Merimieslääkärintodistus eli laivaväen lääkärintodistus

Merimieslääkärit, jotka ovat suorittaneet koulutuksen merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista, kirjoittavat merimieslääkärintodistuksen eli laivaväen lääkärintodistuksen. Laivaväen lääkärintarkastuksen tavoitteena on, että merenkulkuammateissa työskentelevät henkilöt kykenevät terveydentilansa puolesta suoriutumaan ammatin edellyttämistä tehtävistä vaarantamatta meriturvallisuutta tai omaa tai muiden aluksella työskentelevien turvallisuutta.

Mitä laivaväen lääkärintutkimuksessa tapahtuu?

Laivaväen lääkärintodistusta varten merimieslääkäri tekee asiakkaalle perustustutkimuksen, johon kuuluvat muun muassa verenpaineen mittaus, keuhkojen ja sydämen kuuntelu sekä kuulo- ja näkötestit, värinäkötesti alkutarkastuksessa ja sen jälkeen kuuden vuoden välein. Kuulokoe (audiogrammi) on pakollinen tutkimus alkutarkastuksessa ja sen jälkeen aina kuuden vuoden välein. Lisäksi asiakas ohjataan laboratorioon virtsanäytettä ottamista varten. Ulkomaan liikenteessä alkutarkastuksessa tutkimukseen kuuluu myös keuhkojen röntgenkuvaus.

Ulkomaan liikenteessä ensimmäinen laivaväen lääkärintodistus on hankittava merimiesterveyskeskuksesta. Erityisen painavasta syystä ulkomaanliikenteen alkutarkastus voidaan tehdä myös Mehiläisen merimieslääkärin toimesta, jolloin todistus on kuitenkin uusittava merimiesterveyskeskuksessa kolmen kuukauden kuluessa. Uusintatarkastuksen ulkomaanliikennettä varten tekee Mehiläisen merimiselääkäri.

Kotimaan liikenteessä kaikki merimieslääkärintarkastukset voidaan tehdä Mehiläisessä.

Listausta merimiesterveyskeskuksista ja merimieslääkäreistä ylläpitää Traficom 

Huomioi myös tämä merimieslääkärintodistusta haettaessa

Kun työntekijä tarvitsee työnsä vuoksi laivaväen lääkärintodistusta, on hyvä ottaa yhteyttä omaan työterveyshoitajaan ja selvittää kuka siellä on oikeutettu kirjoittamaan todistusta.

Todistusta tarvitsevan opiskelijan kannattaa ottaa mukaan vastaanotolle oppilaitoksen kirje, sillä osa merenkulkuoppilaitoksista vaatii muun muassa keuhkoröntgenin.

Laivaväen lääkärintodistuksista toimitetaan aina kopio Työterveyslaitoksen arkistoon.

Laivaväen lääkärintarkastus ei kuulu Kela-korvauksen piiriin.

Lue lisää:

Lääkärintodistus ja lääkärinlausunnot

Asiantuntijat

Hannah Niskanen
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Mikael Kauranen
Vastaava lääkäri, LL, yleislääkäri
Gerli Masur
Yleislääketieteen erik.lääk.
Visa Lakka
LL, yleislääkäri
Katso muut asiantuntijat