Päihdeajokorttitodistus

Prosessi lähtee aina liikkeelle poliisin määräyksestä, joskus harvoin lääkäri ohjaa päihdearvioon tavallista ajokorttitarkastusta tehtäessä.

Vastaanotolle asiakkaan tulee ottaa mukaansa poliisin kirjallinen määräys, sekä ajokortti tai muu henkilötodistus. Poliisin määräyksen perusteella lääkäri tietää minkälaisia tutkimuksia ja seurantoja vaaditaan. Poliisi voi edellyttää seurantaan perustuvaa todistusta jo suoraan tai sitten seurannan tarve jää todistusta tekevän lääkärin harkintaan (STM:n ohjeiden mukaan).

Seuranta kestää tyypillisesti 3-6 kuukautta sisältäen vähintään kolme tapaamista lääkärin kanssa ja vähintään kahdet laboratoriotutkimukset. Huomioitavaa on, että asiakas voidaan kutsua seuranta-aikana myös ”pistokokeeseen”, eli alkometripuhallutukseen, verikokeeseen tai huumeseulaan.

Arvioinnin ja todistuksen voi kirjoittaa päihdelääketieteen erityispätevyyden omaavan lääkärin tai muun päihdearviointiin perehtyneen lääkärin toimesta. Lausunnon lääkäri voi kirjoittaa toistaiseksi voimassaolevana, määräaikaisena tai kielteisenä.

Hinnasto muodostuu lääkärikohtaisesta palkkiosta, todistuksesta, sekä vaadittavista tutkimuksista. Prosessi ei ole KELA-korvattavaa hoitoa.

Vastaanotolle asiakkaan tulee ottaa mukaansa poliisin kirjallinen määräys, sekä ajokortti tai muu henkilötodistus.