Turun Räntämäkeen uusi vammaisten palvelukoti - Onnikoti Apila avaa ovensa kesällä

Lehdistötiedote 31.1.2023

Onnikodit avaavat uuden vammaisten palvelukodin, Onnikoti Apilan, Turun Räntämäkeen. Onnikoti Apila suunnitellaan erityisesti nuorten aikuisten kehitysvammaisten tarpeisiin. Koti avautuu elokuussa 2023. Onnikodit ovat osa Mehiläisen sosiaalipalveluja.

Onnikoti Apila avautuu nyt rakentumassa olevaan uuteen taloon luonnonläheiselle paikalle Räntämäkeen. Asukaspaikkoja palvelukodissa tulee olemaan reilut 20: ympärivuorokautisia palveluasumisen asumispaikkoja 19 sekä 4 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Onnikoti Apila tulee työllistämään noin 15 vammaispalvelujen asiantuntijaa.

- On hienoa olla suunnittelemassa uuden kotimme aloitusta. Kehitysvammaisten yhteisöllisen asumisen paikoista on Turun alueella pulaa, ja pääsemme vastaamaan tähän tarpeeseen, kuvailee Onnikoti Apilan yksikönjohtaja Jonna Koskinen.

- Vaikka muuten vammaispalveluissa henkilöstötilanne on koko toimialalla haastava, meillä tilanne vaikuttaa lupaavalta. Meille halutaan töihin. Uusi yksikkö ja uudet tilat houkuttavat työnhakijoita, hän toteaa.

Asukkaiden näköistä arkea

Pyrkimyksenä on, että Onnikoti Apilassa tullaan viettämään asukkaiden näköistä elämää. Tyypillisesti kodin toiminnassa korostuvat tuki päivittäisiin askareisiin, kuten siivoukseen, kaupassakäyntiin, ruuanlaittoon ja viranomaisasiointiin. Asukkaat osallistuvat kodin arjen suunnitteluun omien kykyjensä mukaan. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen on toiminnassa tärkeä painopiste.

- Rakennamme tulevaisuuteen kodikasta arkea. Me olemme asukkaidemme kotona töissä, ja teemme niitä asioita, joita asukkaat tarvitsevat, kertoo Koskinen.

Asukas on meillä osallinen päätöksenteossa, hän päättää omista asioistaan. Yhteinen tekeminen suunnitellaan asukaskokouksessa, joihin kukin osallistuu omien kykyjensä mukaan. Osa asukkaista käy työtoiminnassa, ja saattavat käydä myös tuetussa työssä.

Myös laatutyöhön Onnikoti Apilassa tullaan panostamaan. Asukkailta, läheisiltä, tilaajilta ja henkilöstöltä tullaan keräämään säännöllisesti vastauksia laatukyselyyn, josta muodostuu yksikön laatuindeksi. Laatuindeksi kertoo, miten onnistuneena asukkaat ja eri sidosryhmät kokevat kodin toiminnan viiden eri osa-alueen osalta. Osa-alueet ovat: yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, turvallisuus, oma viihtyisä koti, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä maukas ja terveellinen ravinto.

- Laadun mittaamisessa ja kotiemme toiminnan kehitystyössä olemme vammaispalveluissa edelläkävijöitä, iloitsee Koskinen.

Lopuksi Koskinen nostaa esiin kehitysvamma-alan merkityksen sosiaalipalveluiden kentässä. Kehitysvamma-alaan liitetään edelleen yleisesti harhaanjohtavia mielikuvia. Niitä Onnikoti Apilan väki haluaa olla purkamassa.

- Työ Onnikodeissa on mielekästä ja merkityksellistä, ja on etuoikeus saada tehdä töitä upeiden asukkaidemme kanssa. Yhteinen arkemme on aktiivista, asukkaidemme ehdoilla – ja varmasti yllättää positiivisuudellaan. Kannustankin lämpimästi opiskelijoita esimerkiksi työharjoitteluun kehitysvamma-alalle, sanoo Koskinen.

Onnikoti Apilan sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen ja metsäpolkujen vieressä. Myös kulkuyhteydet keskustan suuntaan ovat hyvät. Jos asuminen Onnikoti Apilassa kiinnostaa, voi yhteyttä ottaa Jonna Koskiseen.

- Meillä Apilassa on koti täynnä ainutlaatuista elämäniloa, hän päättää.

Lue lisää Onnikodeista:

Onnikotien verkkosivut