Eläkeikäinen mies
Needs review

Muistisairaudet vaivaavat noin 130 000 ihmistä Suomessa. Sairaudet esiintyvät etenkin iäkkäillä ihmisillä, mutta myös työikäisillä havaitut muistiongelmat ovat yleistymässä. Muistisairaiden määrä tulee lisääntymään väestön ikääntyessä, joten muistisairauksien diagnosointi ja hoito kuuluvat Mehiläisen palveluihin.

Tiedä nämä muistisairauksista:

  • Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, jossa varhain aloitettu hoito tehoaa hyvin.  Muita tärkeitä muistisairauksia ovat mm. aivoverenkiertohäiriöön liittyvä eli vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä, Lewyn kappale –tauti sekä otsaohimolohkorappeumat.
  • Dementia ei ole sairaus, vaan oireyhtymä, jonka takana usein on Alzheimerin tauti tai muu aivoja rappeuttava sairaus.
  • Väliaikaisiin muistiongelmiin voivat vaikuttaa esimerkiksi unettomuus ja väsymys, stressi, työuupumus, masentuneisuus, kiputilat, alkoholin käyttö ja monet lääkkeet.
  • Työikäisten muistiongelmat on tärkeä selvittää, jotta voidaan sulkea pois elimellisen aivosairauden mahdollisuus sekä järjestää oikea hoito.

Tutustu Muistisairauksien asiantuntijoihin ja varaa aika

Muistisairauksiin liittyviä palveluita on tarjolla lähes kaikissa Mehiläisen toimipisteissä. Apunasi on muistisairauksiin erikoistuneet asiantuntijamme:

Riippuen tarvitsemastanne avusta voitte valita joko muistiasioihin perehtyneen lääkärin tai esimerkiksi hoitajan vastaanoton. Omasta muistihuolestaan voi käydä keskustelemassa muistihoitajan tai psykologin kanssa, joka pystyy tarvittaessa tekemään muistitoimintojen kartoituksen esimerkiksi CERAD-tutkimuksella.  Jos itse epäilet tai Sinulla on jo todettu muistisairaus, kannattaa kääntyä muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon perehtyneen lääkärin puoleen. Mehiläisen geriatrian ja neurologian erikoislääkärit toteuttavat muistisairauksien tutkimuksia, joilla diagnosoidaan potilaan mahdollinen muistisairaus ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Varaa aika verkossa asiantunijallemme tai soita asiakaspalveluumme, joka auttaa sinua oikean asiantuntijan valinnassa.

Lue lisää muistiin ja muistisairauksiin liittyvistä aiheista:

Muisti ja B12-vitamiini

B12-vitamiinin puute on tavallista yli 60 –vuotiailla ja vain noin joka viides tapauksista on diagnosoitu. Tavallisia puutteen oireita ovat epäspesifit ja lievät neurologiset tai psyykkiset häiriöt. Neurologisten oireiden ja muistihäiriöiden yhteydessä B12-tilanne tulee varmistaa.

Miten hoitaa muistia?

Kuuntele yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvallin haastattelu, miten stressi ja kiire vaikuttavat muistiin ja miten muistia voisi hoitaa. Kuuntele myös, miten tunnistat muistisairauden oireet ja miten muistisairautta hoidetaan.

 

 

Jaa