Sydän- ja diabetesriskitesti Hertta

Löytyykö suvustasi rasite sydän- ja verisuonitauteihin tai diabetekseen? Oma sydän- ja diabetesriskisi on mahdollista selvittää verikokeen avulla - Hertta-sydänriskitestillä.

Näin varaat Hertta-riskitestin

Hertta-riskitesti tehdään Mehiläisen laboratorioissa. Hertta-riskitestiin voit saada suosituksen työterveyslääkäriltäsi tai muulta sinua hoitavalta lääkäriltä. Voit tulla Hertta-riskitestiin myös ilman lääkärin lähetettä. Näytettä ennen ei tarvitse olla syömättä tai juomatta eikä sitä tarvitse ottaa tiettyyn kellonaikaan.

Varaa aika laboratorioon

Verkkoajanvarauksen lisäksi voit varata ajan soittamalla asiakaspalveluumme 010 414 00 (0,084 €/min).

Kenelle sydänriskitestiä suositellaan?

Hertta-riskitesti sopii erityisen hyvin kaikille, joilla on sukurasitteena sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta tai näille altistavia riskitekijöitä.

Testi sopii myös sepelvaltimotautipotilaille, joiden kohdalla voidaan arvioida uusintakohtausten riskiä. Sepelvaltimopotilaita on Suomessa arviolta 180 000. Tutkimustuloksien avulla voidaan tehdä muutoksia lääkitykseen ja tehostaa seurantaa, ja näin madaltaa korkeaa sydänkohtaus- ja sydänkuolemariskiä. Voidaan myös harkita muita toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

Sepelvaltimotautiriskissä olevia henkilöitä Suomessa on arviolta 660 000. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, vaan selviää vasta riskitestin avulla. Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeetikoita on Suomessa noin 300 000. Lisäksi noin 150 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Riskiä madaltavat elintapojen muutokset kuten tupakoinnin lopettaminen, liikunta, ruokavalio ja stressinhallinta.

Hertta-riskitesti sopii myös silloin, jos olet muuten vain kiinnostunut ja haluat itse huolehtia sydänterveydestään ja kontrolloida diabetesriskiäsi.

Lue lisää:
Tutustu Mehiläisen hyvinvointi- ja elämäntapavalmennuksiin

Mikä on Hertta-sydänriskitesti?

Mehiläisen laboratorioissa on saatavilla sydän- ja diabetesriskitesti (Hertta), joka ennustaa lähivuosien (1–10 vuotta) sydänkohtaus- ja diabetesriskin vain yhdellä verinäytteellä. Ajoissa saadun tiedon avulla riskiä voi pienentää elintavoilla, lääkemuutoksilla, tiiviillä seurannalla ja muilla toimenpiteillä.

Mitä aikaisemmin riski huomataan, sitä paremmin siihen voit myös itse vaikuttaa.

Suomessa kehitetty sydänriskitesti on luo­tettava ennuste myös niille, joilla tunnettuja sepelvaltimotaudin riskejä ei ole havaittavissa. Tutkimusten mukaan Hertta-riskitesti mittaa sydänkohtauksen ja siihen liittyvän kuoleman riskiä tarkemmin kuin mikään muista nykyisistä ja yleisesti riskiarvioinneissa käytetyistä kolesteroli-, lipidi- tai muista laboratoriotutkimuksista.

Hertta-riskitesti on keramidi-lipidien määritys (CERT). CERT-nimi tulee sanoista Coronary Event Risk Test.

Miksi sydänkohtaus- ja diabetesriski kannattaa selvittää?

 • Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisin kuolinsyy, ja ne aiheuttavat 30 % kaikista kuolemista. Mitä aikaisemmin riski havaitaan, sitä paremmin riskiin on mah­dollisuus vaikuttaa.
 • Suomessa joka kymmenes minuutti joku saa sepelvaltimotaudista johtuvan kohtauksen, ja päivittäin sepelvaltimotautiin kuolee noin 30 henkilöä.
 • Lähes puolet sydänkohtauksista ilmaantuu ihmisille, joilla kolesteroliarvot ovat normaalit ja jopa 20 %:ssa tapauksista ihmisille, joilla ei mitään tunnettua riskitekijää.
 • Uusimman tutkimustiedon mukaan pelkkä kolesterolitutkimus ei riitä riskin selvittämiseksi. Riski ei välttämättä näy kohonneena kolesterolina tai muina tunnettuina vaaratekijöinä, mutta voi selvitä Hertta-testillä.

Varaa aika laboratorioon

Hertta-sydänriskitutkimuksen hinta

Hertta-riskitutkimuksen hinnan voit tarkistaa Mehiläisen laboratoriotutkimusten hinnastosta.

Hinta sisältää:

 • verikokeen valitsemassasi Mehiläisen toimipisteessä
 • tulokset itsellesi kätevästi OmaMehiläinen-palveluun
 • jatkossa mahdollisuuden keskustella Mehiläisen sydänpuhelimen asiantuntijoiden kanssa elintapamuutoksista tai jatkotutkimuksista.

Jos olet saanut riskitutkimukseen lähetteen hoitavalta lääkäriltäsi, voit sopia hänen kanssaan tulosten läpikäynnistä ja jatkotoimenpiteistä.

Tutkimuksesta ei toistaiseksi saa Kela-korvausta.

Miten Hertta-sydänriskitutkimukseen pääsee?

Hertta-riskitesti tehdään Mehiläisen laboratorioissa otetusta verinäytteestä. Hertta-riskitutkimusta voi sinulle suositella työterveyslääkäri tai muu sinua hoitava lääkäri. Voit tulla riskitutkimukseen myös täysin omatoimisesti ilman lääkärin lähetettä.

Voit varata ajan verkkoajanvarauksesta mihin tahansa Mehiläisen toimipisteeseen. Tutkimus tehdään laboratoriossamme otetusta verinäytteestä. Näytettä ennen ei tarvitse olla syömättä tai juomatta eikä sitä tarvitse ottaa tiettyyn kellonaikaan.

Varaa aika laboratorioon

Voit tulla mihin tahansa Mehiläisen toimipisteen laboratorioon aukioloaikoina ilman ajanvarausta tai erityistä valmistautumista. Verkkoajanvarauksen lisäksi voita varata ajan soittamalla asiakaspalveluumme 010 414 00 (0,084 €/min).

Mitä riskiluvut kertovat?

Sydänriskiluku ilmaisee riskin sydäninfarktille ja sydänperäiselle kuolemalle:

 • 0–2 on matala riski
 • 3–6 on keskitason riski
 • 7–9 on kohonnut riski
 • 10–12 on korkea riski eli henkilön sydänkohtausriski on merkittävän suuri ja tuloksen yhteydessä suositellaan yhteydenottoa lääkäriin.

Hertta-testin komponenteista voidaan määrittää riski myös tulevalle diabetekselle. Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa kehitettiin algoritmi, jossa yhdistelemällä tiettyjen Hertta-testin lipidien suhde henkilön ikään, sukupuoleen ja painoindeksiin voidaan arvioida diabeteksen puhkeamisen riskiä.

Testistä saadun riskiluvun perusteella henkilö sijoittuu johonkin kolmesta riskiluokasta:

 • 0–5 on matala riski
 • 5–15 on keskitason riski
 • 15+ on korkea riski, jolloin jatkotoimenpiteistä kannattaa keskus­tella lääkärin kanssa. Lääkäri arvioi tilan­teen ja toimenpiteet aina tapauskohtaisesti.

Hertta antaa tilastollisen riskiarvion. Matalat pisteet testissä eivät sataprosenttisella var­muudella tarkoita sitä, ettet tulisi saamaan tulevaisuudessa sydänkohtausta.

Kaikista hoitomuutoksista tulee aina kes­kustella lääkärin kanssa. Älä lopeta lääki­tystäsi vaikka Hertta-testin tulos olisikin matala. Matala riskitaso voi johtua esimer­kiksi saamastasi hoidosta.

Riskitestin tulokset

Tulokset tallentuvat OmaMehiläinen-palveluun. Voit käyttää OmaMehiläistä lataamalla puhelimeen maksuttoman OmaMehiläinen-sovelluksen.

Voit käyttää myös tietokoneella toimivaa OmaMehiläinen-palvelua.

Avaa OmaMehiläinen

Lausunnot laboratoriopaketin tuloksista

On hyvä huomioida, että pakettiin ei sisälly erillistä lausuntoa laboratoriopaketin tuloksista. Keskustelemalla lääkärisi kanssa terveysriskejä kartoittavien laboratoriotestien tuloksista saat niille ammattilaisen tulkinnan sekä ohjeet oman terveytesi edistämiseen.

Voit olla yhteydessä omaan lääkäriisi tai varata ajan yleislääkärillemme lausunnon saamiseksi verkkoajanvarauksesta tai puhelimitse asiakaspalvelustamme numerosta 010 414 00 (0,084 €/min).

Varaa aika yleislääkärille

Jos olet käynyt testissä lääkärin lähetteellä, kannattaa lääkärin kanssa sopia tulosten saamisesta ja jatko-ohjauksesta.

Riittääkö sydänriskitesti?

Sydänriskitesti on uusi tapa selvittää etukäteen riskiä saada sydänkohtaus, madaltaa riskiä elintapamuutoksilla ja vaikuttaa kohtausriskiin lääkityksen muutoksilla.

Tilanteesta riippuen sydäntutkimuksia kannattaa kuitenkin tehdä laajemmin esimerkiksi mahdollisten sepelvaltimoahtaumien selvittämiseksi. Hertta-riskitestin lisäksi tärkeitä laboratoriotutkimuksia ovat herkkä CRP (S-hCRP) sekä apoliporoteiinimittaukset (S-APot), jotka voidaan tehdä samasta verinäytteestä. Herkkä CRP kertoo elimistön tulehdustilasta, joka on verisuonisairauksien vaaratekijä. Apolipoproteiinit ovat veren rasvojen osia, jotka kertovat kolesterolia tarkemmin riskistä.

Tutustu tarkemmin Mehiläisessä tehtäviin sydäntutkimuksiin

Lue lisää sydänoireista ja riskistä:

Tutustu sydän- ja verisuonitautien asiantuntijoihimme 

Lue lisää sydänoireista:

Lue lisää sydänhoidosta: