Mehiläisen vastuullisuusraportti 2022 julkaistu: hyvää edistystä vastuullisuustyössä ennalta-arvaamattoman vuoden keskellä

Lehdistötiedote 16.2.2023

Mehiläisen vastuullisuustyötä kehitettiin jälleen eteenpäin läpi koko konsernin vuoden 2022 aikana. Vastuullisuuden eteen tehty työ näkyi hyvinä tuloksina myös mittauksissa. Mehiläisen vastuullisuusraportti on nyt ensimmäistä kertaa myös ulkoisesti varmennettu.

Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, toimialan työvoimapula, muutokset alan sääntelyssä sekä korkea kustannusinflaatio loivat ennalta-arvaamattoman liiketoimintaympäristön vuodelle 2022.

- Tehtävänämme on tuottaa terveyttä ja hyvinvointia yhteiskuntaan. Menneenä vuonna tämä tehtävä on saanut entistä vahvemmin myös uudenlaisia merkityksiä. Menestyimme vuoden aikana vastuullisuustavoitteissamme ja työssämme hyvin, vaikka samaan aikaan on hyvä tiedostaa, että paljon työtä on myös edessä, eikä vastuullisuustyömme tule koskaan valmiiksi, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vastuullisuustyö eteni vuoden aikana tuloksekkaasti. Rahoitusmittareihin sidotut tavoitteet toteutuivat. Vuoden 2021 päästöihin vertailtuna Mehiläisen Scope 1 ja 2 -hiilijalanjälki laski vuonna 2022 liikevaihtoon suhteutettuna 42 % (2021: 24 %) koko hiilijalanjäljen laskiessa 10 prosenttia (2021: 3 %), ikääntyneiden hoivan laatuindeksi nousi ollen 83,6/100 (2021: 79,4) ja Mehiläisen terveyskeskusten hoitoon pääsyä kuvaava T3-luku oli keskimäärin 5,3 päivää alittaen reilusti tavoitteena olevan 7 rajan. Säästyneet varat investoitiin vastuullisuustyön edistämiseen. Vuoden aikana Mehiläinen liittyi myös mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compactiin.

Mehiläisen sosiaalipalveluiden laatutyötä vahvistettiin viime vuonna ja ulkopuolisen tahon toteuttamassa auditoinnissa todettiin laadun kehityksessä tapahtuneen merkittävää edistymistä. Laatuindeksit ja -mittarit kehittyivät positiivisesti ja asukkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistamisen teema oli laajasti esillä.

Asiakastyytyväisyys (NPS) säilyi vaikean vuoden keskellä Mehiläisessä erinomaisella tasolla 89 – jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi yli 4 200 uudella ammattilaisella samalla, kun Mehiläisen henkilöstötyytyväisyys nousi entisestään vertailuvuodesta. Mehiläisen toiseen perättäiseen yhdenvertaisuuskyselyyn vastasi yli 2 000 mehiläistä ja tulosten mukaan kokemus yhdenvertaisuudesta ja inklusiivisuudesta parani viime vuodesta. Mehiläinen palkittiin vuoden 2022 työnantajabrändinä sekä valittiin terveysalan ihanteellisimmaksi työpaikaksi alan opiskelijoiden keskuudessa.

Mehiläisen vastuullisuusraportti on nyt ensimmäistä kertaa myös ulkoisesti varmennettu. Ulkoinen varmentaminen lisää avoimuutta raporttiin tuotetun tiedon suhteen. Vuoden 2022 aikana Mehiläinen päivitti myös yhdessä sidosryhmien kanssa toteutetun olennaisten vastuullisuusteemojen analyysin. Lisäksi vastuullisuusarvioitsija EcoVadis myönsi Mehiläisen vastuullisuustyölle kultatason luokituksen jo toisena peräkkäisenä vuotena. Arviot paranivat eettisten toimintatapojen sekä kestävien hankintojen pisteytyksissä.

Vuonna 2023 Mehiläisessä keskitytään edistämään vastuullisuustavoitteita eri toimintamaissa yhtiön strategian mukaisesti: panostukset laatuun ja palveluiden kehitystyö digitalisaatiota hyödyntäen jatkuvat. Tavoitteena on myös vahvistaa entisestään sen seurantaa, että yhtiö kasvaa ja kehittyy kestävästi sekä panostaa ympäristö- ja ilmastovaikutusten seurantaan.

Tutustu 2022 vastuullisuusraporttiin Mehiläisen www-sivuilla osoitteessa:
https://www.mehilainen.fi/yritysinfo/mehilaisen-vuosi-2022