Mehiläisen omistuksen uudelleenjärjestely valmis

Lehdistötiedote 10.8.2018
Mehiläisen omistuksen uudelleenjärjestely on toimeenpantu 9.8.2018. Mehiläisen uusi pääomistaja on CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot. Mehiläisen omistajina jatkavat LähiTapiola-ryhmä, Varma, Ilmarinen ja yhtiön johto aikaisempaa suuremmalla omistusosuudella. Uusina kotimaisina instituutiosijoittajina mukaan tulevat lisäksi Valtion Eläkerahasto (VER), Apteekkien Eläkekassa ja Valion Eläkekassa.

Mehiläinen konsernin uusi emoyhtiö Suomessa on Mehiläinen Konserni Oy. Mehiläinen Konserni Oy:n omistus laskettuna kaikista osakkeista jakautuu välittömästi toimeenpanon jälkeen pyöristettynä seuraavasti:

CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot 57 %
LähiTapiola-ryhmä 20 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 8 %
Valtion Eläkerahasto (VER) 5 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 %
Apteekkien Eläkekassa 0,6 %
Valion Eläkekassa 0,4 %
Muut sijoittajat ja yksityishenkilöt yhteensä 4 %

Mehiläiseen on nyt sijoitettu yli 2,5 miljoonan suomalaisen yksityisen sektorin ja valtion työntekijän eläkevaroja – siis suurimman osan suomalaisista työntekijöistä eläketurvaa. Lisäksi Mehiläistä omistavat välillisesti noin 1,6 miljoonaa LähiTapiola-ryhmän omistaja-asiakasta.

Mehiläisen pääomistajana toimiva kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö CVC hallinnoi globaalisti yli 300 sijoittajan varoja. Useat sijoittajista ovat niin ikään yksityisen ja julkisen sektorin eläkeyhtiöitä.

”Olemme tyytyväisiä uusiin pitkäjänteisiin omistajiin ja kotimaisen omistusosuuden yli kaksinkertaistumiseen”, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläiseen uusi hallitus

Omistuksen uudelleenjärjestelyn myötä Mehiläisen hallituksen kokoonpano vaihtuu. Hallituksen puheenjohtajan sekä yhden yhtiöstä ja omistajista riippumattoman jäsenen nimitys odottaa vielä vahvistusta. Tässä vaiheessa hallitukseen on nimitetty: Eveliina Huurre, joka jatkaa yhtiöstä ja omistajista riippumattomana jäsenenä, toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sekä Tomas Ekman (CVC), Lave Beck-Friis (CVC) ja Harri Aho (LähiTapiola).

Tiivistelmä Mehiläisen omistuksesta avautuu tästä linkistä: https://www.mehilainen.fi/sites/default/files/mehilainen_konserni_omistajat_tiivistelma.pdf ( pdf, 205 kB)