Virusmuunnosten osuus nopeassa nousussa – Mehiläisen positiivisissa koronanäytteissä brittivarianttia jo 19 %:ssa

Lehdistötiedote 13.2.2021

Mehiläisen koronanäytteiden sekvensointitulokset osoittavat varianttien leviävän Suomessa selvästi arvioitua nopeammin. Virusmuunnoksia todettiin 19 %:ssa tutkittuja näytteitä, kun edellisellä tarkastelujaksolla luku oli 12 %.

Mehiläinen on sekvensoinut positiivisia koronanäytteitä yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa 27.1.2021 alkaen. Varianttien osuus on kasvanut nopeasti: viimeisimmällä jaksolla virusmuunnoksia todettiin 15, eli lähes kaksinkertainen määrä edelliseen jaksoon verrattuna, jolloin luku oli 8.

- Viimeisimmällä, noin viikon mittaisella tarkastelujaksolla virusvarianttien määrä on noin 19 %, eli se on noussut selvästi edellisestä tarkastelujaksosta. Tällöin brittivirusvarianttia löydettiin noin 12 %:ssa tutkittuja näytteitä, toteaa Mehiläisen laboratoriosektorin johtaja, dosentti Kristina Hotakainen.

- Varianttilöydökset löytyivät pääosin satunnaisista näytteistä ympäri Suomea, ja joukossa oli jälleen useita ennalta odottamattomia tapauksia tunnettujen ryppäiden ulkopuolelta. Niin kutsuttua afrikkalaista muunnosta ei ole todettu yhtään, sanoo Hotakainen.

Muutama varianttilöydös oli odotettu, sillä näytteitä otettiin myös epäillystä tartuntaryppäästä tai sellaisen lähipiiristä. Vastaavasti joistain epäillyistä ryppäistä ei löydetty lainkaan muuntoviruksia. Tämä osoittaa, että muuntoviruksen esiintymistä on vaikea ennakoida pelkästään tartuntamäärien perusteella.

Variantit saamassa jalansijaa odotettua nopeammin myös Suomessa

Koko maan kattava seuranta varianttien esiintyvyydestä osoittaa, että virusmuunnokset ovat saamassa lisääntyvästi jalansijaa Suomessa.

- Virusmuunnosten määrässä on jo lyhyellä aikavälillä nähtävissä selvä kasvu. Varianttien leviäminen on ennustettavissa, mutta leviäminen on pidemmällä kuin Suomesta julkaistut tiedot ovat tähän mennessä antaneet ymmärtää, toteaa kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta Vita Laboratoriosta.

- Sekvensointi on luotettavin menetelmä eri varianttien tunnistamiseen. Vita Laboratorioiden Biotekniikan instituutin kanssa kehittämän menetelmän etuna on tuloksen saamisen nopeus. Tieto variantista saadaan jopa vuorokaudessa. Tämä mahdollistaa tilannekuvan ajantasaisuuden, varsinkin koska yksityissektorin näytteistä saadaan nopeasti tietoja koko maan tilanteesta. Näytemäärä on toki rajallinen, mutta maailmalla nähdyt esimerkit osoittavat, että muuntovirukset valtaavat nopeasti alaa, Jokiranta sanoo.

Yhteensä sekvensointitulos on saatu tähän mennessä 145:stä Mehiläisen ympäri Suomea ottamasta näytteestä, joiden joukosta on löytynyt 23 niin kutsuttua brittimuunnosta.