Mehiläisen asiakasmäärät kasvoivat voimakkaasti vuonna 2016

Lehdistötiedote 16.1.2017

Vuosi 2016 oli Mehiläiselle vahvan kasvun vuosi. Lääkärikeskuksissa asioi yli 700 000 asiakasta, työterveyspalvelujen piirissä olevien työntekijöiden määrä ylitti 310 000 ja yli 260 kuntaa on valinnut Mehiläisen kumppanikseen. Mehiläisen kunta-asiakkaiden väestöpohja kattaa yli 90 % suomalaisista.

Mehiläisen lääkärikeskusliiketoiminnalle vuosi 2016 oli erinomainen. Uusia asiakkaita saatiin vuoden aikana yli 150 000, joista yli 20 000 suun terveyden palveluihin. Kelan tilastojen perusteella Mehiläisen markkinaosuus yksityisistä lääkäripalveluista nousi edellisestä vuodesta.

”Asiakkaidemme luottamus Mehiläisen asiantunteviin palveluihin on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme tarjota laadukkaita terveyspalveluja asiakkaillemme sujuvasti, nopeasti ja lähellä heitä”, sanoo kuluneeseen vuoteen tyytyväinen Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Myös työterveyspalvelut kasvussa

Myös Mehiläisen työterveyspalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan.

”Mehiläisen asiakkaana aloitti vuoden 2016 aikana yli 1000 uutta yritystä. Yritysten työterveyssopimusten mukana Mehiläiseen tuli yli 20 000 uutta henkilöasiakasta”, kertoo Järvenpää.

Mehiläisen työterveyspalveluiden piirissä on nyt yli 9000 yritystä ja ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa yli 310 000 työntekijää.

”Kasvuamme työterveyspalveluissa siivittää panostus digitaalisiin palveluihin, laajentuva toimipisteverkosto ja uudentyyppiset, eri asiakastarpeisiin kehitetyt hinnoittelu- ja palvelumallit”, toteaa Järvenpää.

Yli 260 kunnan kumppani

Suomen 311 kunnasta tai kuntayhtymästä yli 260, eli yli 80 %, on valinnut Mehiläisen kumppanikseen - mukaan lukien jokainen kahdestakymmenestä suurimmasta kunnasta. Mehiläisen asiakaskuntien väestö kattaa yli 90 % Suomen asukasmäärästä. Vuoden 2016 aikana Mehiläinen sai 60 uutta kuntaa tai kuntayhtymää asiakkaakseen.

Kunnat käyttävät Mehiläistä kumppanina perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisessa. Mehiläisen julkiset, valinnanvapauden piirissä olevat terveysasemat vastaavat 145 000 suomalaisen perusterveydenhuollosta. Mehiläinen tarjoaa kunnille myös ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumis- ja hoivapalveluja sekä lastensuojelupalveluja. Lisäksi Mehiläinen tarjoaa ateria-, turvapuhelin- ja kotihoitopalveluja.

”Mehiläinen on tänä päivänä merkittävä kuntien yhteistyökumppani sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa”, sanoo Järvenpää.