Töölön nilkka- ja jalkakirurginen tiimi

Töölön Mehiläisen nilkka- ja jalkakirurginen tiimi on moniammatillinen ryhmä, joka tarjoaa modernia ja yksilöllistä hoitoa nilkan ja jalkaterän ortopedisissa ongelmissa.

Töölön Mehiläisen nilkka- ja jalkakirurginen tiimin jokaisella jäsenellä on määritelty ja tärkeä osuus hoidossasi. Tiimiin kuuluvat kokeneet jalkakirurgit, alaraajafysioterapeutit, haavahoitajat sekä leikkaussalin instrumenttihoitajat.

Tiimissä eri ammattiryhmien läheinen yhteistyö takaa jatkuvan laadun kehittämisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen. Koko hoitoketjun vakioiminen parantaa hoitotulosta ja nopeuttaa toipumisaikaa.

Nilkka- ja jalkakirurgisen tiimimme jäsenet:

Anu Mykkänen, LL, ortopedian erikoislääkäri

 • Vaivasenluuleikkaukset, erityisesti Lapidus-leikkaus
 • Vasaravarvasleikkaukset
 • Nilkan ja jalkaterän nivelrikon leikkaushoito
 • Latuskajalan (lattajalan) leikkaushoito
 • Nilkan nyrjähdyksen jälkitilan diagnostiikka ja leikkaushoito

Varaa aika

Mikko Kirjavainen, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

 • Nilkan ja jalkaterän vammat ja murtumat sekä niiden jälkitilat
 • Nilkan ja jalkaterän nivelsidevammat ja niiden jälkitilat sekä urheiluvammat
 • Nilkan ja jalkaterän rasitusvammat ja -murtumat
 • Nilkan ja jalkaterän lisäluiden aiheuttamat ongelmat, esim. os trigonum sdr
 • Vaivasenluun hoito
 • Nilkan tähystyskirurgia

Varaa aika

Mikko Miettinen, LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

 • Nilkan ja jalkaterän vammojen leikkaushoito
 • Nilkan ja jalkaterän vammojen jälkitilojen leikkaushoito
 • Nilkan ja jalkaterän rasitusvammojen hoito
 • Nilkan ja jalkaterän nivelrikon leikkaushoito
 • Nilkan tekonivelleikkaukset
 • Nilkan ja jalan tähystyskirurgia
 • Nilkan, jalan ja varpaiden virheasentojen hoito
 • Kasvuikäisten vammat ja virheasennot

Varaa aika

Olli Savola, LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

 • Akillesjänteen ja muiden jänteiden vaivojen ja vammojen hoito ja leikkaushoito
 • Nilkan ja jalkaterän nivelsidevammojen ja murtumien hoito ja leikkaushoito
 • Nilkan ja jalkaterän vammojen jälkitilat
 • Nilkan ja jalkaterän nivelrikon hoito
 • Nilkan tähystyskirurgiset toimenpiteet
 • Nilkan virheasentojen hoito leikkaamalla

Varaa aika

Varaa aika

Varaa aika

Jalkakirurginen potilaamme

Tyypillisiä hoitamiamme jalkakirurgisia ongelmia ovat muun muassa jalan asento- ja kuormitusvirheet, nivelrikkomuutokset, nilkan ja jalkaterän tapaturmien jälkitilat sekä rasituksen ja kulumien aiheuttamat vammat. Nuorilla potilailla virheasennot ovat synnynnäisiä. Iän karttuessa virheasentoja aiheuttavat kudosten rappeumat. Potilaamme ovat aikuisia ja kasvunsa päättäneitä nuoria. Kasvuikäisten jalkaongelmissa suosittelemme hakeutumaan lastenortopedin arvioon.

Yksilöllinen suunnittelu on jalkakirurgisen hoidon perusta

Jalkakirurgeillamme on vuosien kokemus vaativasta jalkakirurgiasta. Leikkaushoidoissa noudatetaan nykyaikaisen jalkakirurgian menetelmiä. Hoito suunnitellaan vastaanotoilla yksilöllisesti potilaan ongelman erityispiirteet huomioiden.

Hoito suunnitellaan vastaanotolla seuraavasti:

 1. Jalkakirurgimme tekevät sinulle perusteellisen kliinisen arvion vastaanoton ensikäynnin puitteissa. Ortopedinen ongelmasi ja terveydellinen kokonaistilanteesi kartoitetaan.
 2. Kliinistä tutkimusta täydennetään kuvantamistutkimuksilla. Jalan pienten rakenteiden tarkka diagnostiikka edellyttää käytössämme olevia korkeatasoisia kuvantamismenetelmiä.
 3. Tarjoamme mahdollisimman tehokkaan hoidon nilkan ja jalkaterän vaivoihin joko konservatiivisilla menetelmillä tai leikkaushoidolla. Hoitosuunnitelma tehdään yksilöllisesti.
 4. Leikkaushoito on aiheellinen, jos muut keinot eivät riitä. Leikkaustekniikan valinta on potilaskohtainen. Leikkaukset sisältävät usein yhdistelmän toimenpiteitä.

Alaraajafysioterapia on tärkeä osa jalkakirurgisen potilaan hoitoa

Osa jalan vaivoista hoituu ilman leikkaushoitoa fysioterapeuttisen kuntoutuksen avulla. Alaraajakuntoutukseen erikoistunut fysioterapeuttimme toteuttaa sinulle yksilöllisesti räätälöidyn kuntoutusohjelman. Fysioterapeuttinen jälkikuntoutus on myös tärkeä osa leikkaushoidon kokonaisuutta.

Tutustu Töölön tiimin alaraajafysioterapeutteihn ja varaa aika:
Heidi Väkeväinen, fysioterapeutti 
Sami Kiiski, manipulatiivinen fysioterapeutti, Maitland concept

Jalkakirurgisen tiimin toiminta leikkausosastolla

Leikkaushoito tapahtuu leikkausosastollamme, jonka yhteydessä on myös vuodeosasto. Myös laajojen leikkausten toteutus on turvallista, koska Töölö Mehiläinen toimii sairaalana eikä ainoastaan päiväkirurgisena leikkausyksikkönä.

Hoitosi eteneminen leikkausosastollamme:

 1. Anestesiamuotosi valitaan yksilöllisesti.
 2. Tiimin leikkaussalihoitajat vastaavat jalkakirurgisten leikkausten välineistöstä ja toimivat leikkausten avustajina.
 3. Leikkauksen jälkeisen kivun hoidoksi saat paikallisia lisäpuudutuksia, jotka vaikuttavat jopa vuorokauden ajan.
 4. Kotiutuessasi päiväkirurgisen leikkauksen jälkeen saat fysioterapeutiltamme tarvittavat apuvälineet ja tuet sekä henkilökohtaisen opastuksen oikeaan liikkumiseen.
 5. Laajempien leikkausten jälkeen jäät ensimmäisten vuorokausien ajaksi uusitulle vuodeosastollemme hoitoon.

Jälkitarkastukset jalkakirurgisen leikkaushoidon jälkeen

Jalkakirurgimme tekevät jälkitarkastukset. Koulutetut haavahoitajamme suorittavat ompeleiden poiston, opettavat jalan sidonnat ja suorittavat leikkaushaavojen jälkihoidon yhteistyössä jalkakirurgien kanssa. Haavaongelmissa voit ottaa suoraan yhteyttä tiimimme haavahoitajiin.

Yksilölliset synteettiset avattavat kipsisaappaamme tekee CastCare kipsauspalvelut Oy. Kipsit tehdään osastohoidon tai jälkitarkastuksen yhteydessä.

Tutustu haavahoitajiimme:
Henna Kytölehto, sairaanhoitaja 
Jonna Westergren, sairaanhoitaja 

Lisää aiheesta