Mehiläisen tilikausi 2022: Voimakas kasvu jatkui, kustannusinflaatio nousi merkittävästi ja kannattavuus heikkeni

Lehdistötiedote 9.2.2023

Mehiläisen liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 aikana 1 632,8 miljoonaan euroon ja nettorahavirta 264,2 miljoonaan euroon. Kannattavuus kuitenkin heikkeni edellisestä vuodesta ja tilikauden taloudellinen tulos laski tappiolliseksi. Kustannusten nousuun vaikuttivat useat eri tekijät.

Korona, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, toimialan työvoimapula, muutokset alan sääntelyssä, korkea kustannusinflaatio, korkotason nousu sekä vieraan pääoman saatavuuden heikkeneminen loivat ennalta-arvaamattoman liiketoimintaympäristön vuodelle 2022.

- Mehiläinen suoriutui vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Kasvatimme liikevaihtoa, nostimme markkinaosuutta ja säilytimme toimialan keskitasoa paremman operatiivisen kannattavuuden. Kustannukset kuitenkin nousivat voimakkaasti, kannattavuus heikkeni ja tilikauden tulos valahti tappiolliseksi. Tilikauden tulokseen ei voi olla tyytyväinen, toteaa toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen vuoden 2022 liikevaihto kasvoi 16,7 prosenttia vertailuvuodesta 1 632,8 (1 398,9) miljoonaan euroon. Erityisen vahvaa kasvu oli yksityisrahoitteisissa terveyspalveluissa, terapiapalveluissa sekä kansainvälisissä liiketoiminnoissa. Koronaan liittyvien palveluiden, kuten koronatestauksen, liikevaihto laski merkittävästi. Markkinaosuus kasvoi useilla liiketoiminta-alueilla orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta.

Mehiläisen vuoden 2022 liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 8,6 prosenttia vertailuvuodesta 264,2 (243,2) miljoonaan euroon. Konsernin kannattavuus kuitenkin heikkeni kustannusten noususta johtuen. Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBITA) ennen yrityskaupoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 137,6 (163,6) miljoonaa euroa. Mehiläisen tilikauden tulos jäi tappiolliseksi ollen -9,4 (24,9) miljoonaa euroa.

- Haastavasta vuodesta huolimatta työmme korkean laadun ja palvelukehityksen eteen jatkui vahvana. Toteutimme mittavat investoinnit uusiin toimitiloihin ja laitteisiin, digikehitykseen ja palveluverkostoa ja -tarjontaa laajentaviin yritysostoihin. Investointien kokonaismäärä nousi 218,1 (159,7) miljoonaan euroon, Järvenpää toteaa.

Mehiläinen-konsernin verojalanjälki kasvoi vuoden aikana 20,7 % ja nousi 364,0 (301,6) miljoonaan euroon. Yhteisöveroa konserni maksoi 17,9 (19,2) miljoonaa euroa.

Terveyspalveluille vahva kysyntä, koronaan liittyvät palvelut vähenivät

Terveyspalveluissa vuotta väritti vahva palveluiden kysyntä. Mehiläinen kasvatti markkinaosuutta lääkäri- ja hammaslääkäripalveluissa sekä Fysios-kaupan myötä fysioterapiassa. Käyntimäärät kasvoivat vahvasti. Myös työelämäpalveluiden asiakasmäärät ja palveluiden käyttö kasvoivat merkittävästi.

- Toimme vuoden aikana omalta osaltamme helpotusta koronaan liittyvän infektioaallon ja koronan jälkeisen hoitovelan purkamiseen, sanoo Järvenpää.

Julkisissa terveyspalveluissa hoitoon pääsy oli erinomaisella tasolla ja Mehiläisen vastuulla oleville julkisille terveysasemille listautuneiden asiakkaiden määrä nousi uuteen ennätykseen. Vuoden aikana Mehiläinen käynnisti Etälääketieteen keskuksen palvelemaan julkisen sektorin tilaaja-asiakkaita. Puhe- ja toimintaterapiapalvelut kasvoivat sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta.

Merkittävä kustannusten nousu sosiaalipalveluissa

Sosiaalipalveluissa vuosi 2022 oli vaikea. Työvoimapula, kustannusinflaatio, toimialan lainsäädännön ja sääntelyn muuttuminen sekä järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille muuttivat toimintaympäristöä vahvasti.

- Mehiläinen tuottaa ympärivuorokautiset ateriat noin 7 000 asukkaalle ja toimii kaiken kaikkiaan yli 800 kiinteistössä. Energian ja ruuan kustannusten äkillisellä nousulla oli merkittävä heikentävä vaikutus kannattavuuteen. Pandemia ja työvoimapula nostivat myös henkilöstökustannuksia, toteaa Järvenpää.

Kustannusten nopeaa ja ennakoimatonta nousua ei pitkistä sopimuksista johtuen ollut mahdollista siirtää hintoihin vuoden 2022 aikana. Kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan voimakkaina myös jatkossa.

Kansainvälinen kasvu jatkui voimakkaana

Mehiläisen laajentuminen Suomen ulkopuolella jatkui vuoden aikana. Kansainväliset liiketoiminnot Virossa, Ruotsissa ja Saksassa yltävät jo noin 100 miljoonan euron liikevaihtoon. BeeHealthy-tytäryhtiön digitaalinen terveydenhuollon alusta on otettu käyttöön jo kymmenessä eri maassa.

- Kansainväliset toimintomme ovat alun voimakkaassa kasvuvaiheessa ja tulevaisuuden kasvupotentiaali on valtava. Viron, Ruotsin ja Saksan yksityisesti tuotettujen avoterveydenhuollon palveluiden markkina on useita kymmeniä miljardeja euroja, Järvenpää painottaa.

Korkea asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys

Sekä henkilöstö- että asiakastyytyväisyys säilyivät Mehiläisessä korkealla tasolla. Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden yhteenlaskettu nettosuositusaste (NPS) oli 89. Mehiläinen työllisti vuoden aikana yhteensä 33 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kokoaikainen henkilöstö kasvoi 18,8 % ja oli keskimäärin 13 400 henkilöä. Henkilöstötutkimuksen tulos oli erinomaisella tasolla. Pitkäjänteinen henkilöstötyö huomattiin myös ulkoisesti, kun Mehiläinen valittiin vuoden työnantajabrändiksi sekä äänestettiin toimialan halutuimmaksi työnantajaksi opiskelijoiden keskuudessa.

AVAINLUVUT TULOKSESTA

2019 2020 2021 2022 Muutos-%
Liikevaihto 1 064,1 1 162,5 1 398,9 1 632,8 16,7 %
Oikaistu käyttökate 1) 202,0 227,6 271,0 266,0 -1,8 %
% Liikevaihdosta 19,0 19,6 19,4 16,3
Käyttökate 197,1 218,6 263,9 262,2 -0,6 %
% Liikevaihdosta 18,5 18,8 18,9 16,1
Oikaistu EBITA 2) 118,8 134,1 163,6 137,6 -15,9 %
% Liikevaihdosta 11,2 11,5 11,7 8,4
EBITA 3) 114,0 125,1 153,3 133,8 -12,7 %
% Liikevaihdosta 10,7 10,8 11,0 8,2
Liikevoitto 81,8 86,0 113,8 85,1 -25,3 %
% Liikevaihdosta 7,7 7,4 8,1 5,2
Tilikauden tulos 0,6 0,2 24,9 -9,4 -137,8 %
% Liikevaihdosta 0,1 0,0 1,8 -0,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 200,7 202,0 243,2 264,2 8,6 %
Verojalanjälki 4) 217,6 230,9 301,6 364,0 20,7 %
Yhteisöverot 5) 6,4 14,6 19,4 15,2 -21,5 %
Kokonaisinvestoinnit yrityshankintoihin sekä aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 85,4 52,8 159,7 218,1 36,5 %
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiset) 9 077 9 461 11 281 13 404 18,8 %
Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 89 89 89 89


1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja, arvonalentumisia ja
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen yritysostoista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia.
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 89,5 (76,5) miljoonaa euroa.
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).


Tutustu vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen Mehiläisen www-sivuilla:
https://www.mehilainen.fi/yritysinfo/mehilaisen-vuosi-2022