Mehiläisen terveysdata: Lääkärin toteama unettomuus lisääntynyt kolmessa vuodessa 36 % – unilääkkeiden sijaan uusia hoitomuotoja

Lehdistötiedote 3.5.2022

Mehiläisen terveysdatan mukaan unettomuus on kasvava terveysongelma. Lääkärikeskuksissa ja työelämäpalveluissa diagnosoitu unettomuuden vuosittainen kasvu on lähes 10 % ja vuodesta 2018 vuoteen 2021 unettomuudesta kärsivien määrä on lisääntynyt 36 %. Rauhoittavien unilääkkeiden lääkemääräysten vähentyessä uudet lääkkeettömät hoitomuodot ovat lisääntyneet merkittävästi.

Mehiläisen lääkärikeskusten ja työelämäpalveluiden asiakkailla lääkärin toteama unettomuus on lisääntynyt vuodesta 2018 vuoteen 2021 mennessä yhteensä 36 %. Hoidoksi määrätään kuitenkin enää harvoin rauhoittavia unilääkkeitä uusien lääkkeettömien hoitomuotojen lisääntymisen myötä.

- Unettomuuden taustalla todetaan ajoittain sekä psyykkisiä syitä, kuten ahdistuneisuutta ja masennusta että fyysisiä syitä. Unettomuus ja erilaiset unihäiriöt ovat kuitenkin myös itsenäisiä häiriöitä ilman liitännäissairauksia, jotka sellaisenaan suurella todennäköisyydellä haittaavat ihmisen työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua ja altistavat useille muille sairauksille, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Kaisla Lahdensuo.

Rauhoittavien unilääkkeiden määrä laskenut – lääkkeettömät hoitomuodot lisääntyneet merkittävästi

Sekä Fimean lääkekulutustilaston, että Mehiläisen lääkemääräystilaston mukaan rauhoittavien unilääkkeiden, joita ei suositella varsinkaan pitkäaikaiseen unettomuuden hoitoon, lääkemääräykset ovat vähentyneet. Mehiläisen tilaston mukaan vähenemä on ollut vuosittain muutaman prosentin ja vuodesta 2018 vuoteen 2021 noin 9 %.

- Lääkeaineriippuvuutta aiheuttavia unilääkkeitä määrätään vain noin joka sadannella lääkärikäynnillä ja niiden vähentäminen unettomuuden hoidossa on kannatettavaa, toteaa Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen.

Molemmista tilastoista on nähtävissä, että melatoniinin käyttö nukahtamista edesauttavana unihormonina on lisääntynyt samalla ajanjaksolla yhteensä 35–40 % ja melatoniinin lääkekulutus on Fimean tilaston mukaan lisääntynyt 48,6 %.

- Lääkäreille pyritään tuottamaan tietoa heidän määräämistään lääkeaineista ja tällä tavoin kannustamaan kestäviin ratkaisuihin potilaita hoitaessaan. Melatoniini ei aiheuta riippuvuutta ja se soveltuu hyvin useimmille potilaille joitain yksittäisiä sairauksia lukuun ottamatta, joskaan melatoniini ei riitä kaikille ainoana keinona unettomuuden hoitoon, Leiponen sanoo.

- Seuraamme Mehiläisen Laatumittareissa muun muassa määrättyjen PKV- eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden osuutta ja vastuullista käyttöä yli 18-vuotiaiden lääkärikäynneistä. Tämä pitää sisällään myös unilääkkeet, Lahdensuo täydentää.

Myös erilaiset lääkkeettömät hoidot, kuten univalmennukset, ovat lisääntyneet unettomuuden hoitomuotoina merkittävästi. Noin prosentti työterveyshoitajien kaikista käynneistä liittyy unettomuuden hoitoon ja lääkkeettömiä hoitoja tarjotaan etenkin Mehiläisen työterveyshuollossa usein. Univalmennuksiin osallistuu kuukausittain noin 300 Mehiläisen työelämäpalveluiden asiakasta.

Univalmentajiksi koulutetuilla työterveyshoitajilla toteutui vuonna 2021 lähes 4 000 käyntiä. Unettomuuden hoitoon voidaan tarjota myös digitaalisia valmennuksia, jotka sisältävät viikoittain julkaistavia vinkkejä, harjoituksia ja videoita aiheesta sekä univalmentajan etätuen ja tapaamisia.

Mehiläisen digivalmennukset on käynnistetty vuonna 2019 ja uusien aloitettujen valmennusten määrä on kaksinkertaistunut vuosittain. Digituettu univalmennus kestää tyypillisesti 12–16 viikkoa. Noin 40 % Mehiläisen työelämäpalvelujen asiakkaista pystyy jo nyt hyödyntämään univalmennuksia.

Unettomuudella tarkoitetaan tilannetta ja oireita, jossa on toistuvasti vaikeuksia nukahtaa kohtuullisessa ajassa, uni katkeilee yön aikana ja heräillään toistuvasti kesken unien tai unilta herätään aivan liian aikaisin. Tällöin uniaika jää liian lyhyeksi tai uni voi olla huonolaatuista eikä sen vuoksi virkistä riittävästi. Uniongelma voi olla yksi näistä tai uniongelma voi olla myös useamman eri unioireen yhdistelmä.