Mehiläisen sairaalat mittaavat ensimmäisenä Suomessa leikkausten laatua ja tuloksellisuutta

Lehdistötiedote 25.6.2019

Mehiläinen mittaa ja seuraa ensimmäisenä terveysalan toimijana Suomessa kattavasti ortopedisten leikkausten laatua ja tuloksellisuutta sekä hoidon vaikuttavuutta. Systemaattisesti kerättävään dataan pohjautuvasta seurannasta hyötyvät sekä potilaat että lääkärit. Mehiläinen jatkaa edelläkävijänä laadun mittaamisessa myös jatkossa ja laajentaa vaikuttavuuden seurantaa sekä muuhun leikkaushoitoon että ilman leikkauksia tehtävään hoitoon.

Terveydenhoidossa hoidon vaikuttavuutta on perinteisesti tarkasteltu osana tutkimustyötä, jolloin tutkittavat tiedot on poimittu rajatusta potilasjoukosta rajattuna aikana. Mehiläisen sairaalat ovat ensimmäisenä toimialalla ottaneet merkittävän askeleen, jolla leikkaushoidon onnistumista arvioidaan jatkuvasti ja systemaattisesti.

- Mittaamme hoidon lopputulosta kansainvälisten mittareiden avulla. Käytännössä kysymme kaikilta asiakkailtamme hoidon onnistumisesta määrämuotoisella kyselyllä ennen ja jälkeen leikkaushoidon, ja saadun datan avulla kehitämme toimintaamme, tiivistää Mehiläisen sairaaloiden vastuulääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tero Yli-Kyyny.

- On poikkeuksellista, että potilaat itse arvioivat omaa toimintakykyänsä ja elämänlaatuansa tässä laajuudessa hoidon jälkeen. Haluamme olla edelläkävijä hoidon laadun mittaamisessa, Yli-Kyyny painottaa.

Datan avulla Mehiläisen sairaalat vertaavat tasoaan suhteessa maailman parhaisiin kansainvälisiin verrokkeihin. Samalla kasvaa oppi siitä, millaiset potilaat eniten hyötyvät leikkauksista. Turhia leikkauksia voidaan välttää ja samalla varmistaa mahdollisimman hyvä leikkaushoidon laatu ja lopputulos potilaalle.

Liikkeelle lähdetty ortopedisista leikkauksista

Mehiläisellä on vahva asiantuntemus ja pitkä kokemus urheiluvammojen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitajana. Pysyvä seuranta onkin Mehiläisessä aloitettu ortopedisista leikkauksista. Jatkossa sekä kaikkea sairaalan leikkaustoimintaa että ilman leikkauksia tapahtuvaa hoitoa, kuten esimerkiksi fysioterapiaa, seurataan samoilla seurantamittareilla.

- Olemme keränneet dataa nyt kaksi vuotta sadoilta potilailta. Ensimmäiset tulokset ovat lupaavia. Pisimmän seuranta-ajan ryhmä on ollut Mehiläisen Töölön sairaalassa leikattujen nilkka- ja jalkateräpotilaiden kohdalla. Heidän osaltaan totesimme, että vuoden kohdalla leikkauksesta niin sanotulla FAAM-mittarilla (Foot and Ankle Ability Measure) mitattuna potilaidemme keskimääräinen tulos oli 95/100. Maksimipisteluvun ollessa 100 tämä tarkoittaa siis lähes täyteen toimintakykyyn toipunutta jalkaa, kun ennen leikkausta jalan ongelma oli aiheuttanut merkittävää haittaa, kuvailee Yli-Kyyny.

Hyötyjä potilaiden lisäksi myös lääkärille

Systemaattinen seuranta kehittää - ensivaiheessa ortopedisen leikkaushoidon - laatua niin, että hoito tuottaa mahdollisimman hyvän tuloksen toimintakyvyn palauttamiseen. Tämä tavoite on tärkeä ja yhteinen niin potilaalle kuin esimerkiksi hoidon maksavalle taholle. Myös lääkäri hyötyy systematiikasta.

- Ensimmäisenä Suomessa leikkaava lääkäri saa omien leikkauspotilaidensa tulokset käyttöönsä. Hän näkee potilaan tervehtymisen kaaren aivan uudella tavalla, ja tämä motivoi lääkäriä. Samalla kukin pystyy vertaamaan omaa työtänsä erikoisalansa keskiarvolukuihin, Yli-Kyyny sanoo.