Terapiapalveluiden väki oppimassa uutta Heli Isomäen koulutuksessa

Blogi 19.4.2023

Kokoonnuimme perjantaina 30.maaliskuuta lähes sadan henkilön voimin kuuntelemaan neuropsykologi Heli Isomäen luentoa, jonka aiheena oli kuntoutujan itsesäätelyn, itseohjautuvuuden ja itsetuntemuksen haasteet kuntoutuksen esteenä. Kuulolla oli laaja kirjo eri alojen ammattilaisia, joista jokainen pystyy soveltamaan koulutuksen antia oman ammattiryhmänsä viitekehyksestä. Aiheeseen liittyviä haasteita kun meillä jokaisella kuntoutuksen parissa työskentelevällä tulee vastaan.

Monia osallistujia mietitytti ennakkoon olisiko koulutus liian teoreettinen ilman sidosta käytäntöön. Koulutus käynnistyi alkuun haastavilla asioilla ja termeillä. Käsittelimme muun muassa frontaalitoimintoja, joista korostui etenkin etuotsalohkojen toimintojen vaikutukset itsesäätelyyn ja itseohjautuvuuteen. Huoli koulutuksen teoriapainotteisuudesta oli lopulta kuitenkin turha, sillä koulutus oli saatu koottua mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi, joka yhdisti teorian ja käytännön ideaalilla tavalla.

Koulutuksen aikana pohdittiin muun muassa siirtovaikutusta, joka on monelle kuntouttajalle haaste; taidot osataan kyllä kahden kesken tai tietyssä tilanteessa kuntouttajan kanssa, mutta miten taito saadaan siirrettyä arkiympäristöön? Usein taitojen siirtymistä odottaa perheen ja asiakkaan lisäksi esimerkiksi koulu. On tavallista, että jo lähetteessä on suuri määrä tavoitteita, jotka saattavat tuntua kuntouttajan näkökulmasta valtavalta vyyhdiltä. Ja tietenkin juuri kuntouttaja on se, jonka odotetaan vyyhdin selvittävän. Isomäki lähestyi aihetta sopivan pienissä paloissa ja kävimme läpi haasteita, joita siirtovaikutukseen liittyy. Pelkkä taidon vahvistaminen ja hermoverkkomuutokset eivät läheskään aina riitä, vaan pitää ottaa huomioon myös ympäristön muokkaaminen ja kuntoutustoimijuus eli ns. korkeampien aivotoimintojen käyttö, jossa taas useilla asiakkailla on hankaluuksia. Kiperiä asioita terapeuteille pohdittavaksi!

Koulutus antoi runsaasti myös käytännön vinkkejä, jotka oli rakennettu sopimaan ihan kenelle tahansa kuntoutuksen parissa työskentelevälle. Koulutus oli erinomainen Mehiläisen terapiapalveluiden eri alojen ammattilaisille, sillä sisältöä ja vinkkejä pystyi soveltamaan erinomaisesti useaan eri viitekehykseen. Toimintaterapeuttina sain runsaasti vinkkejä siihen, miten huomioida asiakkaan kehitystaso esimerkiksi toiminnanohjauksen harjoituksia suunnitellessa. Helposti odottaa, että asiakkaan kognitio olisi kehittyneempi, kuin se todellisuudessa on ja tämän vuoksi harjoitukset eivät aivan osu maaliin. Kun tietää, missä vaiheessa asiakas on menossa, voi harjoitukset suunnitella tehokkaammin, jolloin niiden vaikuttavuus paranee. Yksi terapeuteistamme taas kommentoi, että sai itselleen konkreettisia keinoja huomioida toiminnanohjauksen tasoa ja sen pohjalta saa näin apua terapiamenetelmien suunnitteluun.

Työntekijöidemme mielestä koulutuskokonaisuus oli todella selkeä ja konkreettinen ja sitä oli helppo seurata etänä. Koska etäkoulutuksiin keskittyminen on monille usein haastavaa, tulee kouluttajan rakentaa päivän koulutus sellaiseksi, että se jaksaa kiinnostaa kuulijoita myös perjantai-iltapäivänä kotioloissa. Tällä kertaa siinä oli onnistuttu erinomaisesti. Koulutus oli työntekijöiden keskuudessa kaiken kaikkiaan todella pidetty, ja sen koettiin jäsentävän ja jäntevöittävän omaa ajattelua. Moni koki saavansa havaitsemilleen ilmiöille nimiä ja struktuurin, jonka kautta niitä on jatkossa helpompi ymmärtää ja tarkastella. Vaikka koulutuksessa oli paljon tuttua asiaa, vanhat tiedot syventyivät ja uusia konkreettisia työkaluja tuli monelle käyttöön. Palautetta tuli myös siitä, että teoria ja käytäntö tukivat toisiaan ja käytännön esimerkit toivat käsiteltyjä asioita hyvin arkitasolle ja sitä kautta käyttöön myös omaan työkalupakkiin. Koulutus oli oikein tervetullut piristys työntäyteisen kevään keskelle ja mikä parasta, toi paljon uutta meille kaikille koulutukseen osallistuneille.

Blogitekstin kirjoittajana Mehiläinen Terapiaklinikan vastaava toimintaterapeutti ja aluepäällikkö Essi Virtanen.