Mehiläisen 1,4 miljoonan asiakkaan data kertoo terveyden ilmiöistä – tältä näyttää, kun Suomi käy lääkärin vastaanotolla

Lehdistötiedote 30.5.2023

Mehiläinen kehittää toimintaansa 1,4 miljoonan asiakkaansa terveysdatan pohjalta. Data* kertoo, että yleisimmin Mehiläisen vastaanotolle tullaan hengitystieinfektioiden takia. Työikäisiä vaivaavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Lasten diagnooseissa lääkäriä huolettavat erityisesti nuorten väsymys, uupumus ja lisääntyvät mielenterveyden haasteet. Ikääntyneet puolestaan tuo terveyskeskuksiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisäksi sydän- ja verisuonitaudit.

Sote-sektori painii resurssien riittävyyden ja palveluiden saatavuuden haasteissa. Samalla mielenterveyden häiriöt kasvavat kaikissa ikäryhmissä, ja terveyden megatrendit tekevät suomalaiset tietoisiksi omasta terveydentilastaan. Palveluiden kohdistaminen sinne, mistä on saatavilla aitoa terveyshyötyä, oikea-aikaiset ja ennaltaehkäisevät toimet sekä matalan terveyden mielenterveyspalvelut ovat olennaisia keinoja, joita tarvitaan hoidon tarpeen ratkaisuissa. Tässä työssä tarvitaan tueksi dataa ja analytiikkaa.

- Terveysdatasta voidaan tunnistaa trendejä asiakkaiden palveluntarpeessa ja suomalaisten terveydessä, mikä auttaa kehittämään uusia palveluja ja entistä sujuvampia hoitopolkuja niitä tarvitseville asiakasryhmille, sanoo Mehiläisen laatuylilääkäri Maiju Welling.

Mehiläisen laaja asiakaskunta ja kyvykkyys datan analysointiin mahdollistavat ainutlaatuisen tiedon tuottamisen johtamisen tueksi. Haluamme tuon tiedon hyödyttävän yhteiskuntaa laajemminkin. Uskomme, että avoimempi tiedon jakaminen edesauttaa alan kehitystä ja esimerkiksi kansallisten laatu- ja vaikuttavuusmittarien kehittämistä, hän täydentää.

Mehiläinen palvelee vuosittain 1,4 miljoona asiakasta lääkärikeskuksissaan. Vuonna 2022 lääkärikäyntejä toteutui yli kaksi miljoonaa, keskusteluja Digiklinikalla puolestaan 1,5 miljoonaa. Palvelukysyntä oli viime vuonna vahvaa.

Työikäisiä vaivaavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt

Mehiläisen asiointidata kertoo, että työikäisten yleisin syy tulla lääkärin vastaanotolle ovat hengitystieinfektiot. Ylähengitystieinfektiot ovat yleisiä ja tavallisia, vuodenaikariippuvaisia sairauksia vuodesta toiseen.

- Työikäisten kohdalla käyntisyiden ykkössija kertoo osin tarpeettomasta työterveyshuollon palveluiden käytöstä, jonka terveyshyöty jää niukaksi. Työikäisten todennäköinen syy runsaille käynneille ovat työnantajien vaatimat sairauspoissaolotodistukset. Niiden sijasta tulisi saada lisättyä poissaolokäytänteitä, joissa poissaolo tapahtuu esihenkilön luvalla, toteaa Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.

Muutoin työikäiset tuo vastaanotoille tuki- ja liikuntaelinsairaudet – esimerkiksi selkäsäryt, jotka ovat
20–59 -vuotiailla syynä noin 4–5 % käynneistä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt ovat myös suurimmat sairauspoissaolojen aiheuttajat, aiheuttaen 21 % kaikista vuoden 2023 aikana alkaneista sairauspoissaolopäivistä.

- Viime vuodet ovat koetelleet ihmisten jaksamista. Lieväasteiset mielenterveyshäiriöt ovat yleistyneet voimakkaasti ja näitä hoidetaan matalalla kynnyksellä esimerkiksi työterveyden vastaanotoilla. Kuitenkin myös vakavampien mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen diagnoosimäärät ovat olleet rajussa kasvussa vuodesta 2016 alkaen. Masennusta ja ahdistuneisuushäiriöitä hoidetaan kaiken ikäisillä, mutta Mehiläisen aineistossa korostuvat masennuksen osalta 35–40 -vuotiaat ja ahdistuneisuushäiriöiden osalta 25–30 -vuotiaat. Masennuslääkkeiden käyttö on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2014, sanoo Mehiläisen Helsingin alueen vastaava työpsykologi Juha Vaara.

Pienten lasten diagnooseissa korostuvat korvatulehdukset

Mehiläisen asiointidatan mukaan pienet lapset tulevat vastaanotoille useimmiten välikorvan tulehdusten takia. Tämä on käyntisyynä jopa 27 % käynneistä. Myös hengitystieinfektiot tuovat lapsia vastaanotoille.
7–19 -vuotiaiden ikäluokissa käyntisyihin nousevat lisäksi polven ja nilkan nyrjähdykset lähes 5 %:lla käyntisyistä. Lastenlääkäriä huolettaa lasten ja nuorten terveyden ilmiöistä kuitenkin eniten nuorten väsymys, uupumus ja lisääntyvät mielenterveyden haasteet.

- ADHD-diagnoosien määrä on kasvanut kaikissa ikäluokissa räjähdysmäisesti. Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt alkavat lisääntyä jo teini-iässä. Ilmiön taustalla on monia nuorten kuormittumista lisääviä tekijöitä, kuten paine menestyä koulussa, sosiaaliset suhteet ja runsas älylaitteiden käyttö. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen tarvitsee laajaa yhteiskunnallista otetta, jossa terveydenhuollon rooli on asioiden esille nostaminen, tuen tarjoaminen ja avun piiriin ohjaaminen, toteaa Lasten Mehiläisen vastuulääkäri Maarit Tarkiainen.

Ikääntyneen tuo terveyskeskukseen useimmin sydän- ja verisuoni- sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisyritys Harjun terveys tuottaa terveyskeskuspalvelut Lahden, Kärkölän, Iitin ja Hartolan alueen 136 000 asukkaan väestölle. Harjun terveyden väestöpohjasta voidaan piirtää kuvaa koko Suomen tasolla siitä, mitkä sairaudet tuovat iäkkäät suomalaiset terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kaikkein tavallisimmin.

- Sydän- ja verisuonisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat ikääntyneiden yleisimmät diagnoosiryhmät. Yksittäisistä diagnooseista sen sijaan diabetes, verenpainetauti ja eteisvärinä ovat kolmen suurimman käyntisyyn joukossa. Iän myötä myös kaihi ja muut silmän sidekalvosairaudet nousevat selkeästi. Muistisairauksien osuus kohoaa iän myötä kolmanneksi suurimmaksi käyntisyyksi yli 90-vuotiailla, toteaa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä.

Terveydenhuoltohenkilöstön riittämättömyys lisää paineita kohdistaa terveyskeskusten olemassa olevat resurssit terveyshyötyä tuottavaan ja potilaiden elämänlaatua parantavaan, vaikuttavaan työhön.

- Jos esimerkiksi saisimme 10 % enemmän verenpainetautia tai korkeaa kolesterolia sairastavista hoidon piiriin tai hoitotasolle, syntyisi pelkästään terveydenhuollossa noin 275 milj. euron säästöt 10 vuodessa, päättää Ärölä.

*) Mehiläisen yksityisten terveyspalveluiden osalta tarkasteltu lääkärikäyntien diagnoositietoja v. 2013-2022  ja lääkemääräyksiä sähköisen reseptin voimaantulon jälkeiseltä ajalta v. 2013-2022). Yhteensä 2,24 milj. eri asiakasta. Julkisten terveyspalveluiden osalta tarkasteltu Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisyrityksen, Harjun terveyden, dataa lääkärikäyntien diagnoositietojen ja lääkemääräyksien osalta v. 2018-2022. Nykyinen väestöpohja 136 000. Tietoja käsitelty toisiolain nojalla
(välttämätön tietojohtaminen).