Mehiläisen tarjoama geenitutkimus: farmakogeneettinen paneeli B-FARMA-D

Kuka vain voi tutkituttaa oman 11 geenin farmakogeneettisen paneelinsa Mehiläisessä. Paneelissa on mukana seitsemän eri tutkimusta:

  • CYP1A2
  • CYP2B6
  • CYP2C19
  • CYP2C9
  • CYP2D6
  • CYP3A4
  • CYP3A5

Tutkimukset selvittävät useiden lääkeaineiden metabolianopeuden, eli sen, kuinka nopeasti elimistö käsittelee tiettyjä lääkeaineita.

Tulokset kertovat metabolianopeuden esimerkiksi kodeiinille, kofeiinille, tramadolille, oksikodonille, amitriptyliinille, nortriptyliinille, klomipramiinille, klopidogreelille, trimipramiinille, doksepiinille, venlafaksiinille, sitalopraamille, essitalopraamille, sertraliinille, paroksetiinille, haloperidolille, aripipratsolille, tsuklopentiksolille, pimotsidille, metoprololille, karve-dilolille, propafenonille, flekainidille, atomoksetiinille, tamoksifeenille, esomepratsolille, lansopratsolille, omepratsolille ja pantopratsolille (SLCO1B1).

Paneeliin kuuluu myös statiinihoidon myopatiariskin arvioiminen (SLCO1B1) ja varfariinihoidon yksilöllisen annostelun arvioiminen (VKORC1) sekä laskimotukosvaaran arvioiminen esimerkiksi e-pillereiden käyttöä ajatellen (FII ja FV, protrombiinigeeni ja hyytymistekijä V).

Yksi verinäyte kertoo tulokset muutamassa viikossa

Tutkimukseen riittää yksi verinäyte. Tuloksen saa 15-25 päivän kuluttua. Tulokset tulevat talteen myös potilaan henkilökohtaiseen geenitaltiopalveluun Geenitaltio-sivustolle  , josta ne voi aina tarkistaa, ja asiakas voi tarkistaa eri lääkkeiden sopivuuden hänelle Lääkkeeni-mobiilisovelluksesta . Sovellus varoittaa mahdollisesta potilaalle sopimattomasta lääkeaineesta.

Geenitieto pysyy samana koko elämän

Samoin asiakasta hoitavat lääkärit voivat tarkistaa eri lääkkeiden sopivuuden hänelle farmakogeneettisen paneelin tulosten avulla. Tutkimus maksaa 398,70 euroa ja jos siihen on lääkärin lähete, tutkimuksesta saa 61 euron Kela-korvauksen. Geenitieto pysyy samana koko eliniän, eli samojen geenien farmakogenetiikkaa ei tarvitse selvittää koskaan uudelleen.

Paneelitutkimus ei kerro jo käytössä olevan lääkehoidon aiheuttamista muutoksista entsyymiaktiivisuuksiin, eikä siksi anna suoraa tietoa potilaan kliiniseen tilanteeseen. Jos on tarve saada tietoa kliiniseen ongelmaan, on Mehiläisessä mahdollista käyttää myös yksittäisiä geenitutkimuksia ja saada niistä asiantuntijalääkärin lausunto.

Asiantuntijana laboratoriosektorin johtaja Kristina Hotakainen.

lokakuu 2021viikko 43