Mehiläisen Hoitajapäivän 2023 teemana työhyvinvointi

Lehdistötiedote 12.5.2023

Mehiläisen Hoitajapäivää vietetään kolmannen kerran kansainvälisenä sairaanhoitajapäivänä 12. toukokuuta. Vuoden 2023 päivässä teemana korostuu arjen työnhyvinvointi. Muun muassa aivojen hyvinvoinnin merkitys on tärkeä huomioida hoitajan työssä: tiedon määrä on kasvanut ja reagointia edellyttävää tietoa tulee monesta lähteestä, usein työpäivää keskeyttäen.

Tämän vuoden Mehiläisen Hoitajapäivän teemana on ”Oivalluksia työhyvinvoinnista – millaisilla arjen pienillä teoilla voit luoda parempaa työhyvinvointia itsellesi ja ympärillesi?”

- Teema on tärkeä, sillä omien aivojen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä opiskelu- ja työelämätaito. Olen iloinen, että aivojen hyvinvoinnin merkitys on viime vuosina noussut enemmän esille, iloitsee Mehiläisen lääketieteellinen johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Kaisla Lahdensuo.

Esimerkiksi toimistotyöstä tutut jatkuvat keskeytykset ja erilaiset sähköiset ärsykkeet haastavat usein myös hoitajien arjen työssä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

- Työssä käsiteltävän tiedon määrä on kasvanut paljon myös hoitoalalla. Päivän keskellä mielessä on usein monia samanaikaisia, keskeneräisiä sekä monimutkaisia työtehtäviä. Reagointia edellyttävää tietoa tulee monista lähteistä. Tietojärjestelmämuutokset edellyttävät kykyä jatkuvaan oppimiseen ja uuden tiedon omaksumiseen, sanoo Lahdensuo.

Kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan keinoja, joilla pyritään mahdollistamaan sujuvaa aivotyötä tukeva työympäristö.

- Kognitiivisen ergonomian haasteet liittyvät nykypäivänä paljolti tietotulvaan, jatkuviin keskeytyksiin ja työtä ohjaaviin erilaisiin sovelluksiin. Tehtäviä, asioita, viestejä ja muistettavaa on niin paljon, että niitä voi olla vaikea hallita, kertoo Mehiläisen johtava työterveyspsykologi Suvi Suortamo.

Hoitajan työssä aivoja kuormittavia työn piirteitä voivat olla esimerkiksi kiireessä työskentely, hälyisä ja keskittymistä vaikeuttava työympäristö ja useiden eri viestintäkanavien samanaikainen käyttö.

Kognitiivista ergonomiaa voi kukin parantaa myös itse

Kognitiivista ergonomiaa on mahdollista edistää niin työnantajan toimenpiteillä kuin työntekijän omalla toiminnallaan työarjessa. Työntekijän omat keinot aivotyön sujuvuuden edistämiseksi ovat Suvi Suortamon mukaan pääosin hyvin arkisia.

- Työn tauottaminen ja energian saannista huolehtiminen mahdollistavat palautumista ja oman vireystilan säätelyä. Tällöin myös keskittyminen käsillä olevaan työhön on helpompaa. Lisäksi riittävän unen vaaliminen on merkittävä keino edistää omaa aivotyötä. Kiireisen arjen keskellä on hyvä tukeutua myös muistamisen apuvälineisiin, kuten tehtävälistoihin ja kalenterivarauksiin. Usein nämä auttavat jo pitkälle oman työn hallinnassa, Suortamo muistuttaa.

Työnantajan yksi keskeisimmistä vaikuttamiskeinoista on työn sujuvuuden varmistaminen.

- Esimerkiksi oikea henkilöstöresursointi, koulutuksesta ja perehdytyksestä huolehtiminen sekä ajan mahdollistaminen keskittymistä vaativiin työtehtäviin ja palauttaviin taukoihin ovat tärkeitä keinoja edistää työntekijän kognitiivista ergonomiaa, Suortamo kuvailee.

Työnantaja voi auttaa tietotulvan hallintaa myös keskittämällä viestintää sekä selkeyttämällä sitä, miten ja mistä eri asioihin liittyvä tieto löytyy.

Suvi Suortamo puhuu Mehiläisen Hoitajapäivässä kognitiivisesta ergonomiasta otsikolla: Joka paikassa hälyttää – miten kognitiivisella ergonomialla voi lisätä työn hallinnan tunnetta?

Mehiläisen virtuaalinen Hoitajapäivä järjestetään 12.5.2023 klo 12–16. Päivässä kuullaan puheenvuoroja sekä Mehiläisen asiantuntijoilta että keynote-puheenvuoroja vierailevilta luennoitsijoilta. Tilaisuuden juontaa Ernest Lawson. Tapahtuma on avoin virtuaalitapahtuma kaikille hoitajille. Myös opiskelijat ja eläköityneet hoitajat ovat tervetulleita. Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan: https://www.mehilainen.fi/hoitajapaiva