Mehiläisen toimitusjohtaja Länsi-Pohjasta: ”Yhteisyrityksen tehtävän keskiössä asukkaiden hyvinvointi ja terveys”

Lehdistötiedote 14.11.2017

Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpään lausunto Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon kunnanvaltuustojen 13.11.2017 päätöksiin yhteisyrityksen perustamisesta Länsi-Pohjan alueelle:

”Olemme tyytyväisiä Kemin, Tornion, Keminmaan ja Simon kunnanvaltuustojen päätöksiin eilen 13.11.2017 perustaa kanssamme yhteisyritys tuottamaan perusterveydenhuollon, kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon palveluita Länsi-Pohjan alueella. Kiitämme päätöksen valmistelua tehneitä asiantuntijoita ja kuntien valtuustoja luottamuksesta ja suhtaudumme nöyrin mielin vastuulliseen tehtäväämme. Tällä hetkellä odotamme luottavaisin mielin vielä varsinaista sairaanhoitopiirin hankintapäätöstä ja sopimuksen allekirjoitusta, jonka jälkeen varsinainen työ alkaa.

Yhteisyrityksen tehtävän keskiössä on alueen asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Tavoitteenamme on yhteistyössä tulevien yhtiökumppaneidemme, eli alueen kuntien ja mahdollisen maakunnan, kanssa turvata korkealaatuiset ja kattavat terveyspalvelut lähellä ihmisiä. Tällä tavoin vaikutamme myös koko alueen houkuttelevuuteen ja elinvoimaan asuinpaikkana ja yritysten investointikohteena.

Yhdessä osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa tahdomme turvata mahdollisimman laajan palvelutason Länsi-Pohjan keskussairaalassa. Tavoitteemme on, että sairaalaan hakeudutaan tulevaisuudessa myös maakunnan ulkopuolelta erikoissairaanhoidon valinnanvapauden puitteissa, koska siellä on erinomaiset hoitotulokset, korkea potilasturvallisuus ja lyhyimmät hoitojonot. Haluamme osoittaa, että pelkkä sairaalan koko ei ole laadun ja tehokkuuden kannalta ratkaisevaa.

Tavoitteenamme on myös panostaa merkittävästi perustason palveluihin. Kemin, Tornion, Simon ja Keminmaan terveyskeskukset tuottavat jatkossakin laadukkaita lähipalveluita ja valinnanvapaus koskee Länsi-Pohjan asukkaita samassa aikataulussa kuin muitakin. Kustannustehokkuus nousee, kun tuotetaan oikeita palveluita, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Hyödynnämme yhteisyrityksessä parhaiksi koettuja käytäntöjä ja sähköisiä työkaluja henkilöstön työtä ja asiakkaiden asiointia helpottamaan.

Yhteisyrityksen tavoitteet ovat linjassa mahdollisen SOTE-uudistuksen tavoitteiden kanssa. Yhdessä alueen kuntien kanssa tavoitteenamme on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Perus- ja erityistason palvelut sovitetaan yhteen, valinnanvapaus lisääntyy ja sähköiset palvelut helpottavat asiointia.”

Janne-Olli Järvenpää
Toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy