Selkäsairaudet vaivaavat lähes 70 000 Mehiläisen asiakasta vuosittain – valtaosa voisi hakeutua fysioterapeutille myös ilman lähetettä

Lehdistötiedote 17.10.2023

Mehiläisen lääkärikeskusten data* osoittaa, että erilaiset selkäsairaudet tuovat vuoden aikana noin 70 000 asiakasta vastaanotoille. Määrä on kasvanut jopa 38 % vuoteen 2019 verrattuna. Kasvua selittää yleisesti suurempi terveyspalveluiden kysyntä, mutta myös muutokset ihmisten liikuntatottumuksissa. Suomalaiset hakeutuvat selkävaivoissa lääkärin vastaanotolle, vaikka apua saisi myös fysioterapeutilta. Kela-korvausten poistuminen on kuitenkin vähentänyt fysioterapiapalveluiden käyttöä merkittävästi.

- Selkäkipu on hyvin yleinen vaiva ja suurin osa ihmisistä kärsii ylä- tai alaselän kivuista jossain vaiheessa elämää. Mehiläisessä selkäsairaudet ovat työikäisten toiseksi yleisin syy tulla vastaanotolle. Reilulle 60 000:lle yksityisten terveyspalveluiden 20–69-vuotiaalle asiakkaalle kirjataan selkäsairauteen viittaava diagnoosi vuodessa. Ikäjakauma näyttää, että diagnooseja tehdään tasaisesti kaikille työiässä oleville ikäryhmille, toteaa Mehiläisen sairaaloiden johtava lääkäri Tero Yli-Kyyny.

Selkäkipu on yksi yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Selkäkivulle on useita syitä ja siihen vaikuttavat sekä elämäntavat että fyysiset, psykologiset ja terveydelliset tekijät.

- Selkäkivut kuormittavat merkittävässä määrin terveydenhuoltoa ja ne voivat heikentää ihmisen elämänlaatua, toiminta- ja työkykyä sekä laskea työn tuottavuutta. Arkiliikunnan vähentyminen, istumatyön lisääntyminen ja huonot työasennot aiheuttavat selkävaivoja yhä enenevissä määrin. Terveellisillä elämäntavoilla, kuten säännöllisellä liikunnalla, ylipainon vähentämisellä, tupakoimattomuudella ja hyvällä työergonomialla on merkittävä vaikutus selkäsärkyjen ennaltaehkäisyssä, Yli-Kyyny listaa.

Hankalaoireiset leikkaushoidon harkintaa vaativat selkäsairaudet, kuten selkäydinkanavan ahtauma ja välilevypullistuma, ovat suhteellisen harvinaisia selkäkivun syitä.

- Yleisimpiä Mehiläisen työterveysdatassakin näkyviä diagnooseja ovat rasitusperäiset hyvänlaatuiset kiputilat, joissa hoitosuositukset ovat kuntouttavia kivun hallintaan ja työkuormituksen vähittäiseen lisäämiseen ohjeistavia. Avun oikeanlaisten liikkeiden löytämiseen ja selän kokonaisvaltaiseen kuntouttamiseen saa fysioterapiasta. Ammattitaitoiset fysioterapeutit osaavat ohjata potilaan tarvittaessa lääkärin arvioon oirekuvan sitä vaatiessa, hän painottaa.

Selkäsairaudet vaativat usein fysioterapeutin ammattitaitoa – yksityisasiakkaiden käynnit vähentyneet lähes 14 % Kela-korvausten poistuttua

Mehiläisen terveysdatan mukaan fysioterapeuttien potilaista noin 30 % käy vastaanotolla selkäsairauden takia. Vuoden vaihteessa poistuneet fysioterapian Kela-korvaukset ovat vähentäneet Mehiläisen yksityisasiakkaiden fysioterapiapalveluiden käyttöä lähes 14 %, mutta suomalaisten selkäsairaudet vaativat kuitenkin usein fysioterapeuttien ammattitaitoa.

Ajan varaaminen ja käynti fysioterapeutilla eivät vaadi lähetettä. Mehiläisessä osuus lähetekäynneistä on jo lähes puolittunut ja yhä useampi asiakas on hakeutunut suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Ilman lähetettä asioivien osuus on kasvanut noin 29 % vuoden takaiseen verrattuna.

- Akuutin tai pitkittyneen tuki- ja liikuntaelinvaivan takia voi hakeutua aina suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Koulutettu fysioterapeutti osaa arvioida, onko ongelma fysioterapian keinoin hoidettavissa. Mehiläisen työfysioterapeuteilla on myös mahdollisuus konsultoida digilääkäriä oman vastaanottonsa yhteydessä. Tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle, toteaa Mehiläisen fysioterapian kehityspäällikkö, työfysioterapeutti Antti Pursio.

Selkäkivun uusiutuminen on tavallista, mutta fysioterapeutin ohjaamalla harjoittelulla uusiutumisen riskiä voidaan vähentää. Fysioterapian tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen, oireiden hoitaminen ja niiden kanssa pärjäämisessä auttaminen, sekä kivun helpottaminen. Fysioterapeutti voi myös auttaa ja tukea mahdollisten kipuun liittyvien pelkojen hälventämisessä.

- Mikäli kipujen lisäksi esiintyy kuumeilua, muutoksia yleisessä terveydentilassa tai sekavuutta, tai äkillisesti ilmaantunut kipu on luonteeltaan sietämätöntä, jatkuvaa, säteilee voimakkaasti raajaan tai esiintyy vain kehon toisella puolella, on syytä hakeutua suoraan lääkärin päivystysvastaanotolle. Myös tapaturman tai vamman sekä pienten lasten kohdalla suositus on lääkärin vastaanotto, Pursio päättää.


*) Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden osalta on tarkasteltu lääkärikäyntien diagnoositietoja vuosilta 2013–2022 yhteensä yli 2,24 miljoonan eri asiakkaan käynneistä.