Puolesta asiointi

Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäisen lapsen puolesta voi asioida lapsen virallinen huoltaja(t), laillinen edustaja tai avustaja. Huoltajan tai edustajan tiedot merkitään lapsen tietoihin potilastietojärjestelmässä. Alaikäinen lapsi voidaan liittää huoltajan perheprofiiliin OmaMehiläisessä, jolloin kaikki lapsen terveystiedot näkyvät huoltajalle OmaMehiläisessä. Lue lisää perheliitoksesta. Huoltaja voi myös nähdä alaikäisen lapsen terveystietoja OmaKannassa  (Kanta.fi).

Puolesta asiointia varten tarvitaan ammattilaisen arvio alaikäisen itsenäisestä päätöskyvystä ja tieto alaikäisen suostumuksesta tietojensa luovuttamiseksi huoltajalle. Tämän myötä huoltajat voivat nähdä lapsensa palvelutapahtumiin liittyviä merkintöjä, ajanvaraustietoja, ja lääkemääräyksiä myös 12 vuotta täyttäneiden osalta, mikäli nuori on sallinut tietojen luovuttamisesta huoltajalle.

Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi ja asiointi vastaanotolla

Terveydenhuollon ammattilaisen tulee kuulla alaikäisen potilaan näkemyksiä hoidostaan ja arvioida hänen kykyään päättää itse omasta hoidostaan ja käyntiin liittyvien tietojen luovuttamisesta huoltajalle. Mehiläisen käyttämissä potilastietojärjestelmissä arvioidaan alaikäisen potilaan päätöskykyä ja edelleen sitä, voidaanko käyntiin liittyvät tiedot luovuttaa huoltajalle.

Ajanvarauksen yhteydessä alaikäiseltä kysytään, salliiko hän ajanvarauksen näkyvän huoltajalle. Ajanvaraustieto voidaan jättää alaikäisen tahdosta näyttämättä huoltajalle ilman päätöskyvyn arviointia. Ajanvaraustietoa tai ajanvarausmuistutuksia ei lähetetä varatusta käynnistä. Alaikäisen valitessa ajanvaraustiedon piilottamisen huoltajalta, tulee lasku maksaa käynnin jälkeen kassalla. Peruutusohjeen vastaisesti tai kokonaan peruuttamatta jääneestä ajasta lähetetään lasku alaikäisen kotiosoitteeseen. Varsinainen päätöskyvyn arviointi ja kirjaus potilastietojen näyttämisestä huoltajille tehdään vastaanoton yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.

Lisätietoja alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arvioinnista terveydenhuollossa THL:n sivuilta. 

Täysi-ikäisen puolesta asiointi

18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on oikeustoimikelpoinen ja kykenevä ymmärtämään valtakirjan merkityksen voi valtuuttaa toisen aikuisen asioimaan hänen puolestaan Mehiläisessä. Valtuuttaminen tehdään valtakirjalla, johon kirjataan mahdollisimman tarkasti valtuutetun oikeudet puolesta asiointiin.

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi Mehiläisessä, toimi näin:

1. Tulosta valtakirja puolesta asiointiin -lomake ( pdf, 649 kB) (pdf, 649 kB) verkkosivuiltamme tai pyydä lomake lääkärikeskuksestamme.

2. Täytä lomake ja tuo se mihin tahansa Mehiläisen lääkärikeskukseen. Emme valitettavasti voi tietosuojasyistä ottaa lomakkeita vastaan sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Valtakirjan voi myös toimittaa valtakirjassa valtuutettu henkilö. Mikäli valtakirjan toimittaa valtuutettu henkilö, täytyy valtakirjalle olla kaksi todistajaa.

3. Tuodessasi lomakkeen esitäthän samalla kuvallisen henkilötodistuksen. Näin varmennamme henkilöllisyytesi ja pidämme huolta jokaisen asiakkaamme tietoturvasta. Henkilöllisyyden osoittamiseen käyvät seuraavat asiakirjat:

  • Passi (myöntäjänä Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltio, Sveitsi tai San Marinon viranomainen)
  • Ajokortti (Suomen viranomaisen myöntämä)
  • Poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti

Valtakirja arkistoidaan potilasrekisteriin Mehiläisen ohjeistuksen mukaisesti.

Valtakirjan peruutus

Jos haluat peruuttaa valtakirjan, täytä puolesta asioinnin valtakirjan peruutus -lomake  (pdf, 616 kB) ja toimi samalla tavalla kuin yllä. Valtakirjan peruutus arkistoidaan potilasrekisteriin Mehiläisen ohjeistuksen mukaisesti.

Ohjeet valtuutetulle

Valtuutettuna tulee sinun aina osoittaa henkilöllisyytesi asioidessasi toisen puolesta Mehiläisessä. Mikäli asioit puhelimitse, varaudu kertomaan ainakin nimesi, henkilötunnuksesi ja kotiosoitteesi, sekä myös valtuuttajan nimi ja henkilötunnus.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää puolesta asioinnista tai alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arvioinnista, voit olla yhteydessä asiakaspalveluun 010 414 00 (0,084 €/min). Avoinna joka päivä vuorokauden ympäri.