli yhteenkuuluvuuden tunne, pystyvyyden tunne ja autonomian tunne. Jos toiminta tyydyttää jonkin tai kaikki näistä tarpeista, niin siitä ei tarvitse saada palkintoa, koska palkinto on siinä, että tarve tyydyttyy, kertoo Urheilu Mehiläisen urheilupsykologi Tuomas Grönman.

Motivaatiot voivat myös sekoittua.

– Sisäinen motivaatio usein kuitenkin pesee ulkoisen motivaation.

Motivaatiota voi vahvistaa

Kesälomilla ja poikkeusaikana treenien määrä vähenee lapsilla ja nuorilla. Motivaatiota voi kuitenkin pitää yllä ja vahvistaa erilaisin keinoin.

– Motivaation ylläpitämiseksi on hyvä asettaa tavoitteita. Niiden tulee kuitenkin olla saavutettavia ja realistisia. Myös välitavoitteiden saavuttamisesta on hyvä palkita. Jos esimerkiksi vanhempi sopii lapsen kanssa jonkin välitavoitteen, riittää siitä palkinnoksi jo läsnäolo. Palkinnon ei tarvitse olla materiaa.

Valmennuksessa motivaatiota pitää yllä oikein annettu palaute.

– Etenkin lasten ja nuorten kohdalla olisi todella tärkeää huomioida onnistumiset, ne pienetkin saavutukset. Myös palautteen antamisen tulisi olla enemmän positiivista kuin lannistavaa.

Lapselle tai nuorelle voi antaa tehtäväksi harjoitteen, jonka avulla itseluottamusta voi parantaa.

– Nuorta voi opettaa kiinnittämään huomiota onnistumisiin. Ne kannattaa kirjata ylös. Kun huomiota suuntaa siihen mikä onnistuu, kohottaa se pystyvyyden tunnetta ja sitä kautta itsetuntoa.

Anna myös lapselle sanavaltaa

Valmentajan ja vanhempien on hyvä muistaa, että motivaatiota ei voi pakottaa.

– Joskus motivaatiota ei vain riitä, ja silloin harrastukseen ei saisi pakottaa. On myös tärkeää, että lapsella on sanavaltaa harrastuksiinsa. Jos harrastaa vain koska vanhemmat haluavat, voi se vahingoittaa lapsen autonomian tunnetta. Mikäli motivaatio tuntuu vain laskevan, on hyvä ottaa pieni aikalisä ja punnita, haluaako harrastaa juuri kyseistä lajia vai haluaisiko esimerkiksi tehdä jotakin muuta.

Myös yhteenkuuluvuuden tunteeseen on hyvä kiinnittää huomiota.

– Joukkueurheilussa yhteenkuuluvuuden tarpeen täyttymisellä on iso merkitys motivaatiolle. Tästä syystä tasapuolinen kohtelu joukkueessa on tärkeää. Nuoria voi esimerkiksi kehottaa jakamaan toisilleen treenivinkkejä tai ajatuksia siitä, miten omat treenit ovat sujuneet. Tämä muistuttaa siitä, että muut tekevät samoja juttuja, vaikka niitä ei pääse tekemään yhdessä.

Urheilupsykologin vinkit valmentajille ja vanhemmille lapsen motivaation ylläpitoon

  • luo ympäristö, missä perustarpeet voivat toteutua

  • palautteenantamisella on väliä: rakentava palaute vaikuttaa myönteisesti itsetuntoon

  • myös yrittäminen on onnistumista, yrityksen kehuminen kasvattaa motivaatiota

  • anna lapsen itse vaikuttaa harrastuksiin, älä pakota mihinkään – osallista lasta päättämään omasta elämästään, mutta muista antaa turvalliset rajat ja raamit

  • kohtele sisaruksia tai joukkueen kesken kaikkia tasapuolisesti

  • pidä huolta yhteenkuuluvuuden tunteesta myös silloin, kun treenit ovat tauolla

  • anna lapsen vaikuttaa oman treenin suunnitteluun: lapselta ja nuorelta voi välillä kysyä, mitä hän itse haluaa treenata tai kehittää

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
9.9
Nina Lehtisalo
Työterveyspsykologi
Miia Dietrich
Työterveyspsykologi
Henriikka Harmovaara
Työpsykologi
9.5
Katso seuraava vapaa aika
huhtikuu 2021viikko 15
Ei vapaita aikoja tälle valinnalle, ole hyvä ja ota yhteyttä soittamalla numeroon:010 414 00*