Mehiläisen työterveysdata: Tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä pysyi lähes samana pandemia-aikana etätyöstä huolimatta – työfysioterapiasta apua yhä useammalle

Lehdistötiedote 9.8.2022

Mehiläisen työterveysdatan mukaan tuki- ja liikuntaelin (TULE) -sairauksien osuus kaikista työterveyshuollon käynneistä kasvoi pandemia-aikana vain hieman huolimatta etätyöstä, jota tehtiin kotoisen rennoissa oloissa usein sohvilla ja keittiöpöytien ääressä. Työfysioterapiakäyntien määrä on kuitenkin hienoisessa kasvussa. Vahvoja kipulääkkeitä määrätään TULE-potilaille noin 6 %:ssa lääkärikäyntejä.

Mehiläisen työterveysdatan mukaan 27 %:ssa työterveyden käyntejä hoidettiin koronapandemian aikana tuki- ja liikuntaelinsairauksia vastaavan luvun ollessa ennen pandemiaa 20–25 %. Kasvua käyntimääriin toi erityisesti työergonomia-asioihin liittyvä tuki. Viimeisen kuuden kuukauden aikana osuus on palautunut takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle. Yli neljännes tuki- ja liikuntaelinsairauksista oli erilaisia selkäkipuja.

Työfysioterapiakäyntien osuus on Mehiläisen työterveysdatan mukaan ollut hienoisessa kasvussa jo vuosia. Pandemian aikana TULE-diagnoosin saaneiden työfysioterapiakäyntien osuus kasvoi 7 prosentista 9 prosenttiin. Kasvu on jatkunut 2022 alussa käynnistyneiden työfysioterapeuttien suoravastaanottojen myötä: osuus on kasvanut tammi-kesäkuussa jo 10 prosenttiin. Yli tuhat asiakasta on jo käyttänyt Mehiläisessä tätä mahdollisuutta.

- Työterveyden asiakkaat voivat hakeutua suoraan tukirangan oireissa työfysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynnille. Hoito pyritään usein rakentamaan niin, että asiakasta kannustetaan liikkuvaan elämäntapaan. Työfysioterapeutit tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä työterveyslääkäreiden ja -hoitajien rinnalla, sanoo Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.

- Työfysioterapeutilla käyneistä 82 % kokee pärjäävänsä paremmin tai paljon paremmin sairauden tai oireen kanssa. Tukirangan sairaudet ovat merkittävä sairauspoissaoloja aiheuttava sairausryhmä, jossa liikkeellä pysyminen on osa kuntoutumista. Työergonomian ja monimuotoisten hoitomenetelmien tukeminen TULE-sairauksissa onkin erittäin tärkeää, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

Kipulääkkeiden käytössä ei merkittävää muutosta TULE-sairauksissa

Vahvoja huumausaineeksi luokiteltavia kipulääkkeitä määrätään TULE-sairauksiin noin 6 % lääkärikäynneistä. Tulehduskipulääkettä tai turvallisinta ensilinjan kipulääkettä, parasetamolia, määrätään reseptillä joka kolmannella TULE-lääkärikäynnillä. Mehiläisen työterveysdatan mukaan kipulääkkeitä tarvitsevien osuus ei ole pandemian aikana muuttunut merkittävästi. Vahvojen kipulääkkeiden tai tulehduskipulääkkeiden käyttömäärän erityistä muutosta pandemia-aikana ei ole havaittavissa myöskään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkekulutustilastoissa .

- Riittävä kivunhoito on erittäin tärkeää tuki- ja liikuntaelinsairauksissa, mutta toisaalta tarpeetonta kipulääkkeiden käyttöä kannattaa pyrkiä välttämään. Potilaan tilanteeseen sopivimman hoitomenetelmän valintaan päästäänkin usein parhaiten, kun hyödynnetään rohkeasti terveydenhuollon eri ammattilaisten osaamista hoidon suunnittelussa, päättää Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen.