Mehiläisen Asiakasraati

Mehiläinen kehittää palvelujaan ja asiakaskokemusta tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Yksi tärkeimmistä keinoistamme kerätä asiakkaiden palautetta ja näkemyksiä on Mehiläisen Asiakasraati-verkkopaneeli. Avasimme raadin syksyllä 2015, ja siitä muodostuikin nopeasti suosittu vaikuttamiskanava.

Miten Asiakasraati toimii?

Kutsumme Asiakasraatiin satunnaisotannalla Mehiläisen asiakasrekisteristä valittuja asiakkaitamme. Asiakasraatiin on osallistunut jo yli 40 000 asiakastamme.

Asiakkaidemme mielipiteillä on aidosti vaikutusta toimintaamme. Raatikyselyissä asiakkaat ovat kertoneet näkemyksensä muun muassa asiakaskokemuksestaan Mehiläisessä, uusista terveyspalvelukonsepteista, asiakasviestinnästä sekä OmaMehiläinen-sovelluksesta sekä muista digipalveluistamme. Hyödynnämme Asiakasraadista saatuja tuloksia tehokkaasti Mehiläisen palvelukehityksen kaikissa vaiheissa.

Palautteen perusteella raatilaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä raadin toimintaan sekä mahdollisuuteen olla mukana kehittämässä Mehiläisen toimintaa. Kaikki Asiakasraadissa annetut vastaukset ovat luottamuksellisia. Tulokset raportoidaan tilastollisina taulukoina ja graafisina esityksinä, joista kenenkään henkilökohtaiset vastaukset tai henkilöllisyys eivät selviä.

Asiakas on kaiken kehitystyömme ytimessä. Kun saat kutsun Asiakasraatiin, liity mukaan ja vaikuta!

Lisää aiheesta