Siittiöiden luovutusten määrä laskenut 39 % parissa vuodessa - Mehiläisen tutkimus: lähes puolet nuorista miehistä voisi harkita luovuttamista

Lehdistötiedote 20.4.2021

Suomessa on jatkuva pula siittiöiden luovuttajista ja luovutusten trendi on pari viime vuotta ollut laskeva. Felicitas Mehiläisen IRO Researchilla toteuttaman tutkimuksen* mukaan jopa 45 % suomalaisista 22-40 vuotiaista miehistä voisi harkita siittiöiden luovuttamista. Vain pieni murto-osa heistä päätyy kuitenkaan luovuttajaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa kirjattiin vuonna 2019 siittiöiden luovutuksia 139 kappaletta. Sitä edeltävät vuosittaiset määrät olivat 177 (2018) ja 227 (2017). Felicitas Mehiläisessä siittiöiden luovutuksessa nähtiin koronakeväänä 2020 vielä aiempaa suurempi notkahdus, mutta sittemmin tilanne on palannut tutulle tasolle. Kyse voi olla laajemman trendin sijasta myös kausivaihtelusta, mutta alhainen taso huolestuttaa lapsettomuuslääkäri Kati Härköstä Felicitas Mehiläisestä.

- Siittiöiden luovuttajia tarvitaan lapsettomuuden hoidossa kipeästi. Tarve luovutettujen siittiöiden avulla tehtäviin hoitoihin voi syntyä useasta syystä. Miehellä ei ehkä esimerkiksi ole siittiöitä tai ne eivät toimi toivotulla tavalla. Myös perheiden monimuotoisuus kasvaa Suomessa sekä maailmalla, ja itsellisten naisten ja naisparien määrä lisääntyy lapsettomuushoidoissa kasvattaen tarvetta luovutettuihin siittiöihin.

Felicitas Mehiläisen tutkimuksen mukaan 22-40 vuotiaista miehistä jopa 45 % voisi harkita siittiöiden luovuttamista. Syynä 86 %:lla korostuu halu auttaa lapsettomuudesta kärsiviä. Ani harva kuitenkaan päättää ryhtyä luovuttajaksi. Tutkimuksen mukaan esteinä luovuttamiselle nousevat ylipäätään ajatus siitä, että tämä ei ”ole minun juttuni”. 43 % myös arveluttavat mahdolliset velvollisuudet tulevaa lasta kohtaan.

- Siittiöiden luovuttajien parissa taustalla on usein lähipiirin lapsettomuus. Auttamisen halu voi tällaisista tilanteista nousta hyvinkin vahvana. Asiaan liittyvää tietoisuutta on tärkeä nostaa. Usea nuori mies ei ole ehkä ajatellutkaan tällaista mahdollisuutta, ja saattaa tiedon lisääntyessä havahtua auttamaan, toteaa Härkönen.

Suomen lain mukaan siittiöiden luovutus ei velvoita isyyden tunnustamiseen tai velvollisuuksiin, kuten esimerkiksi elatusmaksuihin tai perinnön maksuun lasta kohtaan. Lain mukaan sukusolujen luovuttajat on kuitenkin rekisteröitävä, ja lapsi saa 18 vuotta täytettyään halutessaan tietää siittiöiden luovuttajan henkilötiedot. Tämä fakta oli tutkimuksen vastaajista tiedossa noin puolella (51 %).

Sperman laatu heikentynyt - yhä useammalla raskauden yritys pitkittyy

Siittiöiden luovuttajien ikähaarukka on tyypillisesti 22-40 vuotta. On tärkeää, että luovuttajat ovat perusterveitä. Nuorten miesten siemennesteen laatu on globaalisti heikkenemään päin.

- Siittiöpitoisuudet ovat miehillä laskeneet maailmanlaajuisesti, myös Suomessa. Siemennesteen laadun heikentymisellä voi olla suuri merkitys raskaaksi tulemisen ongelmiin.

- Sperman laatua arvioidaan WHO:n määrittelemien kriteerien kautta. Kriteerejä ovat muun muassa määrä, tiheys ja ulkonäkö sekä luovutushoidoissa tärkeä pakastuksenkestävyys. Lisäksi Mehiläinen Felicitaksessa tutkitaan siemennesteen happiradikaalitaso, mikä on yhteydessä siittiöiden DNA-perimäaineksen pilkkoutumiseen ja niiden hedelmöityskykyyn, kertoo Härkönen.

Siittiöiden luovuttaja voi olla yhteydessä Felicitas Mehiläiseen luovuttamisen aloittamiseksi. Luovuttajalle tehdään terveystarkastus ja sperman sopivuus tutkitaan. Luovuttaja käy myös terapeutin neuvonnassa, jossa käydään läpi muun muassa lakitekniset seikat.

- Siittiöiden luovuttaminen lapsettomuushoitoihin on suuri lahja. Lahjasiittiöiden saajalla voi olla takana pitkä lapsettomuus. Luovuttajalle prosessi on hyvä tapa tarkistaa oma hedelmällisyys, ja samalla myös oma terveystilanne tulee käytyä läpi, kannustaa Härkönen lopuksi.

*) IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ajalla 19.-27.1.2021. Felicitas Mehiläisen kysymysten vastaajamäärä vaihteli 40-144 vastaajan välillä.

Lue lisää:

Sukusolujen luovutus Felicitas Mehiläisessä