Parantumattomasti sairaiden potilaiden hoito vakiintunut Mehiläinen Länsi-Pohjassa hyvälle tasolle – kehitystyö jatkuu

Lehdistötiedote 29.9.2022

Mehiläinen Länsi-Pohjan palliatiivisen hoidon, eli parantumattomasti sairaiden potilaiden hoidon, poliklinikka avattiin tammikuussa 2020. Yksikössä hoidetaan kaikkien erikoisalojen palliatiivista hoitoa vaativia potilaita. Toimintaa kehitetään jatkuvasti osana Sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon kehittämisohjelmaa ja sitä tullaan laajentamaan lähivuosina kokoaikaiseksi vastaamaan eritystason hoidon vaatimuksia.

- Palliatiivisen hoidon poliklinikkamme on ollut toiminnassa nyt reilut puolitoista vuotta. Toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin ja palliatiivisen hoidon nykytila Länsi-Pohjassa on hyvä, mutta kuten valtakunnallisestikin, paljon löytyy vielä myös kehitettävää, sanoo poliklinikan palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri Satu Isomaa.

- Meillä on hoitovastuu erityisesti potilaista, joilla on hankalia oireita, runsas psykososiaalisen tuen tarve tai joiden oireet etenevät nopeasti. Nyt koronan väistyessä ja hanketyön edetessä poliklinikan toimintaa päästään kehittämään taas aktiivisesti, hän jatkaa.

Mehiläinen Länsi-Pohja on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen -hankkeessa yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kanssa.

- Palliatiivinen hoito on moniammatillista toimintaa, johon osallistuu parhaimmillaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, seurakunnan työntekijöitä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Hoidosta meillä Länsi-Pohjassa vastaa aina lääkäri ja sairaanhoitaja -työpari, joista molemmilla on erityispätevyyskoulutus, Isomaa kertoo.

Palliatiivisen poliklinikan toiminnan on suunniteltu laajenevan lähivuosina vastaamaan erityistason hoidon vaatimuksia. Poliklinikkatoiminta tulee muuttumaan kokoaikaiseksi ja Länsi-Pohjan keskussairaalan tiloihin tullaan avaamaan ympärivuorokautinen hoitoyksikkö palvelemaan koko sairaanhoitopiiriä.

- Poliklinikkatoimintaamme on laajennettu nyt syyskuussa portaittain yhdestä työpäivästä kahteen päivään viikossa. Muita merkittäviä parannuksia tullaan tekemään alueellisen koulutuksen ja osaamisen parissa, psykososiaalisen tuen lisäämisessä sekä B-tason osastotoiminnan käynnistämisessä. Myös hyvinvointialueen yhteistyötä suunnitellaan koulutusyhteistyön osalta aktiivisesti. Meille on tärkeää turvata potilaidemme hoito, hoiva ja huolenpito elämän loppuvaiheessa, Isomaa päättää.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan etenevää, parantumatonta sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jonka keskeinen tavoite on kärsimyksen lievitys ja elämänlaadun vaaliminen. Palliatiiviseen hoitoon sisältyy elämän loppuvaiheessa myös saattohoito.

Mehiläinen Länsi-Pohjan palliatiivisen hoidon poliklinikka sijaitsee keskussairaalan 2. kerroksessa sisätautien poliklinikan yhteydessä. Toiminta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmän suosituksiin palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.