Miesten mielenterveys on yhä tabu Suomessa – terapeutin ohjaamat saunavuorot madaltavat kynnystä hakeutua terapiaan

Lehdistötiedote 21.11.2022

Madaltaakseen miesten kynnystä hakea apua ja purkaakseen tabuja miesten mielenterveysongelmien ympärillä Mehiläinen tuo terapian julkisiin saunoihin myös tänä vuonna. Mielenterveysviikolla Helsingissä, Tampereella ja Oulussa järjestettävät Mielten Vuoro -saunavuorot tarjoavat miehille mahdollisuuden keskustella terapeutin kanssa saunan lämmössä. Tänä vuonna yksi saunavuorojen teemoista on myös maailmantilanteen vaikutus mielenterveyteen.

Mehiläisen viime vuonna toteuttaman tutkimuksen* mukaan miehet käyttävät lähes puolet vähemmän mielenterveyspalveluita kuin naiset. Tutkimuksessa selvisi myös, että 85 % suomalaisista kokee, ettei miesten mielenterveydestä puhuta tarpeeksi julkisuudessa.

- Keskusteluilmapiirin aiheen ympärillä on muututtava, jotta terapiaan hakeutumisesta tarpeen niin vaatiessa tulee uusi normi. Jotta yhä useampi mies hakeutuisi avun piiriin, on tärkeää, että tabuja miesten mielenterveysongelmien ympärillä puretaan, sanoo Mehiläisen yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen.

Purkaakseen tabuja aiheen ympärillä ja madaltaakseen miesten kynnystä hakea apua Mehiläinen toi terapian saunoihin ensimmäistä kertaa vuosi sitten. Pilotista kerätyn hyvän palautteen myötä terapeutin ohjaamat saunavuorot palaavat myös tänä vuonna.

- Moni suomalainen mies on kasvatettu ajattelemaan, että mielenterveysongelmista puhuminen tai omien tunteidensa ilmaisu on osoitus heikkoudesta. Vaikka asenteet muuttuvatkin pikkuhiljaa erityisesti nuoremman sukupolven toimesta, on meillä edelleen paljon tehtävää. Saunat ovat aina edustaneet suomalaisessa kulttuurissa paikkaa, jossa miehetkin rohkenevat purkaa sydäntään ja siksi tuommekin terapian julkisiin saunoihin myös tänä vuonna, jatkaa Pölönen.

Mielten Vuoro -saunavuorot järjestetään tänä vuonna Helsingissä, Tampereella ja Oulussa Mielenterveysviikolla, jota vietetään 21-27.11.2022. Saunavuoroihin osallistuminen on kaikille maksutonta. Mielten Vuorot ovat terapeuttien suunnittelemia saunavuoroja, joissa keskustellaan terapeutin johdolla miesten mieltä painavista asioista.

Maailmantilanne ahdistaa ja lisää tarvetta psyykkiselle tuelle

Kiristynyt maailmantilanne ja sota Euroopassa aiheuttaa monia tunteita ahdistuksesta pelkoon sekä huoleen ja voi nostaa vaikeita ajatuksia normaaliakin voimakkaammin pintaan. Maailmantilanteen lisäksi tarve psyykkiselle tuelle kasvaa jatkuvasti myös muista syistä. Muun muassa jatkuva tietotulva, sosiaalisen median lisääntynyt käyttö ja koronapandemia ovat lisänneet mielenterveyden ongelmia eikä vuosi 2022 ole tuonut helpotusta mukanaan.

- Vaikka Ukrainassa käytävä sota ei aiheuta välitöntä uhkaa Suomessa, on tilanne horjuttanut monen suomalaisen perusturvallisuuden tunnetta. Lisäksi sodan mukanaan tuomat lieveilmiöt kuten kohonneet elinkustannukset ja energiakriisi aiheuttavat ahdistusta tai jopa vakavampia mielenterveyden haasteita. Jatkuva uutisvirta aiheen ympärillä ei myöskään helpota oireilua. Tällaisina aikoina kaikkien on tärkeää huolehtia mielen hyvinvoinnista, muistuttaa Pölönen.

- Ahdistava maailmantilanne on näkynyt myös omalla vastaanotollani. Aihe puhutti erityisesti keväällä ja moni vastaanottoaika kuluikin lähinnä käsitellessä konfliktia ja sen heijastumista mielen hyvinvointiin. Vaikka aiheesta puhumisen tärkeys korostuikin juuri konfliktin alkuvaiheessa, kaipaa moni edelleen tukea erityisesti sodan meille näkyvien arkisten vaikutusten käsittelyyn, jatkaa Pölönen.

Jokaiselle Mielten Vuoro -saunavuorolle on osoitettu oma teemansa ja tänä vuonna yksi teemoista on henkilökohtaiset paineet, stressi ja ahdistava maailmantilanne. Muita saunavuoroilla käsiteltäviä tärkeitä teemoja ovat yksinäisyys ja ihmissuhteet.

Saunavuorot järjestetään Helsingissä Kotiharjun saunassa maanantaina 21.11., Tampereella Tahmelan huvilalla keskiviikkona 23.11. ja Oulussa Koivurannan saunalautalla torstaina 24.11. Lisätietoa Mielten Vuorosta ja saunojen tarkat aikataulut löytyvät Mehiläisen verkkosivuilta. Sivustolla voi myös tutustua saunakeskustelun aakkosiin.

MIESTEN MIELENTERVEYS

  • Suhtautuminen miesten mielenterveysongelmiin on muuttunut merkittävästi jo viimeisten vuosien aikana, mutta tilastojen mukaan miehet käyttävät mielenterveyspalveluita edelleen verrattain vähän.
  • Mielenterveysongelmat oireilevat eri tavoin. Miehille tyypillisiä oireita kuten unettomuutta, voimakasta ahdistusta tai riskikäyttäytymistä ei aina osata yhdistää mielenterveyden haasteisiin.
  • Yksi miehille tyypillinen oire on välttämiskäyttäytyminen. Sen sijaan, että tunteet tunnistettaisiin ja niitä käsiteltäisiin, voi oireilu näyttäytyä esimerkiksi vetäytymisenä tai hyökkäävänä toimintana mutta myös suorittamisena tai turruttamisena.
  • Miehille on myös tyypillistä, että vakavaankin oireiluun suhtaudutaan usein vähätellen, jolloin hoitoon hakeutuminen viivästyy.

* IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. N=1000. 2021.