Mehiläisen asiointidata: Suomalaiset tottuneet asioimaan yleislääkärin kanssa chatissa – jo 55 % yleislääkärikäynneistä tapahtuu Digiklinikalla

Lehdistötiedote 7.4.2022

Koronapandemia on voimistanut terveyspalveluiden asioinnin muutosta perinteiseltä lääkärin vastaanotolta etäyhteyksiin. Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden asiakaskäyntien data vahvistaa, että nopeasta muutoksesta on tullut pitkäkestoinen tapa. Digiklinikan yleislääkärikäyntien osuus oli vuonna 2021 jo 55 % kaikista toteutuneista yksityisistä yleislääkärikäynneistä ja sama kehitys on jatkunut vahvana vuoden 2022 aikana. Mielenterveyshäiriöihin liittyviä käyntejä* oli vuonna 2021 jopa 73 % edellistä vuotta enemmän.

Etäyhteyksillä asiointi on osoittanut toimivuutensa lääkärikäynneissä koronapandemian aikana. Mehiläisen Digiklinikka on Suomen suurin etälääkäripalvelu, jossa toiminnan alusta vuodesta 2016 alkaen on toteutunut yhteensä 1,5 miljoonaa käyntiä. Digiklinikalla tapahtuneiden yleislääkärikäyntien osuus oli vuonna 2021 jo 55 % kaikista Mehiläisessä tehdyistä yksityisistä yleislääkärikäynneistä. Ihmisten odotukset terveysasioinnissa muuttuvat samaan suuntaan kuin muissa palveluissa, ja tämä vauhdittaa asiointimäärien kasvua.

- Terveyspalveluissa digikehitys on ollut muita toimialoja hitaampaa. Jonottaminen ja tarve tulla paikan päälle ovat kuitenkin nyt jäämässä historiaan. Terveysasiointia halutaan hoitaa yhtä sujuvasti kuin esimerkiksi pankki-, vakuutus- ja kauppa-asiointia – ja miksipäs ei, sanoo Essi Kainonen, Mehiläisen digitaalisten terveyspalveluiden johtava lääkäri.

- Digiklinikkamme lääkärit ovat pystyneet vastaamaan asiakkaidemme valtavaan kysyntään pandemian aikana, jolloin jopa yli neljäsosa käynneistä on ollut koronaan liittyviä. Etäasioinnin rinnalla tarvitaan myös jatkossa perinteisiä palveluita, mutta näen vahvasti, että mobiililaitteelta aina saatavilla oleva terveysasiointi tulee olemaan olennainen osa hoitoa ja ensisijainen yhteydenottokanava pysyvästi, pandemiatilanteesta riippumatta, Kainonen täydentää.

Digiklinikka on asiointimäärältään Mehiläisen suurin ”toimintayksikkö”, jossa toteutui viime vuonna yhteensä 666 300 yleislääkärikäyntiä. Digiklinikka toimii chat-keskusteluna asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välillä ympäri vuorokauden. Mehiläisen yleislääkäreillä on lisäksi käytössään myös puhelin- ja videovastaanotot.

Mielenterveyteen liittyvät käynnit kasvaneet merkittävästi myös Digiklinikalla

Käyttäytymisen muutoksesta kertoo myös Digiklinikalla tehtyjen mielenterveyshäiriöihin liittyvien diagnoosien merkittävä lisääntyminen vuoden 2021 lopulla. Ajalla 8–12/2021 mielenterveyshäiriöihin liittyviä käyntejä* oli Digiklinikalla jopa 73 % enemmän, kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Myös mielenterveyteen liittyvien häiriöiden osuus kaikista käyntisyistä kasvoi huomattavasti.

- Pandemia-aika on lisännyt ihmisten huolta ja ahdistuneisuutta, ja on tärkeää, että tilanteeseen uskalletaan hakea apua. Haluamme tarjota etäyhteydellä nopean kanavan avun hakemiseen, josta ohjataan hoitoa vaativat asiat eteenpäin oikean palvelun piiriin, toteaa Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

- On tärkeää, että digitalisaatio tukee vahvemmin hyvinvointia, terveyden ylläpitoa ja sairauksien ehkäisyä. Perinteisesti odotamme, että jokin on jo rikki, ennen kun siihen puutumme. Matalan kynnyksen palvelut, digiratkaisujen älykkyys sekä moninaiset tavat, joilla pystymme seuraamaan erilaisia terveysparametreja mahdollistavat aktiivisen ja oikea-aikaisen hoitosuhteen potilaaseen täysin uudella tavalla, Kainonen täydentää.

Digiklinikan taudinmääritys on osuvaa

Potilas saa etäyhteyksin Digiklinikalla asioidessaan useimmiten suoraan varsinaisen diagnoosin. Vuonna 2021 Digiklinikan käynneistä 88 %:ssa kirjattiin suoraan tautidiagnoosi, ja vain 12 %:ssa epätarkempi oire- tai syy diagnoosiin.

- Etäasiointi sopii loistavasti pieniin akuutteihin terveyshuoliin, joissa fyysinen tutkiminen ei ole tarpeen, ja joissa lääkäri saa riittävän tarkan käsityksen tilanteesta kuvien ja esitietojen välityksellä. On myös tärkeää, että Digiklinikalta pystytään ohjaamaan eteenpäin kasvokkain tapahtuvalle vastaanotolle, päivystykseen tai välittömästi hätänumeroon ne käynnit, joilla asiaa ei ole mahdollista ratkaista suoraan, kuvailee Mehiläisen hallinnollinen ylilääkäri Petri Leiponen.

Digitaalinen yhteys terveydenhuollon ammattilaisiin mahdollistaa myös esimerkiksi elämäntapamuutoksissa tai leikkaukseen valmistautumisessa ja kuntoutumisessa auttavan terveystiedon jakamisen. Pidemmässä hoitosuhteessa myös kroonisten sairauksien hoidon seurantaa ja vaikuttavuutta voidaan niin ikään tehostaa digitaalisilla hoitopoluilla.

* Mielenterveyshäiriökäynneillä tarkoitetaan Mehiläisen diagnoosidatasta sellaisia käyntejä, joilla lääkäri on todennut potilaalla ICD-10 -tautiluokituksen mukaisen F-luokan diagnoosin, eli mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön.