Mehiläisen kasvu jatkui vuonna 2018

Lehdistötiedote 1.4.2019

Mehiläisen liikevaihdon ja investointien kasvu jatkui voimakkaana vuoden 2018 aikana. Konsernin liikevaihto nousi 915,9 miljoonaan euroon. Asiakastyytyväisyys säilyi ennätystasolla.

Mehiläinen-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2018 aikana 160,4 miljoonaa euroa (21,2 prosenttia) edellisestä vuodesta 915,9 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 108,1 miljoonaa euroa, kasvaen 16,5 prosenttia vuoden 2017 tasosta. Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoja kasvoivat 68,2 prosenttia 34,6 miljoonaan euroon. Mehiläisen kannattava kasvu oli vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa. Kasvusta yli puolet tuli orgaanisesti ilman isoja yritysostoja.

- Liiketoimintamme myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti Mehiläisen Työelämäpalveluiden vahva orgaaninen kasvu, strateginen yhteistyö vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa ja useiden julkisten terveyspalveluiden uusien sopimusten käynnistykset. Teimme myös lukuisia pieniä yritysostoja ja rakennutimme yli 700 uutta asumispaikkaa ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, mikä on yhtiölle kaikkien aikojen suurin määrä, sanoo Mehiläisen talousjohtaja Herkko Soininen.

Mehiläisen näkymät vuodelle 2019 ovat myönteiset. Jo tehtyjen kasvuhankkeiden johdosta liikevaihdon odotetaan nousevan ensimmäistä kertaa konsernin historiassa yli miljardin euron.

Asiakaskokemus ennätystasolla – panostuksia digipalveluihin

Mehiläinen mittaa terveyspalveluiden asiakaskokemusta reaaliaikaisesti laajasti käytetyllä suositteluindeksillä eli NPS-mittauksella (Net Promoter Score). Vuonna 2018 suositteluindeksi säilyi ennätyskorkealla tasolla 88 (2017: 88).

- Vuoden 2018 aikana panostimme erityisesti digipalveluihin. Lanseerasimme muun muassa tekoälyä hyödyntävän Työkykytutkan työterveysasiakkaille ja kehitimme OmaMehiläinen-mobiilisovellukseen jatkohoitopolkuja. Panostimme myös hoidon laatuun ja vaikuttavuuden mittaamiseen, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen työllisti vuoden 2018 aikana yli 18 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

AVAINLUVUT MEHILÄISEN VUODEN 2018 TULOKSESTA

(Suluissa vuoden 2017 vastaavat luvut)

 • Liikevaihto kasvoi 21,2 prosenttia edellisestä vuodesta 915,9 miljoonaan euroon (755,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja oli 11,4 prosenttia.
 • Oikaistu käyttökate 1) oli 108,1 miljoonaa euroa (92,8 miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 11,8 prosenttia (12,3 prosenttia).
 • Käyttökate oli 97,3 miljoonaa euroa (85,0 miljoonaa euroa). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 10,6 prosenttia (11,2 prosenttia)
 • Oikaistu EBITA 2) oli 84,8 miljoonaa euroa (73,3 miljoonaa euroa). Oikaistun EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 9,3 prosenttia (9,7 prosenttia)
 • EBITA 3) oli 74,0 miljoonaa euroa (65,4 miljoonaa euroa). EBITA:n osuus liikevaihdosta oli 8,1 prosenttia (8,7 prosenttia)
 • Liikevoitto oli 68,4 miljoonaa euroa (59,4 miljoonaa euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,5 prosenttia (7,9 prosenttia)
 • Tilikauden tulos oli 27,3 miljoonaa euroa (37,4 miljoonaa euroa)
 • Verojalanjälki 4) oli 204,1 miljoonaa euroa (154,1 miljoonaa euroa)
 • Yhteisöverot 5) olivat 18,4 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 87,3 miljoonaa euroa (75,9 miljoonaa euroa)
 • Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintojen nettorahavirta oli 81,9 miljoonaa euroa (65,5 miljoonaa euroa)
 • Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 34,6 miljoonaa euroa (20,6 miljoonaa euroa)
 • Henkilöstön määrä keskimäärin oli 7 310 FTE (5 888 FTE)
 • Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) oli 88 (88)

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Liikevoitto ennen arvonalentumisia, yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen arvonalentumisia ja yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja.
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 59,0 miljoonaa euroa (52,8 miljoonaa euroa).
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja).

Lue lisää:

Mehiläisen 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös (lukuversio) ( pdf, 4.92 MB)

Mehiläisen 2018 vuosikertomus ja tilinpäätös (tulostettava versio) ( pdf, 4.98 MB)