Muistisairauden hoito ja kuntoutus

Muistisairauden hoidossa tavoitteena on, että sairaudesta kärsivä ihminen voi elää mahdollisimman normaalia elämää, ottaen huomioon hänen ja läheisten hyvinvointi. Mielekkäät virikkeet, kuten säännölliset ihmisten tapaamiset, kulttuuritilaisuudet ja fyysisen kunnon ylläpito liikunnalla ovat aiempaakin tärkeämpiä.

Muistisairauden hoidossa tärkeää on katkeamaton hoitoketju, joka antaa apua aina kun tarvitaan. Tiedon, sairauden neuvonnan ja ohjauksen merkitys läpi sairastumisen on tärkeää. Tietoa ja neuvontaa tulisi saada omalta, tutulta lääkäriltä. Niinpä vakituisen, oman lääkärin yhteydenpito ja rooli muistisairaan hoidossa on tärkeä. Lääkäri, jolla on sairastuneen terveydestä kokonaisvastuu, pystyy toimillaan edesauttamaan muistisairaan hoitoa. Lääkärillä on tarvittaessa yhteydet kotipalveluun ja fysioterapeutteihin sekä muistikoordinaattoriin.

Alkuvaiheessa sairautta potilas ei tunne itseään sairaaksi. On kuitenkin tärkeää, että sairastunut ja hänen läheisensä tiedostavat tilanteen ja ymmärtävät mistä sairaudesta on kyse ja miten sen kanssa tullaan toimeen ja mitä on odotettavissa.

Jokaiselle muistisairauteen sairastuvalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä läheisten kanssa. Hoitosuunnitelmassa määritellään tavoitteet, jolla varmistetaan toimintakyvyn ja elämän laadun turvaaminen niin hyvin kuin mahdollista.

Lue lisää:

Muistisairauksien lääkehoito

Lääkkeetön hoito

Takaisin muisti ja muistisairaudet -pääsivulle

Asiantuntijat ja toimipisteet

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.2
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el