Polven nivelsidevammat

Polven nivelsidevammoista yleisin on polven eturistisiteen repeämä. Muita tavallisia nivelsidevammoja ovat polvessa esimerkiksi takaristisiteen repeämä ja sivunivelsiteiden repeämä.

Polven eturistisiteen repeämä

Polvessa on kaksi ristisidettä: eturistiside ja takaristiside. Ristisiteet sijaitsevat polven keskiosassa polven sisällä. Ristisiteiden tehtävä on tehdä polvi tukevaksi niin, että esimerkiksi urheileminen on mahdollista.

Polven eturistisiteen repeämä on varsin yleinen vamma, ja se syntyy yleensä polven vääntymisen seurauksena.

Hoitamattomana repeämä johtaa yleensä polven löysyyteen ja epämiellyttävään muljahtelu- ja altapettämisoireiluun. Tällöin urheileminen tai raskas fyysinen työ voi olla mahdotonta.

Polven vakavampia vääntövammoja tutkittaessa tehdään usein magneettikuvaus, jossa myös ristisiteiden repeämät nähdään. Eturistisidevamma hoidetaan tähystysleikkauksessa korvaamalla revennyt eturistiside jännesiirteellä. Leikkauksen jälkeen pääsee yleensä kotiin samana päivänä.

Polven takaristisiteen repeämä

Polven takaristisiteen repeämä on selvästi harvinaisempi kuin eturistisiteen repeämä. Polven takaristisiteen repeämä voi syntyä vääntövamman aiheuttaman, tai joskus polveen suoraan edestä kohdistuvan iskun seurauksena.

Magneettikuvaus on usein aiheellinen silloin, kun epäillään takaristisiteen repeämää. Myös takaristisiteen repeämä voi aiheuttaa häiritsevää polven löysyyttä, ja tällöin leikkaushoito on aiheellinen.

Leikkaus tehdään tähystystekniikalla, ja revennyt takaristiside korvataan jännesiirteellä. Leikkauksen jälkeen kotiutuminen tapahtuu joko samana tai seuraavana päivänä.

Polven sivunivelsiteiden repeämä

Sekä polven sisä- että ulkosivulla on vahva nivelside. Tuon sisemmän nivelsiteen repeämä on yleisin polven nivelsidevamma. Tyypillinen tilanne, jossa polven sisänivelside repeää, on polven vääntyminen sisäänpäin esimerkiksi hiihtäessä tai pallopelejä pelatessa.

Valtaosa polven sisäpuolen nivelsiteiden repeämistä voidaan hoitaa ilman leikkausta hyvän polvituen avulla. Sen sijaan polven ulkosivun nivelsiteen repemät vaativat usein leikkaushoitoa. Nämä molemmat repeämät voidaan varmentaa magneettikuvauksella.