Metanolimyrkytys on vakava

Metanolia käytetään liuottimena ja tuulilasinpesunesteissä. Jos epäilet metanolimyrkytystä, toimi nopeasti.

Metanolimyrkytyksen oireet ja hoito

Metanolimyrkytyksen oireita ovat näköhäiriöt, äkillinen näön menetys, sekavuus, vatsakivut ja tajunnantason lasku. Oireet tulevat yleensä vasta 12–24 tunnin viiveellä metanolin nauttimisesta. Metanolimyrkytys on erittäin vakava ja vaatii välitöntä sairaalahoitoa. Tappava annos on vain noin 30 millilitraa. Metanolimyrkytystä epäillessäsi voit ottaan yhteyttä joko Myrkytystietokeskukseen tai Mehiläisen Akuuttipäivystykseen.

Teksti: Akuuttilääketieteeseen erikoistuva yleislääkäri Laura Patrikainen

Lue myös:

Tietoa myrkytyksistä

Etanolimyrkytys

Mehiläisen Akuuttipäivystys