Mehiläinen omistus
Mehiläisen pääomistaja on CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot. Mehiläisen omistajiin kuuluvat myös LähiTapiola-ryhmä, Varma, Valtion Eläkerahasto (VER), Ilmarinen, Apteekkien Eläkekassa, Valion Eläkekassa sekä yhtiön johto. 
 
Mehiläinen konsernin emoyhtiö Suomessa on Mehiläinen Konserni Oy. Mehiläinen Konserni Oy:n omistus laskettuna kaikista osakkeista jakautuu pyöristettynä seuraavasti:
 
CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot 57 %
LähiTapiola-ryhmä 20 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 %
Valtion Eläkerahasto (VER) 5 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 %
Apteekkien Eläkekassa 0,6 %
Valion Eläkekassa 0,4 %
Muut sijoittajat ja yksityishenkilöt yhteensä 4 %

Lue myös:

Mehiläisen omistajat tiivistelmä

CVC:n yritysesittely