T-todistus

Lääkärin näkemystä tarvitaan useimmiten sairauden, vian tai vamman todentamiseen ja niihin liittyvien oikeuksien tai etuuksien hakemiseen. Jos on kyse esimerkiksi tapaturmasta tai mahdollisesta rikoksesta, potilaskertomukseen on syytä tehdä niin selkeät merkinnät, että niiden pohjalta toinenkin lääkäri voi tehdä lausunnon. Lääkärin todistamisvelvollisuus ulottuu vain asioihin, jotka kuuluvat hänen asiantuntemuksensa piiriin ja se kuvaa aina henkilön sen hetkistä terveydentilaa.

Yleisin tarve T-todistukselle eli lääkärinlausunnolle terveydentilasta ovat toimeentuloon liittyvät todistukset. Todistusta terveydentilasta voidaan vaatia esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaa haettaessa. Muita todistuksia ja lausuntoja ovat esimerkiksi B- ja C-lausunnot Kelan etuuksia varten taikka E-lausunnot työtapaturma- ja ammattitautiasioissa vakuutusyhtiöitä varten.

T-lausunnon yleiset perusteet

Lausunnon tulisi nojata pääasiassa lääkärin omiin tietoihin, kuten omakohtaisiin havaintoihin ja potilasasiakirjatietoihin, jotka perustuvat kliiniseen tutkimukseen tai sitten laboratorio- tai kuvantamislöydöksiin. Myös sairaaloiden tai muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiakirjoista löytyviä tietoja voidaan käyttää T-lausunnossa hyväksi.

Lääkärinlausuntoon tai todistukseen on sisällytettävä kaikki johtopäätösten kannalta olennainen tieto, eikä siitä saa tietoisesti jättää pois asioita, jotka mahdollisesti vaikuttaisivat lopputulokseen.

T-lausunnon sisältö

Lääkärin tarkastuksessa tutkitaan yleisen terveyden tilan lisäksi mm. näkö ja kuulo sekä käydään läpi mm. aikaisemmat sairaudet ja mahdollinen senhetkinen lääkitys.

Lue lisää:

Lääkärintodistus ja lääkärinlausunnot

Valviran sivut lääkärinlausunnoista 

Asiantuntijat ja toimipisteet

Jyri Aalto
LL, yleislääkäri
9.5
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7