”Nyt on hyvä hetki panostaa perusterveydenhuoltoon”, sanoo Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtaja

Terveyskeskus Mehilainen_vastaanotolla

Lehdistötiedote 1.6.2022

Suomen perusterveydenhuolto on suuren muutoksen keskellä sote-uudistuksen ja hallituksen esittämän seitsemän päivän hoitotakuun myötä. ”Uudistusten tavoitteet ovat oikeita: nopea hoitoonpääsy ja yhdenvertaiset, laadukkaat terveyspalvelut kuuluvat kaikille. Nyt on korkea aika laittaa rahoitus, konkreettiset keinot ja työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi kuntoon”, toteaa Mehiläisen julkisista terveyspalveluista vastaava toimialajohtaja Markku Näreneva.

Lähes koko Suomeen on nyt ensimmäistä kertaa syntymässä tilanne, jossa koko terveydenhuollon järjestämisvastuu on alueellisesti yhdellä toimijalla, hyvinvointialueella. Tämä mahdollistaa vaikuttavimman terveydenhuollon, perusterveydenhuollon, nostamisen kehitystyön kärkeen.

- Suomen julkinen perusterveydenhuolto on jäänyt terveydenhuoltojärjestelmän kehittämisessä jalkoihin. Perusterveydenhuollon rahoitus ja resurssit ovat taantuneet aiheuttaen hoitoonpääsyn vaikeutumisen, toteaa toimialajohtaja Markku Näreneva Mehiläisen julkisista terveyspalveluista.

Tilanne aiheuttaa huomattavaa haittaa perusterveydenhuollon asiakkaille. Ei ole oikein, että suomalaiset joutuvat odottamaan perusterveydenhuoltoon pääsyä useita viikkoja. Lisäksi henkilöstö on kovassa paineessa ja työskentelyolosuhteet terveyskeskuksissa ovat heikentyneet. Perusterveydenhuollon vaikeudet näkyvät myös erikoissairaanhoidon kustannusten jatkuvana nousuna.

Hallitus on havahtunut oikeaan ongelmaan seitsemän päivän hoitotakuun myötä, mutta Närenevan mukaan konkreettiset keinot, työkalut ja rahoitus tavoitteeseen pääsemiseksi puuttuvat toistaiseksi. Sosiaalipalveluiden puolelta on 0,7-mitoituksen myötä havaittu, että pelkkä lainsäädäntö ei ratkaise kriittisiä palvelujärjestelmän ongelmia. Tarvitaan riittävä rahoitus, mutta myös konkreettisia uusia toimintamalleja palveluiden saatavuuden parantamiseksi.

- Esimerkiksi moniammatillisella tiimityömallilla, investoinneilla digitaalisiin ratkaisuihin sekä hyvällä johtamisella uudenlaisia datatiedetyökaluja hyödyntäen kyetään hoitoonpääsyä nopeuttamaan myös julkisilla terveysasemilla. Hyvinvointialueilla on nyt mahdollisuus lähteä ratkaisemaan vaikuttavilla palvelumalleilla ja kumppanuuksilla yksityisen sektorin kanssa niin ensisijaisen terveydenhuollon saatavuushaastetta kuin erikoissairaanhoidon kustannuskehityshaastetta, kuvailee Mehiläisen perusterveydenhuollon palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Joonas Turunen.

Parhaita käytäntöjä perusterveydenhuollon laadun ja saatavuuden parantamiseksi käsiteltiin laajasti 31.5.2022 Mehiläisen järjestämässä Nordic Primary Healthcare -seminaarissa. Seminaariin osallistui satapäinen joukko terveydenhuollon ja hyvinvointialueiden asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta.

- Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa haluamme nostaa vaikuttavan perusterveydenhuollon keskiöön ja mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen myös muiden pohjoismaiden kanssa, päättää Turunen.

Mehiläinen on Suomen suurin yksityinen julkisten perusterveydenhuollon palveluiden tuottaja yli 300 000 asukkaan väestöpohjalla sekä nopeasti kasvava julkisen perusterveydenhuollon tuottaja myös Ruotsissa Meliva-brändillä. Mehiläinen tarjoaa hyvinvointialueille SuomiSote-alustan digitaalisten terveyspalveluiden järjestämiseen.