Palveluseteli

Voit käyttää Mehiläisessä myös kunnan myöntämää palveluseteliä.

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palveluseteli on henkilökohtainen ja se on kohdistettu tiettyyn kunnan ostamaan palveluun.

Varaa aika tai kysy lisätietoja palvelusetelin käyttämisestä Mehiläisen asiakaspalvelusta soittamalla numeroon 010 414 0211 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Soita asiakaspalveluun (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)

Miten palvelusetelin saa?

Kunta tai kuntayhtymä myöntää palvelusetelin. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

  1. Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta tai muusta kunnan palveluyksiköstä.
  2. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja, kuten terveyskeskuslääkäri, arvioi palvelun tarpeen.
  3. Voit tarkistaa Palse.fi-sivustolta myöntääkö oma asuinkuntasi palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamiseen.

Siirry Palse.fi-sivustolle

Miksi palveluseteliä kannattaa käyttää?

Palvelusetelillä hoitoon pääsee useimmiten nopeasti ja jonottamatta. Palvelusetelin käyttäminen antaa kuntalaiselle mahdollisuuden hoitopaikan valintaan.

Kaikki kunnan hyväksymät palveluntuottajat ovat luotettavia kumppaneita. Yksityisen palvelujen tuottajan palveluiden on oltava vähintään vastaavien kunnallisten palvelujen tasoisia. Lisäksi kunta on voinut asettaa palveluille lisävaatimuksia.

Palvelusetelin käyttäminen

Saatuasi palvelusetelin voit itse valita yksityisen palveluntuottajan. Palse.fi-portaalista löytyvät ajantasaiset tiedot palveluntuottajista, jotka palveluseteleiden myöntäjät ovat hyväksyneet tai joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus.

Mehiläisellä palvelusetelillä tehtyjä palveluita ovat muun muassa:

Muista ottaa palveluseteli mukaan vastaanotolle. Ota mukaan myös terveyskeskuksesta tai sosiaalitoimistosta saamasi lähete sekä muut käyntiä varten annetut potilastiedot, kuten sydänfilmit, laboratoriotutkimukset tai röntgenkuvat. Emme voi laskuttaa käyntiä suoraan kunnalta tai kuntayhtymältä, mikäli palveluseteli ei ole mukana vastaanotolla.

Palvelusetelin omavastuu

Palveluseteli kattaa kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia. Muissa palveluissa omavastuuosuus määräytyy tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta. Palveluntuottaja tai kunta veloittaa omavastuuosuuden keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Lain mukaan omavastuuosuudesta ei saa sairausvakuutuskorvausta.

Palvelusetelin käytön yhteydessä voit myös ostaa haluamiasi lisäpalveluita omakustanteisesti. Näistä palveluista saat Kelan myöntämän sairausvakuutuskorvauksen suoraan Mehiläisen kassapalvelussa. Tutustu myös Mehiläisen hinnastoon.

Voit varata ajan sekä kysyä lisätietoa palvelusetelin käyttämisestä Mehiläisen asiakaspalvelusta numerosta 010 414 0211 (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min).

Soita asiakaspalveluun (0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)

Lisää aiheesta