Pitkät poissaolojaksot kasvaneet merkittävästi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa - Mehiläinen haastaa suomalaiset yritykset liikkumaan

Pitkät poissaolojaksot kasvaneet merkittävästi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa - Mehiläinen haastaa suomalaiset yritykset liikkumaan

Lehdistötiedote 28.9.2023

Mehiläisen työterveysdatan mukaan tuki- ja liikuntaelin (TULE) -sairauksien osuus kaikista työterveyshuollon poissaoloista oli 23 % vuoden 2023 tammi-elokuun aikana. TULE-sairaudet jatkavat suurimpana poissaolojen syynä. Merkittävää kasvua on nähtävissä erityisesti pitkissä sairauspoissaolojaksoissa. Mehiläinen haluaa haastaa suomalaisyritykset mukaan tasavallan presidentin esittämään liikkumis- ja vuorovaikutushaasteeseen, ja innostaa suomalaiset aktiivisempaan ja terveempään elämään.

Suomalaiset viettävät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Liian vähäinen liikunta johtaa huonoon fyysiseen kuntoon sekä altistaa erilaisille sairauksille.

Mehiläisen data kertoo, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten sairauslomapäiviä. Yhdessä mielenterveyden häiriöiden kanssa ne ovat myös yleisin syy pysyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

- Hyvä toiminta- ja työkyky auttaa meitä jaksamaan työelämässä. Tähän tärkeä lähtökohta on riittävä fyysinen kunto. Nyt meillä on tilanne, jossa asiantuntijatyössä olevat istumatyöläiset saavat päivässä kuormitusta liian vähän ja toisaalta fyysisillä toimialoilla on paljon työntekijöitä, joiden kuntotaso ei vastaa työn kuormitusta ja vaativuutta. Molemmissa tapauksissa uhkana ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet, TULE-palveluiden palvelujohtaja Anna Gustafsson tiivistää.

Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä työntekijää kohden laski vuoden 2023 tammi-elokuun aikana vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2022 verrattuna 25 %. Kokonaislaskua selittää hengitystie- ja koronainfektioista johtuneiden poissaolopäivien romahdus. Vaikka TULE-sairauksista johtuvien sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä laski 5 % verrattuna vastaavan jaksoon vuonna 2022, ovat pitkät poissaolot kasvussa.

- TULE-sairauksissa merkittävin kasvu oli 30-89 päivän poissaolojaksoissa (+30%), mitkä saattavat ennustaa tulevaa kasvua myös pitkiin, yli 3 kuukauden pituisiin poissaoloihin loppuvuonna 2023, ennustaa Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.

Yleisimpiä diagnooseja ovat akuutti selkäkipu, raajakipu, olan kiertäjäkalvosinoireyhtymä ja epäspesifi nivelkipu.

- Näiden hyvänlaatuisten rasitusperäisten oireiden ensisijaiset hoitosuositukset ovat kuntouttavia. Liikkeellä oloa tulisi jatkaa ja vähitellen kuormitusta lisäten palata normaaliin arkeen lepoa välttäen. Muokatut työjärjestelyt tukevat oireista toipumista erityisesti lyhyiden, 1-3 päivän sairauslomien sijaan. Tämän vuoksi TULE-oireisen tulisi ensi sijassa hakeutua työfysioterapeutin suoravastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Työfysioterapeutti ohjaa kuntouttavia ja toimintakykyä palauttavia harjoitteita, Martti toteaa.

Liikuntaelinvaivat ovat vain osittain työperäisiä. Säännöllinen liikunta on hyväksi kaikille, ja se vaikuttaa laajasti koko kehossamme. Liikunta ehkäisee useita sairauksia, jonka lisäksi se muun muassa vahvistaa luustoa, alentaa kohonnutta verenpainetta sekä ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja. Liikunta helpottaa stressin oireita ja vaikuttaa mielialaan tuoden mielihyvän ja ilon kokemuksia.

- Jokainen suomalainen tietää, kuinka tärkeä osa elämää liikkuminen on, mutta silti suuri osa liikkuu aivan liian vähän. Olisi tärkeää poistaa ihmisten mielistä käsitys, että liikkuminen on vain kovatehoista hikiliikuntaa. Merkityksellisempää on matalatehoisempi jokapäiväinen arjen pörrääminen eli arkiliikunta. Sekä keho että mieli tarvitsevat liikettä ihan joka päivä, Gustafsson muistuttaa.

Mehiläinen Työelämäpalvelut haastaa asiakasyrityksiä työntekijöineen liikkumaan

Mehiläisen työterveysasiakas Wärtsilä vastasi tasavallan presidentti Sauli Niinistön syntymäpäiväviikollaan esittämään liikkumis- ja vuorovaikutushaasteeseen ja haastoi mukaan muut suomalaiset yritykset.

Haasteeseen tartuttiin myös Mehiläisessä. Mehiläisessä on tehty määrätietoista työtä jo useamman vuoden ajan henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen eteen. Tavoitteena on lisätä henkilöstön liikunta-aktiivisuutta, saada ihmiset yhteen liikunnan avulla ja ehkäistä etenkin etätyön aiheuttamia tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä tarjota ihmisille vapaamuotoisempia hetkiä yhdessä kollegoidensa kanssa. Vuotuiset liikuntakampanjat ovat keränneet tuhansia osallistujaa kampanjaa kohden.

- Tulemme tarttumaan haasteeseen, jonka aikana mehiläiset liikkuisivat vuoden ajan vähintään 20 minuuttia päivässä. Näin vastaamme myös itse tasavallan presidentin liikkumishaasteeseen, sanoo Mehiläisen työhyvinvointi- ja liikuntapäällikkö Johanna Tokola.

Mehiläinen Työelämäpalvelut haluaa haastaa myös muut suomalaiset yritykset liikkumaan.

- Työelämän asiantuntijana näemme, miten liikkumattomuus aiheuttaa ihmisille itselleen pahoinvointia sekä yrityksille ja yhteiskunnalle kustannuksia. Pienillä teoilla voimme kannustaa toinen toisiamme liikkuvaan, hyvinvointia lisäävään elämäntapaan. Tätä haluamme olla Mehiläisestä tukemassa, päättää Martti.