Mehiläisen uusi laatukysely: 76 % vastaajista pärjää sairautensa kanssa paremmin lääkärin vastaanoton jälkeen

Lehdistötiedote 24.1.2022

Mehiläisessä otettiin käyttöön syksyllä 2021 uusi terveydenhuollon laatukysely. Laatukyselyn tulokset osoittavat, että 76 % lääkärikeskusten vastaanotolla asioineista pärjää sairautensa kanssa paremmin vastaanoton jälkeen. Kyselyyn vastasi noin 25 000 Mehiläisen lääkärikeskusten asiakasta. Hyviä tuloksia saatiin myös julkisten terveyspalveluiden yksiköistä.

Syys-joulukuussa 2021 pilotoidun kyselyn kysymyksellä* mitataan terveydenhuollon ammattilaisen vastaanoton vaikutusta siihen, miten hyvin potilas tuntee pärjäävänsä sairautensa kanssa. Kyselyyn vastanneet potilaat arvioivat vastausta neliportaisella asteikolla välillä paljon paremmin – huonommin. Pilotin tulokset kertovat, että sairauden tai oireen vuoksi vastaanotolla käyneistä lääkärikeskusten asiakkaista 31 % pärjäsi paremmin ja 45 % paljon paremmin sairautensa kanssa. 16 % vastaajista koki pärjäävänsä sairautensa kanssa entiseen tapaan vastaanottokäynnin jälkeen.

- Kysymys pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, jossa terveydenhuollon laatua on tutkittu perusterveydenhuollon potilaan kokemuksen näkökulmasta. Kyselyn tulokset ilahduttavat. Toimintamme ytimessä on paremman terveyden ja hyvinvoinnin tuominen potilaillemme, kertoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

- ”Entiseen tapaan” -pärjäävien ryhmää tulemme tutkimaan vielä tarkemmin. Kaiken kaikkiaan kysely on osoittautunut erinomaiseksi laatutyömme uudeksi työkaluksi ja aiomme jatkaa sen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Aineisto mahdollistaa myös tieteellisen tutkimuksen, Lahdensuo täydentää.

Työterveyden vastaanotoilla korostuvat ennaltaehkäisevät käynnit

Mehiläisen työterveyspalveluissa kysely otettiin käyttöön marras-joulukuussa 2021. Mukana oli sairaanhoidon käyntien lisäksi ennaltaehkäisevän ja työkykyä tukevan työterveyshuollon käyntejä, jonka vuoksi 23 % kirjasi käynnin syyksi jonkin muun kuin sairaus tai oire.

- Työterveys- ja yleislääkärikäynneillä sairauden tai oireen vuoksi käyneistä 62 % koki pärjäävänsä paljon paremmin tai paremmin vastaanoton jälkeen ja 23 % entiseen tapaan. Tulos on odotettu, koska varsinkin työterveyslääkäreillä hoitosuhteet ovat usein pitkiä ja hoidamme potilaita paljon yhdessä muun työterveystiimin kanssa etsien yhdessä sopivinta ratkaisua potilaan asiaan, kertoo johtava työterveyslääkäri Annika Jalli.

Työfysioterapeutilla käyneistä vastaajista peräti 85 % kertoi pärjäävänsä oireensa tai sairautensa kanssa paljon paremmin tai paremmin sekä 10 % entiseen tapaan.

- Tämä tuo hienosti esille moniammatillisen tuen merkityksen potilaan hoidossa, Jalli painottaa.

Myös julkisissa terveyspalveluissa hyviä tuloksia

Kyselypilotti toteutettiin myös Mehiläisen julkisissa terveyspalveluissa Mehiläinen Länsi-Pohjassa ja Harjun terveydessä.

Mehiläinen Länsi-Pohjassa paremmin tai paljon paremmin käynnin jälkeen pärjäävien osuus oli 61 %. Vastaava osuus alueen hammashoitoloissa asioineista oli peräti 88 % vastanneista. Harjun Terveydessä paremmin tai paljon paremmin käynnin jälkeen pärjäävien osuus oli 64 %.

- Vaikuttaa siltä, että erityisesti suun terveydenhuolto koetaan julkisissa terveyspalveluissa vaikuttavaksi toiminnaksi. Käytämme fysioterapeutin suoravastaanottoa korvaamaan lääkärikäyntiä ja se näyttäisi tulosten valossa olevan terveyshyötyä tuottava toimintamalli. On ilahduttavaa huomata, että myös mielenterveys- ja päihdepalvelut saivat hyvän arvosanan, julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä arvioi.

TUTKIMUKSEN MUITA AVAINLUKUJA

  • Eniten lääkärikeskusten käyntejä on yleislääkärin vastaanotoilla. Vastaajista 34 % totesi pärjäävänsä paremmin ja 40 % paljon paremmin yleislääkärin vastaanoton jälkeen.

  • Ihotautilääkärillä sairauden tai oireen vuoksi asioineista yli puolet (55 %) vastasi pärjäävänsä paljon aiempaa paremmin vastaanoton jälkeen.

  • Yksityisissä terveyspalveluissa alle 1 % vastaajista kertoi pärjäävänsä huonommin sairauden tai oireen kanssa lääkärin vastaanoton jälkeen. Länsi-Pohjassa vastaava luku on 3 % ja Harjun terveydessä 2 %. Näin vastanneita vastaajia ohjattiin olemaan uudelleen yhteydessä hoitotahoonsa.

  • 7 % vastaajista valitsi vastauksen “en osaa sanoa”.

*) Kyselyä pilotoitiin Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa, Digiklinikalla sekä Harjun terveydessä ja Länsi-Pohjan terveysasemilla. Kysymys oli: ”Käynnin jälkeen kykenen tulemaan toimeen sairauteni kanssa? Asteikko vastauksille: 4= Paljon paremmin - 1=huonommin välillä. Kysely lähetettiin tekstiviestillä NPS-kyselyyn (Net Promoter Score) numeroarvosannalla vastanneille asiakkaille.