Muistisairauksien lääkkeetön hoito

Ennalta ehkäisy on parasta hoitoa myös muistisairauksissa. Terveellisten elämäntapojen ylläpito, riittävä määrä liikuntaa ja riskitilojen kuten diabeteksen, kohonneen verenpaineen ja kohonneen kolesterolin hoitaminen ennaltaehkäisevät muistisairauksien syntymistä. Myös aivojen harjoittaminen kannattaa samoin kuin sosiaalinen aktiivisuus eli ihmisten kanssa tekemisissä oleminen.

Hyvässä muistisairauden hoidossa näillä samoilla keinoilla pyritään estämään sairauden oireiden pahenemista. Perusterveyteen ja huolenpitoon liittyvät seikat tulisivat olla kunnossa, myös virikkeet ja erilaiset terapiat voivat auttaa toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa.

Lue lisää: muistisairauksien lääkehoito

Asiantuntijat ja toimipisteet

Tuire Husu
Työterveyshoitaja
9.4
Pirjo Lammi
Vastaanottojen ja Laboratorion Esimies
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
Marja-Liisa Laakkonen
LT, geriatrian erikoislääkäri