Mehiläiseltä digitaalisia toimintamalleja julkisiin terveyspalveluihin: huonoon hoitotasapainoon automaattinen tunnistus, väestön terveyskyselyt käyttöön

Mehiläiseltä digitaalisia toimintamalleja julkisiin terveyspalveluihin

Lehdistötiedote 12.10.2023

Mehiläisen dataan ja analytiikkaan pohjautuva kehitystyö tuo uusia toimintamalleja julkisiin terveyspalveluihin. Mehiläinen tuo nyt markkinoille eritysesti huonossa hoitotasapainossa olevien potilaiden automaattiseen tunnistamiseen kehitetyn toimintamallin sekä väestötasoisen hyvinvointikyselyn, joka kartoittaa tietyn alueen asukkaiden yleistä terveydentilaa. Mehiläisen toimintamalli on käytössä esimerkiksi Harjun terveydessä Päijät-Hämeessä.

Mehiläinen kehittää julkisten terveyspalveluiden toimintaansa datan ja analytiikan pohjalta tavoitteenaan mahdollistaa parempi hoito asiakkailleen. Väestön terveys ei tyypillisesti jakaudu tasaisesti. Osa väestöstä huolehtii terveydestään esimerkillisesti, kun osa taas tarvitsee runsaasti tukea pyrkiessään pärjäämään sairauksiensa kanssa.

- Haluamme saada tarkempaa tietoa siitä, miten julkisten terveyspalveluidemme asiakkaat voivat, jotta voimme tarjota hoitoa oikea-aikaisesti. Tavoitteenamme on tarjota aiempaa parempaa tukea potilaille, jotka tarvitsevat sitä eniten, kuvailee Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä.

Huonon hoitotasapainon potilaiden automaattinen tunnistaminen nyt mahdollista

Jatkossa Mehiläisen toimintamalli mahdollistaa automaattisen tunnistuksen potilaille, jotka ovat huonossa hoitotasapainossa esimerkiksi laboratorioarvojen valossa. Kehitystyön taustalla on Mehiläisen kehittämä algoritmi, jolle haetaan lääkinnällisen laitteen sertifikaattia tämän syksyn aikana.

- Yksi keino pyrkiä auttamaan huonossa hoitotasapainossa olevia potilaita pärjäämään paremmin sairauksiensa kanssa on tunnistaa heidät automaattisesti, eikä vain odotella, josko he sattuisivat olemaan yhteydessä terveydenhuoltoon. Samoin voidaan tarkistaa, keillä ei ole hoitosuositusten mukainen lääkitys käytössä ja olla heihin yhteydessä, kertoo Mehiläisen ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yhteisyrityksen, Harjun terveyden, toimitusjohtaja, erikoislääkäri Petja Orre.

Huono hoitotasapaino tarkoittaa pidemmällä aikavälillä merkittäviä terveyshaittoja, jotka tuovat potilaan henkilökohtaisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnallisia kustannuksia ja sairaalahoitojaksoja. Ne voisivat olla vältettävissä riittävän varhaisella puuttumisella.

- Uskomme, että tulevaisuudessa tämän tyyppisestä toiminnasta tulee arkipäivää, jolloin terveydenhuollon toiminnan kehitys ei enää keskity suoritteiden mittaamiseen, vaan pystymme oikeasti tavoittelemaan kustannus-vaikuttavuutta ja parempaa elämänlaatua, Henri Ärölä sanoo.

Potilailta pyydetään suostumus palvelun käyttöön.

Hyvinvointikyselyt mahdollistavat alueen väestön terveyden kartoittamiseen

Mehiläisen toimintamalli mahdollistaa nyt myös tietyn alueen väestölle lähetettävät digitaaliset terveyskyselyt. Maailman terveysjärjestön laatimaa WHO-5 -terveyskysely kartoittaa väestön yleistä terveydentilaa.

- Tämän tyyppistä väestön terveyden kartoitusta ei tässä muodossa ole aiemmin Suomessa tehty. Kysely otetaan käyttöön Harjun terveydessä syksyllä 2023, ja toivomme, että saamme runsaiden vastausten kautta mahdollisimman kattavat tiedot alueemme väestön yleisestä terveydentilasta, sanoo Harjun terveyden johtava lääkäri Minna Honkanen lopuksi.

*) Tiedotetta päivitetty 18.10.2023 klo 8.56. Poistettu viittaus Ruotsiin ja päivitetty tieto potilaan suostumuksesta palvelun käyttöön.