Muisti ja muistisairaudet

Muistisairaudet vaivaavat arviolta noin 130 000 ihmistä Suomessa. Muistisairauksia esiintyy etenkin iäkkäillä ihmisillä, mutta myös työikäisillä havaitut muistiongelmat ovat yleistymässä. Muistisairaudet tulevat lisääntymään väestön ikääntyessä, joten muistisairauksien diagnosointi ja hoito kuuluvat Mehiläisen palveluihin.

Perustietoa muistisairauksista

  • Yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti, jonka hoidossa varhain aloitettu hoito tehoaa hyvin.
  • Muita tärkeitä muistisairauksia ovat muun muassa aivoverenkiertohäiriöön liittyvä eli vaskulaarinen kognitiivinen heikentymä, Lewyn kappale -tauti sekä otsaohimolohkorappeumat.
  • Dementia ei ole sairaus, vaan oireyhtymä, jonka takana usein on Alzheimerin tauti tai muu aivoja rappeuttava sairaus.
  • Väliaikaisiin muistiongelmiin voivat vaikuttaa esimerkiksi unettomuus ja väsymys, stressi, työuupumus, masentuneisuus, kiputilat, alkoholin käyttö ja monet lääkkeet.
  • Työikäisten muistiongelmat on tärkeä selvittää, jotta voidaan sulkea pois elimellisen aivosairauden mahdollisuus sekä järjestää oikea hoito.

Tutustu muistisairauksien asiantuntijoihin ja varaa aika

Muistisairauksiin liittyviä palveluita on tarjolla lähes kaikissa Mehiläisen toimipisteissä. Apunasi on muistisairauksiin erikoistuneet asiantuntijamme:

Riippuen tarvitsemastasi avusta voit valita joko muistiasioihin perehtyneen lääkärin tai esimerkiksi hoitajan vastaanoton. Omasta muistihuolestaan voi käydä keskustelemassa muistihoitajan tai psykologin kanssa, joka pystyy tarvittaessa tekemään muistitoimintojen kartoituksen esimerkiksi CERAD-tutkimuksella. Jos itse epäilet tai Sinulla on jo todettu muistisairaus, kannattaa kääntyä muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon perehtyneen lääkärin puoleen. Mehiläisen geriatrian ja neurologian erikoislääkärit toteuttavat muistisairauksien tutkimuksia, joilla diagnosoidaan potilaan mahdollinen muistisairaus ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Varaa aika asiantuntijallemme, joka auttaa sinua oikean asiantuntijan valinnassa. Tutustu myös Mehiläisen Muistivastaanottoon.

Erilaiset muistisairaudet ja tietoa muistista

Muisti ja B12-vitamiini

B12-vitamiinin puute on tavallista yli 60-vuotiailla ja vain noin joka viides tapauksista on diagnosoitu. Tavallisia puutteen oireita ovat epäspesifit ja lievät neurologiset tai psyykkiset häiriöt. Neurologisten oireiden ja muistihäiriöiden yhteydessä B12-tilanne tulee varmistaa.

Miten hoitaa muistia?

Kuuntele yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvallin haastattelu keväältä 2015, miten stressi ja kiire vaikuttavat muistiin ja miten muistia voisi hoitaa. Kuuntele myös, miten tunnistat muistisairauden oireet ja miten muistisairautta hoidetaan.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Harri Hirvonen
LT, Neurologian erik.lääkäri
9.9
Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.2
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el

Lisää aiheesta