Perheliitos

OmaMehiläinen-palvelussa pidät sekä omat että perheenjäsentesi terveystiedot helposti saatavilla ja yhdessä paikassa. Keskittämällä alaikäisen lapsesi lääkärikäynnit Mehiläiseen, näet lapsesi kaikki terveystiedot automaattisesti OmaMehiläinen-palvelun kautta. Vaikka et itse asioisi Mehiläisessä, voit rekisteröityä OmaMehiläiseen ja liittää lapsesi perheprofiiliisi.

Alle 12-vuotiaan lapsen perheliitos

Perheprofiililiitoksessa ​huoltaja voi itse suoraan lisätä alle 12-vuotiaat lapsensa omaan OmaMehiläinen profiiliinsa. Huomioithan, että aivan vastasyntyneiden lasten liittäminen perheprofiiliin ei onnistu: yleensä liitos saadaan tehtyä vasta 1–3 kk lapsen syntymästä.

Alle 12-vuotiaan perheprofiiliin liittäminen OmaMehiläinen-sovelluksella

1. Avaa OmaMehiläinen-sovellus.

2. Klikkaa sovelluksen alareunasta LISÄÄ.

3. Valitse PERHEENJÄSENET.

4. Lisää perheenjäsen kirjoittamalla lapsen henkilötunnus ja paina LISÄÄ PERHEENJÄSEN.

12–17-vuotiaan lapsen perheliitos

12–17-vuotiaiden huollettavien kohdalla perheprofiililiitokseen tarvitaan aina lapsen oma suostumus. Suostumuksen voi antaa täyttämällä perheprofiililiitoksen suostumuslomakkeen ( pdf, 73.3 kB). Lomakkeella lapsi antaa suostumuksensa huoltajalleen omien profiilitietojensa katseluun.

Lapsi itse allekirjoittaa suostumuksen. Lomake tulee uusia lapsen täyttäessä 15 vuotta. Sen jälkeen suostumus on voimassa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen vanhemman katseluoikeus lapsensa tietoihin automaattisesti päättyy. 12–17-vuotiaiden profiilitiedoissa näkyvät käynnit, diagnoosit ja tutkimustulokset.

Yli 12-vuotiaan perheprofiiliin liittäminen

Lisätäksesi 12–17-vuotiaan perheprofiiliisi, täytä perheprofiililiitoksen suostumuslomake ( pdf, 73.3 kB) yhdessä lapsen kanssa. Sekä huoltaja että lapsi allekirjoittavat lomakkeen, minkä jälkeen allekirjoitettu lomake joko toimitetaan lähimpään Mehiläisen toimipisteeseen tai skannataan ja lähetetään turvapostia käyttäen sähköpostitse osoitteeseen perheliitos@mehilainen.fi.

Huomioithan, että lomakeessa tulee olla sekä suostumuksen antavan lapsen että huoltajan allekirjoitus, jotta perheprofiililiitos voidaan tehdä.

Suostumuslomakkeen voi täyttää myös Mehiläisen toimipisteessä. Ennen perheprofiililiitoksen tekemistä Mehiläinen tarkastaa alaikäisten liitettävien huoltajuussuhteen Väestörekisterikeskuksesta. Perheprofiililiitos on valmis toimitusta seuraavana arkipäivänä.

LähiTapiolan TerveysHelppiä käyttävien asiakkaiden tulee täyttää vastaava lomake yli 12-vuotiaiden lastensa asioiden hoitamiseksi TerveysHelpin kautta. TerveysHelpin suostumuslomake ( pdf, 76.8 kB) täytetään ja palautetaan samaan tapaan kuin OmaMehiläisen perheprofiililiitoksen suostumuslomake; joko toimipisteeseen tai skannataan täytetty ja allekirjoitettu lomake turvapostia käyttäen osoitteeseen perheliitos@mehilainen.fi.

Henkilötietoja sisältävien tiejojen lähettämisessä suosittelemme turvapostia. Voit lähettää perheliitoslomakkeen turvapostin kautta seuraavasti:

  • Kirjaudu osoitteeseen https://secure.mehilainen.fi
  • Kirjoita lähettäjä-kenttään oma sähköpostiosoitteesti ja paina Jatka
  • Paina seuraavalla sivulla Rekisteröidy
  • Saat sähköpostiisi viestin otsikolla Rekisteröinti. Viestin lopussa olevasta linkistä pääset lähettämään viestin sekä täytetyn perheprofiililiitoksen suostumuslomakeen liitetiedostona

Lisätietoa yli 12-vuotiaan alaikäisen lapsen terveystietojen käsittelystä

Toimimme potilaslain* 9§:n mukaan: ”Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.” Lain perusteluissa todetaan, että yli 12-vuotias lapsi käytännössä miltei aina voidaan katsoa kypsäksi ottamaan kantaa hoitoihinsa. Tähän perustuen lapsen täyttäessä 12 vuotta, sulkeutuu näkymä hänen terveystietoihinsa automaattisesti huoltajilta OmaMehiläinen-palvelussa.

*Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 

Yli 18-vuotiaan perheliitos

Yli 18-vuotiaat voivat itse lähettää omista profiileistaan perheprofiilikutsun, ja hyväksyä sen. Tähän ei tarvitse täyttää lomaketta. Mikäli yli 18-vuotiaalla perheenjäsenellä ei ole omia verkkopankkitunnuksia, tulee täyttää suostumuslomake ( pdf, 73.3 kB), jolloin liitos voidaan tehdä OmaMehiläisen ylläpidon puolesta.

Lue lisää:

OmaMehiläinen palvelun tietosuojaseloste
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
TerveysHelpin perheprofiiliitoksen suostumuslomake ( pdf, 76.8 kB)

Lisää aiheesta